Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк підсумував перший етап оцінки стійкості банківської системи в умовах воєнного часу та нагадав про регуляторні вимоги до банків

Національний банк підсумував перший етап оцінки стійкості банківської системи в умовах воєнного часу та нагадав про регуляторні вимоги до банків

Національний банк України завершив перший етап оцінки стійкості банків і банківської системи, розпочатої у травні для визначення реального стану кредитного портфеля банків під час війни. У межах цього етапу проведено оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями 20 найбільших банків із сумарною часткою понад 90% чистих активів всієї банківської системи.

Результати першого етапу підтвердили очікування Національного банку про належну оцінку банками якості кредитів. Унаслідок оцінки якості активів сукупне коригування кредитного ризику становило близько 1% від його обсягу за даними банків. Отже, більшість банків адекватно оцінюють потенційні втрати кредитного портфеля та відображають пруденційні і фінансові резерви під знецінення кредитів.

Другий і третій етапи оцінки стійкості банків тривають, їхнє завершення заплановане на грудень 2023 року. Попередні результати оцінки стійкості банків – оптимістичні: підвищені вимоги до нормативів достатності капіталу можуть виникнути лише в кількох установ, більшість з яких вже мають достатній запас капіталу, зокрема за рахунок накопичених прибутків.  

Банківський сектор у цілому адаптувався до роботи в умовах повномасштабної війни та демонструє чіткі ознаки зростання. За даними Огляду банківського сектору за ІІІ квартал, корпоративне кредитування відновлюється після спаду, зумовленого вторгненням рф, а роздрібне – зростає в усіх сегментах. Банки зберігають високі показники прибутковості, що забезпечують подальше нарощення капіталу. Незважаючи на очікуване підвищення ставки податку на прибуток банків, зростання капіталу триватиме. 

Ураховуючи попередні результати оцінки стійкості банків і поточний стан сектору, Національний банк відновлює раніше призупинені регуляторні вимоги до банків та запроваджує нові. Ці вимоги відповідають зобов'язанням України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу стосовно достатності капіталу та ліквідності фінансових установ, а також Базельським рекомендаціям.

Так, банкам потрібно врахувати у своїй діяльності відновлення таких вимог:

  • урахування з 29 грудня 2023 року в нормативах достатності капіталу 100% операційного ризику (наразі враховується лише 50% розрахункового розміру). Також у 2024 році планується відновити визначення розміру операційного ризику на підставі актуалізованої річної фінансової звітності за 2021–2023 роки;
  • оновлення та подання банками до Національного банку планів відновлення діяльності – до 01 жовтня 2024 року.

Крім того, банкам слід взяти до уваги і чинні вимоги, якими, зокрема, передбачено поетапні графіки щодо:

  • вирахування з 29 грудня 2023 року непрофільних активів з капіталу в розмірі 100% (наразі вираховується лише 75% розрахункового розміру);
  • включення з 01 січня 2024 року коштів на коррахунках в інших банках у розмірі не більше 60% до високоякісних ліквідних активів під час розрахунку LCR (наразі – не більше 80%);
  • запровадження процесу оцінки достатності внутрішнього капіталу (ІСААР), а саме:
  • до 01 січня 2024 року банки мають розробити внутрішні документи щодо процесу ICAAP;
  • до 31 травня 2024 року банкам потрібно надати звіти про процес ICAAP у тестовому режимі.

За оцінками Національного банку, ураховуючи попередні результати оцінки стійкості банків і поточний стан системи, наявний запас капіталу більшості банків є достатнім для комфортного виконання перелічених вимог, незважаючи на очікуване запровадження тимчасового додаткового податку на прибутки банків. До виконання банками зазначених вимог обмеження на розподіл прибутків зберігатимуться.

Подальші регуляторні кроки упродовж 2024 року:

  • тестовий режим розрахунку мінімального розміру ринкового ризику. Порядок розрахунку затверджено постановою Правління Національного банку від 30 грудня 2021 року № 162 (зі змінами). Дата врахування мінімального розміру ринкового ризику під час оцінки достатності капіталу визначатиметься за результатами тестових розрахунків;
  • оновлення вимог до структури капіталу та нормативів достатності капіталу банків (мінімальні значення для основного капіталу 1 рівня – 5,625% загального обсягу ризику, для капіталу 1 рівня – 7,5%, для регулятивного капіталу – 10%). Ці вимоги набирають чинності з 5 серпня 2024 року згідно із Законом України № 1587 від 30.06.2021, яким унесено відповідні зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
  • установлення вимог до оцінки достатності внутрішньої ліквідності ILAAP.

Надалі з урахуванням стану банківської системи та остаточних результатів оцінки стійкості визначатимуться строки та плани активації буферів капіталу (консервації, системної важливості, системного ризику, контрциклічності).

Для подальшого гармонійного та сталого розвитку сектору банкам слід врахувати у своїх стратегіях діяльності результати оцінки стійкості та плани впровадження регуляторних вимог і за доцільності оновити їх.

Зазначені зміни спрямовані на імплементацію положень європейського законодавства та мають стати визначальними в забезпеченні підвищення стійкості банківського сектору, його конкурентоздатності та інвестиційної привабливості.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини