Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Бізнес зберіг стримані оцінки результатів своєї діяльності – підсумки опитування підприємств у листопаді

Бізнес зберіг стримані оцінки результатів своєї діяльності – підсумки опитування підприємств у листопаді

У листопаді бізнес другий місяць поспіль надав стримані оцінки поточних результатів своєї діяльності. Воєнні дії та їх наслідки, посилення безпекових ризиків, розрив логістичних ланцюгів, певне обмеження пропозиції електроенергії та її здорожчання для бізнесу, податкові зміни, звуження інвестиційного попиту, а також брак кваліфікованих працівників продовжували стримувати економічну активність підприємств та негативно вплинули на їхні очікування. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні – травні 2022 року. У листопаді 2023 року ІОДА залишився нижче нейтрального рівня (50 пунктів) і становив 49.1 порівняно з 49.6 у жовтні.

Підприємства торгівлі залишаються єдиним сектором економіки, що прогнозує поліпшення результатів своєї діяльності завдяки сповільненню інфляції, сталому внутрішньому попиту та збільшенню пропозиції товарів: секторальний індекс у листопаді становив 50.9 порівняно з 53.0 у жовтні. Торговельні компанії очікували на подальше збільшення, хоча й нижчими темпами, обсягів товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу, водночас погіршили оцінки щодо запасів / залишків цих товарів. Респонденти прогнозували зниження темпів здорожчання закупівельних цін та вартості товарів, закуплених для продажу, а також були налаштовані на подальше зменшення торговельної маржі.

Підприємства промисловості прогнозували погіршення результатів своєї економічної діяльності через складнощі з експортом товарів, розрив логістичних ланцюгів та посилення бойових дій: секторальний індекс у листопаді становив 49.2 (у жовтні – 50.0). Респонденти продовжували очікувати збільшення, хоча й нижчими темпами, обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію. Поліпшились та були позитивними оцінки щодо залишків готової продукції. Натомість дещо посилилися песимістичні оцінки щодо обсягів нових експортних замовлень на продукцію, а також обсягів незавершеного виробництва. 

Підприємства сфери послуг дещо послабили песимістичні оцінки щодо результатів своєї діяльності в найближчій перспективі: секторальний індекс становив у листопаді 48.4 порівняно з 47.2 у жовтні. Респонденти очікували збільшення обсягу наданих послуг, пом’якшили оцінки щодо зменшення обсягу нових замовлень та не очікували змін обсягу послуг у процесі виконання.

Підприємства будівництва найпесимістичніше серед інших секторів оцінили економічні результати своєї діяльності, зважаючи на зростання виробничих витрат, звуження інвестиційного попиту, брак кваліфікованих кадрів, а також сезонні умови: секторальний індекс знизився в листопаді до 40.6 (у жовтні – 44.8). Респонденти очікували на подальше зменшення обсягів будівництва, нових замовлень, а також закупівлі сировини та матеріалів. Попри пом’якшення оцінок щодо вартості послуг підрядників, будівельники прогнозували зменшення закупівлі їхніх послуг та зберегли негативні оцінки щодо доступності підрядників. На тлі суттєвого зниження оцінок щодо сповільнення темпів зростання цін постачальників респонденти прогнозували незначне зниження цін на продукцію / послуги власного виробництва.

На тлі подальшого зростання закупівельних цін учасники опитування очікують зростання цін / тарифів на власну продукцію / послуги. Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Керівники усіх секторів продовжують очікувати скорочення загальної чисельності працівників,  найбільше – в секторі будівництва.

Довідково

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 06 до 23 листопада 2023 року. В опитуванні взяло участь 460 підприємств. Серед опитаних підприємств 44.6% – компанії промисловості, 27.2% – сфери послуг, 23.7% – торгівлі, 4.6% – будівництва; 33.3% респондентів – великі підприємства, 28.9% – середні, 37.8% – малі.

31.1% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.6% – лише експортні операції, 17.4% – лише імпортні операції, 41.3% – не здійснюють зовнішні економічні операції.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – інструмент оперативної оцінки та відстеження тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки.

На основі відповідей респондентів розраховуються щомісячні індекси очікувань ділової активності – секторальні (для кожного сектору економіки) та композитний, що характеризує економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.

Детальніше з результатами щомісячного опитування підприємств за листопад 2023 року можна ознайомитися в підрозділі "Щомісячні опитування бізнесу" розділу "Публікації" офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Публікацію результатів щомісячного опитування розпочато у форматі "Відкриті дані".

Результати наступного опитування (за грудень) будуть опубліковані першого робочого дня січня 2024 року.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини