Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

Національний банк прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних АБ "УКООПСПІЛКА"

22 січня 2015 року на підставі Законів України "Про Національний банк України" та "Про банки і банківську діяльність" Правлінням Національного банку України ухвалено рішення про віднесення АБ "УКООПСПІЛКА" до категорії неплатоспроможних.

Власники АБ "УКООПСПІЛКА" не скористалися наданою можливістю відновити діяльність банку та не забезпечили його фінансову підтримку, не виконали жодних ефективних дій, спрямованих на вжиття своєчасних заходів для запобігання неплатоспроможності АБ "УКООПСПІЛКА".

Так, починаючи з травня 2014 року до Національного банку України почали надходити скарги від клієнтів АБ "УКООПСПІЛКА" щодо невиконання зобов’язань перед ними. Крім того, за результатами безвиїзного банківського нагляду було встановлено погіршення показників ліквідності АБ "УКООПСПІЛКА".

Облік не виконаних у строк платіжних документів банк не здійснював на відповідних позабалансових рахунках, чим порушував вимоги нормативно-правових актів Національного банку України.

З метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів Національним банком України в липні 2014 року було прийнято рішення про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю АБ "УКООПСПІЛКА" шляхом призначення куратора – службовця Національного банку України.

Протягом другої половини 2014 року фінансовий стан АБ "УКООПСПІЛКА" погіршувався, банк продовжував проводити ризикову діяльність. У зв’язку з цим у грудні 2014 року Національним банком України було прийнято рішення про віднесення АБ "УКООПСПІЛКА" до категорії проблемних та запроваджено особливий режим контролю за його діяльністю.

Відповідно до вимог банківського законодавства АБ "УКООПСПІЛКА" було встановлено строк для вжиття заходів щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства. АБ "УКООПСПІЛКА" було розроблено план фінансового оздоровлення, який не передбачав достатніх та своєчасних заходів щодо покращення фінансового стану цього банку та приведення його діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Отже, ураховуючи відсутність перспектив відновлення діяльності банку, необхідність захисту інтересів вкладників та інших кредиторів АБ "УКООПСПІЛКА", керуючись статтями 7, 15, 55 Закону України "Про Національний банк України", статтями 67, 73, 75, 76 Закону України "Про банки і банківську  діяльність" Правлінням Національного банку України прийнято рішення про віднесення АБ "УКООПСПІЛКА" до категорії неплатоспроможних.

Звертаємо увагу, що відповідно до законодавства України банк, віднесений до категорії неплатоспроможних, підпадає під юрисдикцію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), який запроваджує тимчасову адміністрацію та призначає уповноважених осіб у цій фінансовій установі. Фонд гарантує кожному вкладнику відшкодування коштів за його вкладом. Кошти відшкодовуються в розмірі вкладу, уключаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних і початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, установленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини