Звичайна версія сайту
Активи Національного банку зменшилися на 3% за перше півріччя 2021 року

Активи Національного банку зменшилися на 3% за перше півріччя 2021 року

28 серпня 2021 року підписана проміжна скорочена консолідована фінансова звітність Національного банку України за перше півріччя 2021 року.

За підсумками півріччя обсяг активів Національного банку зменшився на 3%, якщо порівняти з консолідованими балансовими даними станом на 31 грудня 2020 року, та становить 1 294,4  млрд грн. Це зменшення пов’язане, головним чином, з погашенням зобов’язань за кредитами, отриманими від Міжнародного валютного фонду, а також із переоцінкою міжнародних резервів  у зв’язку зі зміцненням курсу гривні до іноземних валют за цей період. 

Водночас обсяг наданих банкам кредитів рефінансування збільшився за цей період на 32% – значне зростання спостерігалося в частині портфеля довгострокових працюючих кредитів з одночасним скороченням портфеля короткострокових кредитів.

У частині зобов’язань Національного банку за перші 6 місяців 2021 року значно зросли залишки коштів банків (на 49%). Натомість зменшилися кошти державних та інших установ (на 31%), сума депозитних сертифікатів (на 4%).

Результат діяльності Національного банку за перше півріччя 2021 року без урахування результатів переоцінки фінансових інструментів  складає майже 20 млрд грн чистого доходу, що в 2,4 рази більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Основною складовою цього результату є чисті процентні доходи у розмірі понад 21 млрд грн. Водночас зміцнення курсу гривні до іноземних валют та зростання дохідності довгострокових цінних паперів на світових ринках призвели до накопичення з початку 2021 року суми нереалізованих збитків від переоцінки у розмірі 32 млрд грн. Як наслідок, загальний консолідований результат Національного банку за 6 місяців цього року складає 12 млрд грн збитку. 

Водночас звертаємо увагу, що консолідований прибуток/збиток, відображений у фінансовій звітності Національного банку, – це не частина прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету. Зобов’язання Національного банку в частині прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету, буде сформоване за підсумками 2021 року та оприлюднено навесні 2022 року.

Прогнозні очікування Національного банку щодо суми частини прибутку до розподілу за 2021 рік, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету в 2022 році, – 13,6 млрд грн. Остаточний обсяг частини прибутку до розподілу Національного банку, що підлягатиме перерахуванню Національним банком до Державного бюджету в 2022 році, залежатиме від фактичних макроекономічних показників у 2021 році та визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності Національного банку за 2021 рік.

Нагадаємо, у квітні 2021 року Національний банк перерахував до Державного бюджету України 24,4 млрд грн – усю суму частини прибутку до розподілу, що визначена для перерахування до Державного бюджету за результатами 2020 року.  

Довідково

Консолідована фінансова звітність Національного банку України (далі - ПСКФЗ) надає  інформацію для пояснення подій та операцій, які є суттєвими для розуміння змін у фінансовому стані та результатах діяльності Національного банку з дати останньої річної Консолідованої фінансової звітності Національного банку.

ПСКФЗ за період, що закінчився 30 червня 2021 року розглядається разом із річною консолідованою фінансовою звітністю Національного банку станом на 31 грудня 2020 року, складеною у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, підтвердженою зовнішнім аудитом (компанією ТОВ "Ернст енд Янг "Аудиторські послуги") та затвердженою Радою Національного банку.

Проміжна консолідована фінансова звітність Національного банку за період, що закінчився 30 червня  2021 року, складена із застосуванням тих самих облікових політик, оцінок суджень і припущень, що й остання річна консолідована фінансова звітність.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини