Звичайна версія сайту
Національний банк у жовтні застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк у жовтні застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), а також валютного законодавства у жовтні 2022 року застосував до дев’яти  небанківських фінансових установ заходи впливу.

Так, заходи впливу застосовано до:

ТОВ "ФК "ОКТАВА ФІНАНС", ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС" – письмові застереження за порушення вимог підпункту 6 пункту 31 розділу ІV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року  № 1 (далі – Положення № 1). Порушення полягає у відсутності в доступному для огляду клієнтами місці повідомлення про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції;

ТОВ "Перестраховий брокераж" – письмове застереження за порушення вимог пункту 10 розділу І, пунктів 21, 22 розділу ІІІ Положення  про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106 (далі – Положення № 106). Порушення полягає у невиконанні фінансовою установою вимог щодо вжиття заходів, передбачених раніше застосованим письмовим застереженням, ненаданні Національному банку протягом п’яти робочих днів із дня отримання письмового застереження відповіді із зазначенням строку, протягом якого фінансова установа зобов’язується вжити заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій діяльності;

ТОВ "ФК "АБЕКОР" – штраф у розмірі 204 000,00 грн за порушення вимог частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06 грудня 2019 року № 361-IХ (далі – Закон № 361-IХ)*, що полягає в нездійсненні установою належної перевірки до проведення переказу шляхом верифікації платника (ініціатора переказу) в частині даних, наведених у пункті 1 частини першої статті 14 Закону № 361-ІХ, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел;

ТОВ "ФК "МАКС КАПІТАЛ" – письмове застереження за порушення вимог пункту 1 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ. Порушення полягає у неналежному виконанні фінансовою установою обов’язку подати інформацію для взяття на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкта первинного фінансового моніторингу в порядку, визначеному Національним банком;

ТОВ "ФК "ГЕЛЕКСІ" – письмове застереження за порушення вимог:

 • пункту 4 частини другої статті 8, частин другої − четвертої, сьомої статті 11 Закону № 361-IХ, що полягає у нездійсненні належної перевірки клієнтів, а саме в частині нездійснення верифікації клієнтів у порядку, визначеному законодавством України;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IX та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90). Порушення полягає у неналежному виконанні фінансовою установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі надавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або подавати документи, копії документів або витяги з документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;
 • абзацу першого частини першої статті 8 Закону № 361-IX. Порушення полягає у неналежному виконанні фінансовою установою обов’язку розробляти, упроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії;

ТОВ "ФК "АКСІОМА" – письмове застереження за порушення вимог частини другої статті 6 Закону України “Про валюту і валютні операції" (далі – Закон про валюту) у частині порушення умов та порядку торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України, які визначені у пункті 17 розділу IV Положення № 1. Порушення полягає в невизначенні у внутрішніх документах фінансової установи про організацію і порядок здійснення валютно-обмінних операцій порядку встановлення курсів купівлі, продажу іноземних валют;

ТОВ "ОБМІНОЧКА" – письмове застереження за порушення вимог частини першої статті 10 Закону про валюту, пунктів 11,  12 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120, що полягає у поданні фінансовою установою до Національного банку інформації (статистичної звітності) про валютні операції з помилками;

ПТ "ЛОМБАРД БИЧКОВ І ШЕШУКОВ":

 • штраф у розмірі 51 000,00 грн за порушення вимог абзацу сьомого пункту 45 розділу ІV Положення № 90. Порушення полягає у неподанні до Національного банку плану заходів, які установа зобов’язується вжити з метою виконання наданих Національним банком рекомендацій із визначенням відповідальних осіб установи та строків здійснення зазначених заходів;
 • анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг за систематичне порушення фінансовою установою вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, а саме повторне порушення вимог пункту 22 розділу ІІІ Положення  № 106, що полягає в неналежному виконанні ПТ "ЛОМБАРД БИЧКОВ І ШЕШУКОВ" обов’язку подати Національному банку протягом п’яти робочих днів із дня отримання письмового застереження відповідь із зазначенням строку, протягом якого фінансова установа зобов’язується вжити заходів щодо недопущення аналогічних порушень у подальшій діяльності, після застосування до ПТ "ЛОМБАРД БИЧКОВ І ШЕШУКОВ" більше ніж двох заходів впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії протягом двох років.

Додатково інформуємо, що Національний банк застосував заходи впливу до шести небанківських фінансових установ за порушення ними порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.

Так, заходи впливу застосовано до:

 • ТОВ "ФК "АКСІОМА" – штраф у розмірі 331 440,00 грн;
 • ТОВ "ОБМІНОЧКА" – штраф у розмірі 11 288,00 грн;
 • ТОВ "ІНОМЕ ГРУП" – штраф у розмірі 500 000,00 грн;
 • ТОВ "ФК "ЛЕО" – штраф у розмірі 50 000,00 грн;
 • ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" – штраф у розмірі 486 535,60 грн;
 • ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ВІКТОРІЯ" – штраф у розмірі 426 580,00 грн.

* У редакції, яка діяла на дату вчинення порушення.

 
 
Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини