Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Очікування бізнесу щодо економічного розвитку поліпшились, а інфляційні очікування залишаються вищими за ціль НБУ – опитування підприємств у III кварталі 2020 року

Очікування бізнесу щодо економічного розвитку поліпшились, а інфляційні очікування залишаються вищими за ціль НБУ – опитування підприємств у III кварталі 2020 року

Оцінки бізнесу щодо економічного зростання та власного розвитку поліпшились, але інфляційні очікування залишаються вищими за середньострокову ціль Національного банку на наступні 12 місяців. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у III кварталі 2020 року.

Індекс ділових очікувань підприємств ще не повернувся на докарантинний рівень, але вже перетнув нейтральну позначку і сягнув 100,8% (у II кварталі 2020 року – 90,8%), що свідчить про збалансування негативних і позитивних оцінок бізнесу. Підвищення відбулося за рахунок поліпшення оцінок щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, фінансово-економічного стану власних підприємств, а також інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Підприємства продовжують очікувати скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, проте вони менш песимістичні, ніж у попередньому опитуванні. Баланс відповідей склав «мінус» 16,1% проти 34,1% у IІ кварталі 2020 року.

Інфляційні очікування підприємств залишилися незмінними. Як і в попередньому кварталі, бізнес прогнозує, що упродовж 12 місяців темпи зростання споживчих цін зростуть до 7% у річному вимірі. Більше половини опитаних підприємств вважають, що інфляція буде меншою за 7,5%. Кожен п’ятий респондент очікує інфляцію у межах 7,6-10,0%. Найвагомішими фактором впливу на інфляцію підприємці називають послаблення гривні і збільшення витрат на виробництво.

Бізнес очікує подальшого послаблення національної валюти. Середнє значення обмінного курсу, яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 28,99 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 28,28 грн/дол. США). 62% підприємств вважає, що обмінний курс коливатиметься в межах від 28.01 грн/дол. США до 30.00 грн/дол. США.

Очікування підприємств щодо власного бізнесу

Оцінки підприємств щодо зміни власного фінансово-економічного стану в наступні 12 місяців поліпшились. Кожна п’ята компанія прогнозує ліпші результати. Баланс відповідей – 4,4% (у ІІ кварталі 2020 року – “мінус” 1,8%).

Бізнес очікує збільшення загальних обсягів реалізації своєї продукції, зокрема й на зовнішньому ринку. Оптимістичні настрої переважають в усіх секторах економіки, крім енерго- та водопостачання.

Поліпшилися настрої підприємств щодо інвестиційної активності. Вже кожна п’ята компанія готова наростити інвестиційні видатки, передусім на машини, обладнання та інвентар. Позитивний баланс відповідей – 5,2% (у ІІ кварталі 2020 року – «мінус» 10,5%).

Бізнес і надалі налаштований скорочувати кількість працівників.. Лише 10,2% підприємств планують наймати нових працівників упродовж наступних 12 місяців. Скорочення персоналу передбачають 21,0% опитаних компаній. У підсумку негативний баланс очікувань – "мінус" 10,8% (у попередньому кварталі – "мінус" 17,3%). Песимістично налаштовані респонденти всіх видів економічної діяльності, крім торгівлі, де здебільшого не очікують змін.

Одночасно суттєво зросла кількість компаній, які планують підвищувати зарплати своїм працівникам упродовж наступних 12 місяців. Таких – 55,7% (проти 36,5% у попередньому кварталі). Лише 3,6% компаній готові до зменшення зарплат. Ліпші очікування щодо збільшення фонду оплати праці мають великі підприємства.  

Частка компаній, що планує залучати кредити в Україні упродовж наступних 12 місяців, зросла до 41,9% (у попередньому кварталі – 39,2%). Водночас дещо зменшилася частка компаній, які планують брати кредити за кордоном, – до 8,0%. Загалом підприємства відзначили меншу потребу в позикових коштах, а головною перешкодою для залучення нових кредитів назвали високі ставки.

Довідково

Квартальне опитування проводилося з 03 серпня 2020 року до 03 вересня 2020 року. В опитуванні взяли участь 696 підприємств із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької і Луганської областей).

Серед опитаних підприємств 19,3% – компанії переробної промисловості, 15,2% – сільського господарства, 15,1% – оптової торгівлі, 13,4% – транспорту та зв’язку, 6,6% – добувної промисловості, 5,5% – роздрібної торгівлі, 4,6% – сфери електроенергії та водопостачання, 3,2% – будівництва, 17,2% – підприємства інших галузей.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Індекс ділових очікувань – агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців.

Розраховується за результатами опитувань підприємств як середньоарифметичне значення балансів відповідей щодо фінансово-економічного стану підприємств, загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, кількості працівників. Значення індексу більше 100 означає перевагу в суспільстві позитивних економічних настроїв, нижче 100 – негативних економічних настроїв.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини