Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ “АКБ “КОНКОРДˮ

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ “АКБ “КОНКОРДˮ

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ “АКБ “КОНКОРДˮ (далі – Банк) та його ліквідацію з 01 серпня 2023 року. Частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у зв’язку із систематичним порушенням Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а саме:

  • пункту 3 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон № 361-ІХ) у частині незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками;
  • пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ, абзацу четвертого пункту 26 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90, в частині ненадання на запити інспекційної групи достовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ;
  • абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання Банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
  • пункту 40 розділу IV Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65, в частині неврахування під час аналізу ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення своїх продуктів та послуг, особливостей та можливостей їх використання.

До того ж упродовж останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені Банком порушення застосував до Банку такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60 400 000,00 грн та письмове застереження.

Інформація щодо раніше застосованих до Банку заходів впливу публікувалася на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку відповідно до вимог статі 68 Закону України "Про  Національний банк України".

Кожен вкладник Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осібˮ. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 01 липня 2023 року становить 1 116,25 млн грн.

Нагадаємо, що з набранням чинності Законом України від 01 квітня 2022 року № 2180-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб” запроваджено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб у всіх банках.

Рішення про відкликання банківської ліцензії в Банку та його ліквідацію ухвалене рішенням Правління Національного банку України від 01 серпня 2023 року № 265-рш “Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “КОНКОРДˮ.

Крім того, Національний банк застосував до Банку захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 400 000,00 гривень за порушення вимог:

  • підпункту “аˮ пункту 2 частини першої статті 14 Закону № 361-IХ*  у частині не супроводження переказу коштів необхідною інформацією про отримувача переказу коштів;
  • підпункту “бˮ пункту 1 частини першої статті 14 Закону № 361-IХ*  у частині не супроводження не переказу коштів інформацією про платника (ініціатора переказу).

*У редакції, що діяла на момент вчинення порушення.

 

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини