Звичайна версія сайту
API для розробників
1. Офіційний курс гривні до іноземних валют та облікова ціна банківських металів
Курс на поточну дату
Курс на дату (формат файлу Статзвітності #99), дата задається у форматі: ddmmyyyy, де dd - день, mm - місяць, yyyy - рік
Курс на дату, дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць, dd - день
Курс на дату по валюті (код валюти літерний, регістр значення не має)

Примітка: Поточного дня буде відображатися офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений НА ЗАВТРА за схемою:

  1. До 16:00 – відображається лише офіційний курс гривні до іноземних валют, що встановлюється 1 раз на місяць.
  2. Після 16:00 - офіційний курс, зазначений у п.1, та офіційний курс гривні до іноземних валют, що встановлюється щодня.
Інструкція до сервісу отримання курсів гривні до іноземних валют з першоджерела в момент підписання
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00, дата задається у форматі yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць, dd - день
2. Український індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA)
Щоденні показники, розраховані відповідно до Положення про розрахунок та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA), затвердженого Рішенням Правління НБУ від 16.06.2020 № 405-рш, зі змінами.
Інформація подається за дату (за попередній робочий день)
Параметри для виводу інформації: start – період дати З, за відсутності – з початку поточного року; end – період дати ПО, за відсутності – до останньої наявної дати; sort=dt&order=asc/desc – сортування по даті (за замовчуванням asc).
Примітка. Дані доступні з 22.06.2020
Значення полів набору даних
3. Довідковий індекс міжбанківських ставок за угодами своп
Щоденні показники, розраховані відповідно до Порядоку про розрахунок та оприлюднення довідкового індексу міжбанківських ставок за угодами своп, затвердженого Наказом  Національного банку України 23 червня 2020 року № 425-но.
Інформація подається за дату (за попередній робочий день)
Параметри для виводу інформації: start – період дати З, за відсутності – з початку поточного року; end – період дати ПО, за відсутності – до останньої наявної дати; sort=dt&order=asc/desc – сортування по даті (за замовчуванням asc).
Примітка. Дані доступні з 22.06.2020
Значення полів набору даних
4. Український індекс міжбанківських ставок (UIIR)
Інформація подається станом на звітну дату (за попередній робочій день), дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць, dd - день
Примітка. Дані доступні з 28.12.2015 по 19.06.2020 включно. Втратив чинність згідно Рішення Правління Національного банку України № 405-рш від 16.06.2020.
Значення полів набору даних
5. Щоденні дані про оголошені процентні ставки за операціями Національного банку
Інформація про облікову ставку та ставки за інструментами постійного доступу на звітну дату, дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць, dd - день
Значення полів набору даних
Примітка. Дані щодо облікової ставки доступні з 25.06.1992, щодо ставки за кредитами овернайт під забезпечення - з 02.02.2009, щодо ставки за депозитними сертифікатами овернайт - з 12.06.2013
6. Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
Всі результати розміщення облігації
Розміщення облігацій на дату, дата задається у форматі yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць, dd - день
Розміщення облігацій по валюті (можливі значення UAH / USD / EUR, регістр значення не має)
Розміщення облігацій щодо валюти на дату
Технічна інструкція щодо REST API OpenData
7. Довідник державних цінних паперів та облігацій місцевих позик
Перелік держаних цінних паперів та облігацій місцевих позик, що обслуговуються Депозитарієм Національного банку
Технічна інструкція щодо REST API OpenData
8. Кредити, надані депозитними корпораціями
Кредити, надані депозитними корпораціями, у розрізі секторів економіки, валют, початкових строків погашення, видів економічної діяльності, регіонів тощо (залишки коштів на кінець періоду, млн грн), дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць, dd - день
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
Примітка. Дані доступні з серпня 2016 року (зі звітної дати 01.09.2016)
9. Депозити, залучені депозитними корпораціями
Депозити, залучені депозитними корпораціями, у розрізі секторів економіки, валют, початкових строків погашення, видів економічної діяльності, регіонів тощо (залишки коштів на кінець періоду, млн грн), дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць, dd - день
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
Примітка. Дані доступні з серпня 2016 року (зі звітної дати 01.09.2016)
10. Цінні папери, акції та інші форми участі в капіталі в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України), та цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
Цінні папери, акції та інші форми участі в капіталі в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України), та цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України), у розрізі секторів економіки, валют, початкових строків погашення (залишки коштів на кінець періоду, млн грн), дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць, dd - день
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
Примітка. Дані доступні з серпня 2016 року (зі звітної дати 01.09.2016)
11. Процентні ставки депозитних корпорацій (крім Національного банку України) за новими кредитами та новими депозитами
Обсяги та процентні ставки депозитних корпорацій (крім Національного банку України) за новими кредитами, наданими протягом звітного періоду, та новими депозитами, залученими протягом звітного періоду, у розрізі секторів економіки, валют, початкових строків погашення, видів економічної діяльності, регіонів тощо (млн грн; середньозважені ставки в річному обчисленні, %), дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць, dd - день
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
Примітка. Дані доступні з серпня 2016 року (зі звітної дати 01.09.2016)
12. Доходи та витрати банків
Агреговані дані щодо доходів та витрат банків України (крім Національного банку України) (наростаючим підсумком з початку року, млн грн), дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць, dd - день    
щомісячні дані, період задається у форматі m, де m - місяць
Примітка. Дані доступні з січня 2009 року (зі звітної дати 01.02.2009)    
квартальні дані, період задається у форматі q, де q - квартал
Примітка. Дані формуються з урахуванням коригуючих проводок за станом на 01 січня, 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня, та доступні починаючи зі звітної дати 01.01.2018    
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
13. Основні показники діяльності банків України
Основні показники діяльності банків України (кількість діючих банків, основні статті активів та зобов’язань, розмір капіталу банків, млн грн), дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць, dd - день    
щомісячні дані, період задається у форматі m, де m - місяць
Примітка. Дані доступні з грудня 2015 року (зі звітної дати 01.01.2016)    
квартальні дані, період задається у форматі q, де q - квартал
Примітка. Дані формуються з урахуванням коригуючих проводок за станом на 01 січня, 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня, та доступні починаючи зі звітної дати 01.01.2018    
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
14. Дані фінансової звітності/згруповані балансові залишки банків України
Показники фінансової діяльності (активи, зобов’язання, власний капітал), фінансові результати діяльності банків України у розрізі банків. Починаючи зі звітної дати 01.10.2017 містять згруповані балансові залишки банків, дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць, dd - день
щомісячні дані, період задається у форматі m, де m - місяць
Примітка. Дані доступні з 01.02.2018 та формуються за станом на 01 число кожного місяця, млн грн    
квартальні дані, період задається у форматі q, де q - квартал
Примітка. Дані доступні з 01.04.2012. Починаючи з 01.01.2018 дані формуються за станом на 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня, 01 січня з урахуванням коригуючих проводок, млн грн    
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
15. Довідник НФУ, які мають право здійснювати валютно-обмінні операції
Всі підрозділи
Установи за кодом ЄДРПОУ, де xxxxxxxx - код ЄДРПОУ
Підрозділи за типом (xx - тип, може мати значення 10 - фінансова установа / 11 - філія / 12 - відділення / 13 - обмінний пункт)
НФУ за кодом ЄДРПОУ, де xxxxxxxx - код ЄДРПОУ
Технічна інструкція щодо REST API OpenData
16. Довідник банків України та їх відокремлених підрозділів
Довідник містить інформацію на поточну дату про банки, які мають банківську ліцензію, про банків, які ліквідуються, та про банків, ліквідація яких завершена та здійснюється виключення відомостей про них з Державного реєстру банків (typ=0) та про їх відокремлені підрозділи. Інформація про ліквідовані банки у ньому відсутня. Даний довідник не є Державним реєстром банків, дані у ньому подані для інформаційних цілей. Можливі значення для типу підрозділу: 1 (філія) / 2 (відділення) / 3 (представництво на території України) / 5 (філія за межами України) / 6 (представництво за межами України)
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
17. Технологічний довідник RCUKRU
Довідник містить інформацію на поточну дату про банки, які мають банківську ліцензію, про банки, які ліквідуються та про банки, ліквідація яких завершена та здійснюється виключення відомостей про них з Державного реєстру банків, про їх філії та про інші установи, які є учасниками інформаційної мережі Національного банку. Інформація про ліквідовані банки у ньому відсутня. Технологічний довідник RCUKRU не є Державним реєстром банків, дані у ньому подані для інформаційних цілей
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
18. Макроекономічні показники

Ціни

Індекси споживчих цін за товарними групами (щомісячні дані, до попереднього місяця; до відповідного місяця попереднього року; до відповідного періоду попереднього року, кумулятивно; до грудня попереднього року, %). Індекси споживчих цін за регіонами (щомісячні дані, до попереднього місяця; до грудня попереднього року, %)
Індекси споживчих цін за товарними групами (річні дані, грудень до грудня попереднього року; рік до попереднього року, %). Індекси споживчих цін за регіонами (річні дані, грудень до грудня попереднього року, %)
Примітка. Дані доступні за період починаючи з січня 2007 року
Базовий індекс споживчих цін (щомісячні дані, до попереднього місяця; до відповідного місяця попереднього року; до відповідного періоду попереднього року, кумулятивно; до грудня попереднього року, %)
Примітка. Дані доступні за період починаючи з січня 2010 року
Індекси цін виробників промислової продукції за видами промислової діяльності (щомісячні дані, до попереднього місяця; до відповідного місяця попереднього року; до відповідного періоду попереднього року, кумулятивно; до грудня попереднього року, %)
Індекси цін виробників промислової продукції (річні дані, грудень до грудня попереднього року; рік до попереднього року, %)
Примітка. Дані доступні за період починаючи з січня 2013 року
Значення полів набору даних
Технічна інструкція


Економічна активність


з\п
Показник Примітка
1 Валовий внутрішній продукт: за видами економічної діяльності, за доходами, за категоріями кінцевого використання (щоквартальні дані, щорічні дані; у фактичних цінах - у млн грн; відсоток до підсумку, до попереднього року у постійних цінах 2010 року - у %; до відповідного періоду попереднього року у постійних цінах 2010 року, %). Дані наведено з січня 2010 року за методологією СНР 2008 у відповідності до КВЕД 2010
2 Внутрішня торгівля: роздрібний товарооборот підприємств, оборот роздрібної торгівлі (щомісячні дані, щорічні дані - обсяг у млн грн; до попереднього місяця, %; до відповідного місяця попереднього року, %; обсяг кумулятивно, млн грн; до відповідного періоду попереднього року, %; до попереднього року, %) Дані наведено з січня 2010 року
3 Будівництво: обсяг виконаних будівельних робіт, індекс будівельної продукції (щомісячні дані; обсяг (млн грн), до відповідного періоду попереднього року (%), до попереднього місяця (%), до відповідного місяця попереднього року, %)
4 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами діяльності (щорічні дані, щомісячні дані-кумулятивно з початку року - у млн грн) Щомісячні дані наведено з січня 2012 року, щорічні – з січня 2011 року
5 Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячні дані; до попереднього місяця (%); до відповідного місяця попереднього року (%); до відповідного періоду попереднього року, %). Дані наведено з січня 2013 року
6 Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва: в цілому, рослинництво, тваринництво (щомісячні дані; кумулятивно з початку року, до відповідного періоду попереднього року, %). Дані наведено з січня 2014 року.
7 Обсяг продукції сільського господарства (щомісячні дані; кумулятивно з початку року, у фактичних цінах, млрд грн).
8 Індекси сільськогосподарської продукції: в цілому, рослинництво, тваринництво (щорічні дані; до попереднього року, %). Дані наведено з 2011 року.
9 Валова продукція сільського господарства: в цілому, рослинництво, тваринництво (щорічні дані, млн грн).
10 АРІ:
 
  • місячні
 
  • квартальні
 
  • річні
11 Значення полів набору даних
12 Технічна інструкція

 

Ринок праці


з\п
Показник АРІ
1 Заборгованість із виплати заробітної праці; заборгованість із виплати заробітної праці економічно активних підприємств, за видами економічної діяльності (щомісячні дані, станом на перше число наступного місяця, млн грн)
2 Нарахована заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячні дані, за звітний місяць, грн)
  Примітка: Дані доступні з січня 2013 року
3 Індекси реальної заробітної плати (щомісячні дані, у % до попереднього місяця, у %до відповідного місяця, у % до відповідного періоду)
  Примітка: Дані доступні з січня 2003 року
4 Економічно активне населення; безробітне населення (за методологією МОП); зайняте населення; економічно неактивне населення (у віці 15-70 років), (щоквартальні дані, в середньому за період, кумулятивно з початку року, тис. осіб)
  Примітка. Наразі дані доступні з І кварталу 2004 року
7 Фонд оплати праці штатних працівників (щоквартальні дані, кумулятивно з початку року, млн грн)
  Примітка. Наразі дані доступні з І кварталу 2013 року
8 Значення полів набору даних
9 Технічна інструкція

 

Державні фінанси

Показники Державного бюджету України та Зведеного бюджету України, щомісячні дані кумулятивно з початку року, млн грн
Примітка. Дані доступні за період починаючи з січня 2011 року
Показники Державного бюджету України та Зведеного бюджету України, річні дані, млн грн
римітка. Дані доступні за період починаючи з січня 2011 року
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
19. Грошові агрегати
Грошові агрегати та їх компоненти (залишки коштів на кінець періоду, млн грн), дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць, dd - день
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
Примітка. Дані доступні з грудня 2002 року (зі звітної дати 01.01.2003)
20. Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника
Показники кредитів, наданих банками фізичним та юридичним особам (крім банків та бюджетних установ; з урахуванням кредитів, наданих ОСББ): обсяг заборгованості за основним боргом та нарахованими доходами станом на звітну дату, млн грн, дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць, dd - день
Значення полів набору даних
Примітка. Щомісячні дані доступні зі звітної дати 01.09.2017, інформація щодо кредитів юридичних осіб - компаній спеціального призначення (SPE) – зі звітної дати 01.03.2018
21. Дані про обороти і залишки на рахунках банків
Дані про обороти і залишки на рахунках банків (дебетовi обороти за мiсяць, кредитовi обороти за мiсяць, активнi залишки на кiнець мiсяця, пасивнi залишки на кiнець мiсяця, млн грн), дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць, dd - день
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
Примітка. Дані доступні з серпня 2017 року (зі звітної дати 01.09.2017)
22. Огляди фінансових корпорацій (за методологією грошово-кредитної та фінансової статистики)

Балансовий звіт Національного банку України

Форма подання даних грошово-кредитної та фінансової статистики, в якій дані агрегуються за категоріями фінансових активів і пасивів Національного банку України на валовій основі, залишки коштів на кінець періоду, млн грн
Примітка. Щомісячні дані доступні з грудня 2002 року (зі звітної дати 01.01.2003)
Значення полів набору даних

 

Огляд Національного банку України

Огляд Національного банку України – аналітична форма подання статистичних даних Національного банку України, які консолідуються в узагальнені категорії активів і пасивів. Огляд містить дані про зобов’язання Національного банку України, що включаються до грошової бази і є основою для формування грошових агрегатів. Cкладається на підставі даних балансового звіту за секторами економіки Національного банку України за методологією МВФ, залишки коштів на кінець періоду, млн грн
Примітка. Щомісячні дані доступні з грудня 2002 року (зі звітної дати 01.01.2003)
Значення полів набору даних

 

Балансовий звіт депозитних корпорацій (крім Національного банку України) за секторами економіки

Форма подання даних грошово-кредитної та фінансової статистики, в якій дані агрегуються за категоріями фінансових активів і пасивів депозитних корпорацій за секторами економіки кредиторів/боржників на валовій основі, залишки коштів на кінець періоду, млн грн
Примітка. Щомісячні дані доступні з грудня 2002 року (зі звітної дати 01.01.2003)
Значення полів набору даних

 

Огляд депозитних корпорацій (крім Національного банку України)

Огляд депозитних корпорацій (крім Національного банку України) – аналітична форма подання статистичних даних інших депозитних корпорацій (банків), які консолідуються в узагальнені категорії активів і пасивів. Огляд містить дані про зобов’язання інших депозитних корпорацій, що включаються до грошових агрегатів. Складається на підставі даних балансового звіту за секторами економіки інших депозитних корпорацій (банків) за методологією МВФ, залишки коштів на кінець періоду, млн грн
Примітка. Щомісячні дані доступні з грудня 2002 року (зі звітної дати 01.01.2003)
Значення полів набору даних

 

Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України)

Огляд депозитних корпорацій (включаючи Національний банк України) – аналітична форма подання статистичних даних депозитних корпорацій (Національного банку України та інших депозитних корпорацій), які консолідуються в узагальнені категорії активів і пасивів. Огляд містить дані про зобов’язання депозитних корпорацій, що включаються до грошових агрегатів. Балансова тотожність в Огляді забезпечує зв’язок грошового агрегату М3 та інших статей з вимогами депозитних корпорацій до резидентів і нерезидентів. Cкладається на підставі даних балансових звітів за секторами економіки Національного банку України та інших депозитних корпорацій (банків) за методологією МВФ, залишки коштів на кінець періоду, млн грн
Примітка. Щомісячні дані доступні з грудня 2002 року (зі звітної дати 01.01.2003)
Значення полів набору даних

 

Балансовий звіт інших фінансових корпорацій за секторами економіки

Форма подання даних грошово-кредитної та фінансової статистики, в якій дані агрегуються за категоріями фінансових активів і пасивів інших фінансових корпорацій за секторами економіки кредиторів/боржників на валовій основі (залишки коштів на кінець періоду, млн грн)
Примітка. Квартальні дані доступні з грудня 2008 року (зі звітної дати 01.01.2009
Значення полів набору даних

 

Огляд інших фінансових корпорацій

Огляд інших фінансових корпорацій – аналітична форма подання даних інших фінансових корпорацій (крім банків), які консолідуються в узагальнені категорії активів і пасивів. Огляд складається на підставі даних балансового звіту за секторами економіки інших фінансових корпорацій за методологією МВФ, залишки коштів на кінець періоду, млн грн
Примітка. Квартальні дані доступні з грудня 2008 року (зі звітної дати 01.01.2009)
Значення полів набору даних

 

Огляд фінансових корпорацій

Огляд фінансових корпорацій – аналітична форма подання даних фінансових корпорацій, які консолідуються в узагальнені категорії активів і пасивів. Огляд складається на підставі даних балансових звітів за секторами економіки Національного банку України, депозитних корпорацій (крім Національного банку України) та інших фінансових корпорацій за методологією МВФ, залишки коштів на кінець періоду, млн грн
Примітка. Квартальні дані доступні з грудня 2008 року (зі звітної дати 01.01.2009)
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
23. Міжнародні резерви
Дані про офіційні резервні активи (резерви в іноземній валюті, резервну позицію в МВФ, спеціальні права запозичення, золото, інші резервні активи), що поширюються відповідно до Спеціального стандарту поширення даних МВФ (залишки коштів на кінець періоду, млн дол. США), дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
Примітка. Дані доступні з грудня 2002 року.

 

Пілотні проєкти

1. Платіжний баланс Україн
Дані платіжного балансу України відповідно до КПБ6, стандартна презентація та показники аналітичної форми представлення за функціональними категоріями та за секторами економіки (щомісячні дані, млн дол. США), дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць

Значення полів набору даних:

 
  • для стандартної форми представлення даних
  • для розширеної форми представлення даних
  • для аналітичної форми представлення даних (за інструментами)
  • для аналітичної форми представлення даних (за секторами)
Технічна інструкція
Примітка. Дані доступні з січня 2010 року (зі звітної дати 01.02.2010)
2. Міжнародна інвестиційна позиція України
Зовнішні фінансові активи і зобов‘язання України за видами інвестицій, інструментами, секторами та початковим терміном погашення (щоквартальні дані, за станом на кінець періоду, млн дол. США), дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
Примітка. Дані доступні з січня 2001 року
3. Валовий зовнішній борг України
Зовнішні зобов’язання України за первинним терміном погашення у розрізі: за секторами економіки та за інструментами (обсяг на звітну дату, млн дол. США), дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
Примітка. Дані з січня 2004 року
4. Короткостроковий зовнішній борг України за залишковим терміном погашення
Зовнішні зобов’язання України, що мають бути погашені протягом року починаючи зі звітної дати, у розрізі: за первинним терміном погашення, за секторами економіки та за інструментами (обсяг на звітну дату, млн дол. США), дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
Примітка. Дані доступні з січня 2011 року
5. Ліквідність банківської системи та чинники її змін
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни (щоденні дані, млн грн), дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць, dd - день
Значення полів набору даних
Технічна інструкція
Примітка. Дані доступні за період з 02 серпня 2017 року. Операції за попередній робочий день оновлюються до 11:00 наступного робочого дня.
6. Дані про показники валютного ринку
Інформація подається станом на звітну дату за попередній робочий день (щоденні дані), дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць
Інформація подається станом на перше число місяця наступного за звітним (щомісячні дані), дата задається у форматі: yyyymmdd, де yyyy - рік, mm - місяць, 01 - день
Значення полів набору даних
Примітка. Дані за готівковими операціями та показники обсягу валютних інтервенцій (одиниця валюти) доступні з 2017 року