Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк у вересні застосував до одного банку та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк у вересні застосував до одного банку та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства у вересні 2023 року застосував до одного банку та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Заходи впливу застосовано до:

АТ “КОМІНБАНКˮ:

 1. Штраф у розмірі 135 150 000,00 грн за порушення вимог:
 • пункту 3 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками, незастосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та невжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, пункту 26 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90), в частині надання банком недостовірної інформації на запити Національного банку стосовно виконання банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, необхідної Національному банку для здійснення ним нагляду в цій сфері;
 • частини другої статті 14 Закону про ПВК/ФТ у частині нездійснення належної перевірки до проведення платіжної операції шляхом верифікації платника (ініціатора) в частині даних, наведених у пункті 1 частини першої цієї статті, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел;
 1. Письмове застереження за порушення вимог:
 • абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
 • підпункту 4 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 “Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуˮ, пунктів 17 та 18 розділу ІІ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65). Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язку щодо забезпечення у строк до 30 червня 2021 року запровадження комплексної інтегрованої системи автоматизації процесів фінансового моніторингу, що має забезпечувати здійснення (налаштування та автоматизацію) процесів, передбачених підпунктами 9, 10 пункту 18 розділу ІІ Положення № 65;
 • частини першої статті 10 Закону України “Про валюту і валютні операціїˮ (далі – Закон про валюту), пункту 6 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140* (далі – Правила № 140), пунктів 11, 12 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120** (далі – Правила № 120). Порушення полягає в поданні банком до Національного банку інформації (статистичної звітності) про валютні операції з помилками;

ТОВ “КАЧАЙ ГРОШІˮ – штраф у розмірі 459 000,00 грн за порушення вимог:

 • частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ;
 • абзаців першого та другого частини другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
 • пункту 4 частини другої статті 8, частин другої та четвертої статті 11 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, а саме нездійснення верифікації клієнтів у порядку, визначеному законодавством з питань ПВК/ФТ та нездійснення верифікації клієнтів до встановлення ділових відносин;
 • пункту 18 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині незберігання документів (у тому числі електронних), їх копій, записів, даних, інформації щодо заходів, вжитих з метою виконання вимог у сфері ПВК/ФТ, зокрема щодо здійснення належної перевірки клієнта;

ТОВ “ФІНКІТˮ – штраф у розмірі 391 000,00 грн за порушення вимог:

 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90 в частині неналежного виконання установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, необхідні для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ;
 • частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ;
 • пункту 20 додатка 1 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (далі – Положення № 107), у частині неналежного виконання установою обов’язку щодо формування та ведення анкет клієнтів;
 • абзацу другого частини другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку здійснювати оцінку ризиків, притаманних її діяльності;
 • пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил № 120, що полягає в поданні установою до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ з помилками;

ТОВ “ГЛОБАЛ-ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 391 000,00 грн за порушення вимог:

 • частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90 в частині неналежного виконання установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, необхідні для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ;
 • пункту 20 додатка 1 до Положення № 107 у частині невідповідності внесеної до анкети інформації (даних) копіям наявних документів;

ТОВ “СБ ІНСАРТˮ, ТОВ “СТРАХОВИЙ БРОКЕРГРАНД ІНШУРˮ – штрафи в розмірі 51 000,00 грн кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пунктів 12, 13 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ;

ТОВ “ФК “ІФКˮ, ТОВ “ФК “НОВИЙ СВІТˮ, ТОВ “ФК “ФІНЕКСТРАˮ, ТОВ “ФРЕНДЛІ ФІНАНСˮ – письмові застереження кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пунктів 12, 13 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ або подання такої звітності з порушенням строків, установлених у Правилах № 140;

АТ “ФК АВЕРСˮ – письмове застереження за порушення вимог:

 • частини другої статті 6 Закону про валюту в частині порушення установою умов та порядку торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України, які визначені у пункті 17 розділу IV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1, що полягає в невизначенні у внутрішніх документах про організацію і порядок здійснення валютно-обмінних операцій порядку установлення курсів купівлі, продажу іноземних валют, тривалості операційного (робочого) дня відокремлених підрозділів, пунктів обміну валют небанківської установи, порядку здійснення внутрішнього контролю за проведенням валютно-обмінних операцій;
 • частини сьомої статті 11 Закону про валюту в частині порушення установою порядку здійснення валютного нагляду, встановленого Національним банком у пункті 7 розділу І Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13, що полягає в невизначенні у внутрішніх документах (процедурах, програмах, положеннях, процесах) порядку організації здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
 • частини дев’ятої статті 11 Закону про валюту, абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90, що полягає в несвоєчасному наданні установою інформації про валютні операції на запит Національного банку.

*У редакції, чинній на дати вчинення порушень.

**У редакції, чинній на дати вчинення порушень.

 

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини