Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Правління НБУ ухвалило рішення про часткову зміну розподілу вертикалей підпорядкування

Правління НБУ ухвалило рішення про часткову зміну розподілу вертикалей підпорядкування

Національний банк – сучасний та відкритий регулятор, який постійно аналізує  виклики, що виникають перед українською економікою загалом і фінансовою системою зокрема. 

Завдання Національного банку полягає в оперативній та гнучкій реакції на такі виклики, особливо в період, ускладнений світовою пандемією коронавірусу. Для цього центральний банк систематично удосконалює власні процеси та організаційну структуру.

Так, у Національному банку відбулося часткове оновлення розподілу вертикалей підпорядкування з метою забезпечення пропорційного управлінського навантаження та функціонального принципу розподілу повноважень між членами Правління Національного банку.

Відтепер Голові Національного банку підпорядковується менша кількість підрозділів. 

Зокрема, вирішено розділити функції методології регулювання діяльності та нагляду за банками та небанківськими установами між різними вертикалями підпорядкування. 

Таке рішення дасть можливість забезпечити більш результативне супроводження законодавчих змін на небанківському фінансовому ринку, які готуються в тісних консультаціях з міжнародними партнерами та мають визначити нові правила його регулювання.

Правління Національного банку ухвалило це рішення колегіально і сформувало структуру підпорядкування, яка забезпечить ефективний розвиток фінансової екосистеми, що з-поміж іншого передбачає удосконалення банківського і небанківського нагляду та методології. Таку мету ставить перед собою Правління Національного банку, працюючи над новою чотирирічною Стратегією НБУ.

Також це дозволить продовжити посилений контроль за небанківським сегментом, який перебуває в процесі стрімкого реформування. 

Подальший розвиток банківського сектору відбуватиметься у напрямі, окресленому нормами законопроєкту №4367, що передбачає удосконалення корпоративного управління у банках.

Ухваленню рішення про перерозподіл вертикалей підпорядкування передували плідні консультації з міжнародними партнерами.

Які основні зміни відбулись?

Вертикаль “Пруденційний нагляд та загальні питання” розділено на дві вертикалі “Пруденційний нагляд” та “Загальний блок”.

До вертикалі “Загальний блок”, що залишилася під контролем Голови НБУ, відносяться такі підрозділи: Департамент безпеки, Департамент персоналу, Юридичний департамент, Департамент внутрішнього аудиту, Департамент комунікацій, Управління фінансових та операційних ризиків, Офіс правління НБУ, Секретаріат Ради НБУ, Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, Відділ режимно-секретної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.

До вертикалі “Пруденційний нагляд” тепер належать такі структурні підрозділи: Департамент банківського нагляду, Департамент виїзних перевірок, Департамент ліцензування, Департамент нагляду за ринком небанківських послуг, Департамент фінансового моніторингу.

Керувати цією вертикаллю Правління Національного банку довірило досвідченому професіоналу Ярославу Матузці. 

Його значний юридичний досвід дозволить підвищити ефективність ухвалення рішень центрального банку з метою мінімізації ризиків судових позовів і посилити позиції регулятора у напрямку правового та судового захисту.

Фінансово-адміністративний та операційний блок від сьогодні підпорядковується першому заступнику Голови НБУ Катерині Рожковій. До складу цього блоку також тепер віднесений Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку.

До вертикалі “Монетарна стабільність”, керівництво якою здійснює Дмитро Сологуб, приєднано Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ.

До вертикалі “Ринкові операції”, яка залишається під управлінням Юрія Гелетія, приєднаний Департамент методології регулювання діяльності банків. 

У вертикалі “Платіжні системи та готівковий обіг” підпорядкування структурних підрозділів не змінилось.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини