Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

Національний банк зберіг облікову ставку незмінною

Правління Національного банку України прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 12.5% річних. Проведення стриманої монетарної політики зумовлено необхідністю нівелювати ризики для досягнення цілей з інфляції.

У червні показник інфляції у річному вимірі досяг піку цього року, після чого очікується його поступове зниження.

Фактичне значення загальної інфляції у червні (15.6%) було вищим за прогноз Національного банку через більш різкеподорожчання сирих продуктів харчування. Зростання цін на м’ясо та молоко продовжувало прискорюватися внаслідок вищих світових цін та значних обсягів експорту цих продуктів. Зростання цін на овочі та фрукти також перевищувало очікування Національного банку. Це було зумовлено як втратою частини врожаю, так і змінами в методології відображення цін плодоовочевої продукції при обрахуванні показника споживчої інфляції (детальніше – за посиланням).

Однак у липні з високою ймовірністю буде зафіксовано дефляцію в місячному вимірі, яка продовжиться в серпні. Відповідно, показники інфляції в річному вимірі поступово наближатимуться до траєкторії, яку прогнозує Національний банк. Про це свідчить суттєве здешевлення овочів та фруктів останніми тижнями за даними моніторингу динаміки цін на споживчому ринку, який проводить Державна служба статистики України, та даними автоматизованого збору інформації щодо цін з веб-сайтів онлайн магазинів, який здійснює Національний банк.

Базова інфляція у червні підвищилася до 6.8% у річному вимірі та, за оцінками Національного банку, продовжила прискорюватись у липні. Це пов’язане з вторинними ефектами від подорожчання сирих продуктів, збільшенням виробничих витрат, у тому числі на оплату праці, та зростанням цін на послуги з утримання будинків.

Водночас інфляцію стримувало зміцнення обмінного курсу гривні відносно долара США, яке відбувалося, зокрема, на тлі збереження сприятливої зовнішньої кон’юнктури для товарів вітчизняного експорту та курсових очікувань, які стимулювали населення активно продавати готівкову валюту. Національний банк, дотримуючись режиму плаваючого курсоутворення, не протидіяв поступовому зміцненню гривні під впливом фундаментальних чинників. Загалом сприятлива ситуація на валютному ринку дала можливість Національному банку здійснити чисту купівлю валюти для поповнення міжнародних резервів на суму близько 1.4 млрд. дол. США з початку року.

Поступово посилюється внутрішній попит, зокрема його інвестиційна та споживча складові. Подальше нарощування обсягів будівництва свідчить про високу інвестиційну активність. Збільшення ролі споживчого попиту в економічному зростанні підтверджується високими темпами зростання роздрібного товарообороту (9.0% у річному вимірі у червні 2017 року). Пожвавленню приватного споживання сприяло підвищення заробітної плати та поліпшення споживчих настроїв населення.

Опублікований у липні 2017 року Інфляційний звіт передбачає, що інфляція на кінець 2017 року уповільниться до 9.1%Однак з часу публікації прогнозу зросли ризики більш суттєвого відхилення інфляції від центральної точки цільового діапазону на кінець поточного року (8% +/- 2 в.п.). Зокрема, досить стрімке відновлення споживчого попиту, що може бути додатково простимульоване збільшенням бюджетних витрат та пенсійних виплат в другому півріччі, створює ризик посилення фундаментального тиску на ціни. Також, на тлі високих поточних показників зростання цін існує ризик зміни тренду покращення інфляційних очікувань, що спостерігався протягом останніх двох років.

Водночас стримана монетарна політика може сприяти продовженню тренду на покращення очікувань та наближенню інфляції до центральної точки цільового діапазону протягом першого півріччя 2018 року. (Довідково: відповідно до Пропозицій Правління НБУ до Основних засад грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу, цільовий діапазон на кінець першого кварталу 2018 року становить 7.5% +/- 2 в.п., на кінець другого кварталу – 7.0% +/- 2 в.п.)

Необхідність повернення інфляції до цільових значень може зумовити утримання облікової ставки на поточному рівні до отримання Національним банком чітких ознак нівелювання інфляційних ризиків. Правління Національного банку переконане, що досягнення цінової стабільності є необхідною передумовою стійкого економічного зростання. При цьому Правління Національного банку вважає за можливе продовжити поступову лібералізацію валютного регулювання шляхом пом’якшення тимчасових адміністративних обмежень, послаблення яких не створює ризиків для дестабілізації валютного ринку.

Повернення до циклу пом’якшення монетарної політики відбуватиметься у випадку стійкого послаблення інфляційних ризиків та покращення очікувань. Зазначене є можливим за умови продовження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, що передбачає здійснення структурних реформ, а також за умови проведення виваженої фіскальної політики.

Разом з тим, у випадку зростання фундаментального інфляційного тиску монетарна політика Національного банку буде досить жорсткою більш тривалий час для відновлення тренду зниження інфляції відповідно до оголошених цілей.

Збереження облікової ставки на рівні 12.5% затверджено Рішенням Правління Національного банку України від 03 серпня 2017 року № 493-рш "Про розмір облікової ставки".

Наступне засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 14 вересня 2017 року відповідно до затвердженого та оприлюдненого графіка.

Теги
Документи
Your browser does not support SVGs
Пропозиції стосовно розроблення Основних засад-грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу
Завантажити
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини