Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національним банком підготовлені пропозиції до проєкту нового закону "Про кредитні спілки"

Національним банком підготовлені пропозиції до проєкту нового закону "Про кредитні спілки"

Національний банк вже як регулятор небанківських фінансових установ розробив та оприлюднив пропозиції до проєкту нового закону України "Про кредитні спілки". Запропонований законопроєкт відображає бачення загальних засад функціонування кредитних спілок та майбутнього регулювання їх діяльності, що були висвітлені в оприлюдненій у березні цього року "Білій книзі".

Цей документ є другим із шести законопроєктів, які мають удосконалити законодавство, що регулює ринки небанківських фінансових послуг. Нагадаємо, раніше Національний банк вже оприлюднив пропозиції до проєкту установчого закону "Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг".

Ухвалення законопроєкту про кредитні спілки в запропонованій Національним банком редакції створить для учасників ринку якісно нові правила ведення діяльності, розширить можливості та перспективи розвитку кредитних спілок, а також актуалізує вимоги регулювання та нагляду за ними з урахуванням міжнародних практик та успішного досвіду закордонних регуляторів ринку кредитних спілок. Як наслідок, нове законодавство створить передумови для функціонування стабільного, ефективного та прозорого ринку кредитних спілок, захищеність прав членів спілок, що сприятиме загалом розвитку ринку.

Положення вищезазначеного документа передбачають усі етапи діяльності кредитних спілок: від створення та ліцензування до провадження діяльності, зокрема набуття членства та оформлення внесків до спілки, від системи управління до нагляду за їх діяльністю та виходу з ринку. З урахуванням ризиків, притаманних кредитним спілкам у межах залучення внесків їх членів, та задля підвищення захисту прав кредиторів ключові вимоги запропонованого проєкту закону спрямовані на захист прав членів спілки та контроль доброчесної  ринкової поведінки,  наявності якісного корпоративного управління та втілення ризик-орієнтованого підходу в нагляді, а саме пропорційності обсягу вимог до ступеня ризиковості компаній.

Водночас розроблений Національним банком документ передбачає розширення можливостей та спрощення низки процесів організації діяльності кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки

Пропозиції НБУ до законопроєкту передбачають надання можливості кредитній спілці самостійно обирати бажану форму діяльності в якості прибуткової або неприбуткової установи відповідно до норм Податкового кодексу України. Такий підхід  відповідає міжнародній практиці та є наразі однією з проблем для діяльності кредитних спілок.

Створення та ліцензування діяльності кредитної спілки

Планується значне спрощення чинних процесів ліцензування кредитних спілок, зокрема впроваджується універсальна ліцензія на діяльність кредитних спілок. Така ліцензія, окрім послуг з видачі кредитів та залучення депозитів, передбачатиме розширення бізнес-діяльності спілки. Зокрема, ліцензія зможе надавати кредитній спілці право здійснювати низку платіжних послуг, надавати гарантії своїм членам та послуги з обміну валют.

Водночас у разі зміни обставин діяльності та потреби в унесенні відповідної зміни щодо обсягу ліцензії кредитна спілка матиме можливість в будь-який час змінити обсяг послуг без необхідності повторного проходження повного процесу ліцензування.

Членство в кредитній спілці

Запропонований законопроєкт розширює перелік осіб, які матимуть право бути членами кредитної спілки. Якщо раніше такими особами могли бути лише фізичні особи, то з прийняттям нового закону спілки зможуть надавати свої послуги ширшому колу членів – фізичним особам-підприємцям та визначеним категоріям юридичних осіб. Зокрема, фермерським господарствам, кооперативам, професійним спілкам зі статусом первинних або місцевих, релігійним організаціям та об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку.

Система управління кредитною спілкою

Проєкт закону допоможе посилити вплив членів кредитної спілки на її діяльність. Для цього в ньому детально прописані порядок роботи та повноваження загальних зборів членів кредитної спілки. Водночас з огляду на обмежені фінансові ресурси спілки щодо формування великого штату осіб, які мають забезпечувати внутрішній контроль, надано можливість здійснення відповідних функцій однією особою, в тому числі за сумісництвом. Зокрема йдеться про право не утворювати окремі підрозділи з управління ризиками та внутрішнього аудиту, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), поклавши у такому разі їх функції на одноосібного головного комплаєнс-менеджера, головного ризик-менеджера та головного внутрішнього аудитора за погодженням із регулятором. Крім того, частину функцій кредитної спілки дозволено здійснювати на умовах аутсорсингу.

Нагляд за діяльністю кредитних спілок

Розуміючи важливість зменшення кредитних ризиків і відповідного здешевлення вартості кредитів, Національний банк цим законопроєктом пропонує надати кредитним спілкам безкоштовний доступ до кредитного реєстру Національного банку.

Вихід кредитної спілки з ринку

У межах регулювання небанківських фінансових установ однією з важливих засад прозорого та стабільного функціонування ринку кредитних спілок є регулювання виходу з ринку установ, які не можуть або не бажають продовжувати здійснювати діяльності. Запропонований проєкт закону передбачає створення механізму, який забезпечить максимальне повернення коштів членам кредитних спілок, виведених з ринку. Ця норма має на меті не допустити ситуації, в якій члени кредитної спілки залишаться без своїх внесків наодинці зі своїми проблемами.

Законодавчий контекст

Запропонований Національним банком законопроєкт "Про кредитні спілки" має замінити чинний на сьогодні Закон України "Про кредитні спілки". Ухвалений ще у 2002 році, чинний Закон є застарілим і не враховує сучасних реалій функціонування кредитних спілок та має низку прогалин.

Пропозиції до проєкту закону "Про кредитні спілки", підготовлені Національним банком, наразі доступні для ознайомлення учасниками ринку. Збір зауважень та пропозицій до підготовленого документа триватиме до 30 липня 2020 року. Просимо надсилати коментарі та зауваження на адресу [email protected]​.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини