Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Активи Національного банку збільшилися на 3% за перше півріччя 2022 року

Активи Національного банку збільшилися на 3% за перше півріччя 2022 року

19 вересня 2022 року підписано проміжну скорочену консолідовану фінансову звітність Національного банку України за перше півріччя 2022 року.

Так, за підсумками першого півріччя 2022 року обсяг активів Національного банку збільшився на 3%, якщо порівнювати з консолідованими даними станом на 31 грудня 2021 року, та становив майже 1 417 млрд грн.

Водночас опір повномасштабній збройній агресії росії проти України  значно вплинув на структуру балансу Національного банку. Зокрема, внаслідок купівлі Національним банком військових ОВДП частка цінних паперів України в портфелі НБУ збільшилася з 23,5% (на початок року) до 39%. Натомість у зв’язку зі зниженням обсягів золотовалютних резервів частка активів, що їх формують, зменшилася з майже 63% (на початок року) до 48% (зокрема через зменшення частки цінних паперів нерезидентів).

Станом на кінець першого півріччя 2022 року кредитний портфель Національного банку зменшився на 9,7%, незважаючи на його тимчасове значне збільшення на початку війни – внаслідок вжиття Національним банком невідкладних заходів щодо максимального спрощення доступу банків до інструментів рефінансування, які дали змогу забезпечити належний рівень ліквідності банків, а також зберегти контроль за ситуацією та безперебійну роботу банківського сектору в цілому. Половину загального портфеля кредитів становить заборгованість за довгостроковими кредитами, за якими відбулося зменшення обсягу заборгованості більше ніж на чверть.

У частині зобов’язань Національного банку за перші шість місяців 2022 року значно зросли залишки коштів банків (на 40%), зокрема за рахунок зменшення обсягів депозитних сертифікатів (на 11%). Натомість обсяги зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом зменшилися на 8,3%, що насамперед зумовлено плановим погашенням частини заборгованості перед Фондом у першому півріччі 2022 року.

Сума консолідованого прибутку Національного банку за перше півріччя цього року становила 69,7 млрд грн. Основну частину цього результату діяльності Національного банку становлять процентні доходи – понад 41 млрд грн, що в 1,7 раза більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Це пов’язано як зі збільшенням обсягів процентних активів, так і зі зростанням процентних ставок. На загальний результат також значно вплинули результати переоцінки фінансових інструментів – на суму понад 42 млрд грн. 

Водночас звертаємо увагу, що консолідований прибуток, відображений у фінансовій звітності Національного банку, – це не частина прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету. Зобов’язання Національного банку в частині прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету, буде сформовано за підсумками всього 2022 року та оприлюднено навесні 2023 року.

Прогнозні очікування Національного банку щодо суми частини прибутку до розподілу за 2022 рік, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету у 2023 році, – 19,4 млрд грн. Цю інформацію вже повідомлено Уряду, Президенту та Верховній Раді України.

Остаточний обсяг частини прибутку до розподілу Національного банку, що підлягатиме перерахуванню Національним банком до Державного бюджету у 2023 році, залежатиме від фактичних макроекономічних показників у 2022 році та визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності Національного банку за 2022 рік.

Нагадаємо, що на відміну від попередніх років у зв’язку зі збройною агресією росії проти України Національний банк 24 лютого 2022 року перерахував до Державного бюджету частину прибутку до розподілу в сумі 18,8 млрд грн до підтвердження зовнішнім аудитором та затвердження Радою Національного банку Консолідованої фінансової звітності за 2021 рік. Ця сума згодом була підтверджена зовнішнім аудитом та затверджена в складі фінансової звітності за 2021 рік.

Довідково

Консолідована фінансова звітність Національного банку України (далі – ПСКФЗ) надає  інформацію для пояснення подій та операцій, які є суттєвими для розуміння змін у фінансовому стані та результатах діяльності Національного банку з дати затвердження останньої річної Консолідованої фінансової звітності Національного банку.

ПСКФЗ за період, що закінчився 30 червня 2022 року, розглядається разом із річною консолідованою фінансовою звітністю Національного банку станом на 31 грудня 2021 року, складеною відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, підтвердженою зовнішнім аудитом (компанією ТОВ «Ернст енд Янг «Аудиторські послуги») та затвердженою Радою Національного банку.

Проміжна консолідована фінансова звітність Національного банку за період, що закінчився 30 червня  2022 року, складена із застосуванням облікової політики, оцінок, суджень і припущень, що й остання річна консолідована фінансова звітність.

Відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" установлено термін подання звітів, зокрема фінансових, бухгалтерських, аудиторських, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини