Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Проєкт

Проєкти міжнародної технічної допомоги

Тема: Проєкт USAID “Інвестиції для стійкості бізнесу”
Дата: 13.07.2022 – 12.07.2027
Міжнародний партнер з розвитку: Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку
Виконавець: DAI Global LLC

Мета: Підтримання системних змін в економіці України шляхом трансформації фінансового сектору країни в добре функціонуючий конкурентний ринок, який відповідає стандартам ЄС та є інтегрованим у міжнародні фінансові системи.

Цілі:

 1. Підвищення стійкості фінансового сектору до викликів і потрясінь; поліпшення ринкового регулювання і нагляду за банками і небанківськими фінансовими установами; розширення міжнародної співпраці регуляторів і уряду з метою виконання міжнародних зобов'язань України та дотримання стандартів ЄС; посилення інституційної спроможності, компетентності і незалежності регуляторів фінансового сектору; розширення використання сучасних платіжних, торговельних та інформаційних систем для підвищення ефективності трансакцій; розширення інтеграції фінансового ринку України з міжнародними фінансовими ринками для фінансування відновлення країни;
 2. Зміцнення спроможності приватних надавачів фінансових послуг щодо розроблення, пропозиції та поширення нових і альтернативних фінансових інструментів для сприяння фінансуванню підприємств; розширення використання небанківських фінансових послуг; посилення розвитку фінтех- та інноваційних технологій у співпраці з традиційними фінансовими установами та відповідно до потреб і вподобань споживачів;
 3. Підвищення обізнаності про програми й підтримку фінансових установ і підприємств від Уряду США та партнерів з розвитку; підвищення обізнаності і розуміння ключовими зацікавленими сторонами проблем і державної політики щодо фінансового сектору; посиленню інформаційної підтримки бізнес-асоціацій, засобів масової інформації та громадянського суспільства для просування змістовних реформ у фінансовому секторі; підвищення фінансової грамотності громадян та підприємств; зміцнення незалежних інформаційних джерел за рахунок своєчасної і точної фінансової інформації,  доступної та зрозумілої для різних зацікавлених сторін для підвищення прозорості та підзвітності ринків;
 4. Використання грантів співфінансування для створення нових робочих місць у приватному секторі на ринку праці України, збільшення експорту або обсягів продажів українських підприємств на внутрішньому ринку, а також розблокування доступу приватних підприємств до фінансування.

Проєкт IBR складається з п’яти компонентів:

Компонент 1: Ринкове регулювання, нагляд.

Компонент 2: Фінансова інфраструктура.

Компонент 3: Посередники і фасилітатори приватного сектору.

Компонент 4: Прозорість і комунікації.

Компонент 5: Сприяння залученню нових інвестицій.

У межах IBR розпочато реалізацію окремих проєктів:

 • підготовку мотиваційної та технічної складової ініціювання здійснення оцінювання Системи BankID незалежним органом з оцінки відповідності нормам ЄС, а саме визнання її схемою електронної ідентифікації (ЕІ) з відповідним засобом ЕІ з високим або середнім рівнем довіри;
 • співпрацю з упровадження автоматизованої системи управління процесами (ВРА);
 • партнерство в межах інфокампанії # ШахрайГудбай;
 • проведення консультацій з методології соціологічних досліджень рівня довіри до Національного банку;
 • розроблення концепції та дизайну комунікаційного центру Національного банку;
 • експертне обговорення регулювання воєнно-політичних ризиків в Україні;
 • проведення круглого столу за участю державних органів із запровадження механізму страхування політичних ризиків.

Реалізовані продукти для Національного банку України та ключові події:

 • надано підтримку із сертифікації Національного банку за міжнародним стандартом ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use (Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування). Отримано сертифікат відповідності створеної системи управління щодо протидії корупції вимогам міжнародного стандарту ISO 37001:2016;
 • проведено системний аналіз поточного стану функції ІТ, інформаційної безпеки та ІТ-архітектури Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – РЦ). Визначено цільову модель та напрацьовано план поетапного вдосконалення IT-інфраструктури РЦ як центрального контрагента з метою зниження ризиків та потенційного запровадження нових послуг.