Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про застосування заходів впливу до АТ "АЙБОКС БАНК" та ТОВ "ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ"

Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про застосування заходів впливу до АТ "АЙБОКС БАНК" та ТОВ "ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ"

Рішення Національного банку про застосування заходів впливу до АТ "АЙБОКС БАНК" та ТОВ "ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ" оскаржені цими фінансовими установами в судовому порядку. Національний банк захищатиме правомірність зазначених рішень у суді.

Нагадуємо, що у вересні цього року Національний банк застосував до зазначених фінансових установ заходи впливу за порушення ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме до:

АТ "АЙБОКС БАНК":

1) письмове застереження за порушення вимог:

  • частини першої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 № 361-ІХ (далі – Закон № 361-ІХ) у частині неналежного виконання обов’язку щодо розробки окремих внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
  • абзаців тринадцятого, чотирнадцятого, шістнадцятого пункту 55, пункту 63 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417 [1], в частині невиконання окремих вимог законодавства, пов’язаних з ідентифікацією та вивченням клієнта;
  • пункту 25 додатка 1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65, в частині не зберігання в справах клієнтів усіх документів, отриманих під час здійснення заходів із належної перевірки клієнтів;

2) штраф у розмірі 10 000 000,00 гривень за порушення вимог пунктів 4, 5 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону № 361-ІХ, пунктів 5, 25 додатку 1 до Положення № 65 у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів банку;

ТОВ "ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ":

1) письмове застереження за порушення вимог:

  • частини першої, пункту 3 частини другої статті 8, частини третьої статті 14 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання обов’язку розроблювати та впроваджувати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, обов’язку забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків, а також не супроводження переказу, зокрема унікальним номером платіжного засобу платника (ініціатора переказу);
  • пункту 23 додатка 1, пункту 13 додатка 2 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107(далі – Положення № 107), пов’язаних із документуванням заходів належної перевірки;

2) штраф у розмірі 549 100,00 гривень за порушення вимог:

  • частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2011 № 1702-VII [2] у частині неналежного виконання обов’язку щодо управління ризиками;
  • пунктів 4, 15 частини другої статті 8, частини другої статті 14 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки, а також обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку інформацію (письмові пояснення), необхідну для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу.

[1] Діяло на дату вчинення порушень, втратило чинність 22.05.2020.
[2] Діяв на дату вчинення порушень, втратив чинність 28.04.2020.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини