Звичайна версія сайту
Департамент стратегії та розвитку
Директор: Макарчук Арсен Володимирович

 

Основні функції:
  • проведення стратегічного аналізу, розроблення стратегії НБУ, стратегічних програм та планів розвитку НБУ, фінансового сектору, у тому числі банківської системи України, включаючи організацію інформаційно-аналітичного забезпечення Робочої групи (Комітету) з фінансового розвитку при Раді з фінансової стабільності України;
  • підтримка реалізації стратегії, стратегічних програм та проєктів у НБУ та фінансовому секторі, у тому числі в банківській системі України; участь в організації, координації та моніторингу процесів планування діяльності НБУ, виконання планів діяльності та складання звітності щодо їх виконання;
  • підтримка прийняття управлінських рішень у НБУ щодо впровадження стратегічних змін, трансформації НБУ, розвитку фінансового сектору, у тому числі банківської системи України, планування діяльності НБУ, управління проєктною діяльністю в НБУ, впровадження наглядових технологій та сприяння розвитку регуляторних технологій; 
  • здійснення бізнес-аналізу, зокрема щодо виявлення зацікавлених сторін для збору та аналізу функціональних вимог, з метою управління змінами, підготовки бізнес/функціональних вимог і технічних завдань до автоматизації процесів, узгодження їх із замовником та розробником на всіх етапах реалізації, підтримки тестування програмних рішень; 
  • упровадження системи управління процесами НБУ та культури процесного менеджменту, оцінювання ефективності процесів НБУ, розроблення заходів з оптимізації процесів НБУ;
  • впровадження наглядових технологій та сприяння розвитку регуляторних технологій, управління проєктами та виконання функцій бізнес-аналізу з питань пруденційного нагляду.