Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Трансформація сектору небанківських фінансових установ триває, більшість сегментів ринку зберігають прибутковість – Огляд небанківського фінсектору

Трансформація сектору небанківських фінансових установ триває, більшість сегментів ринку зберігають прибутковість – Огляд небанківського фінсектору

У І кварталі 2021 року майже всі сегменти небанківського фінансового ринку наростили обсяги операцій порівняно з I кварталом 2020 року. Зниження в річному вимірі спостерігалося лише за операціями факторингу. Більшість сегментів ринку залишаються високоприбутковими. 

Продовжилася трансформація ринку небанківських фінансових послуг, переважно шляхом добровільного виходу з ринку низки неактивних фінансових компаній. Національний банк, спираючись на оновлену регуляторну базу, застосував заходи впливу до порушників регуляторних вимог. 

Очікуване оновлення законодавства з регулювання небанківського фінансового ринку сприятиме подальшому розвитку сектору, підвищенню його прозорості та платоспроможності, належному управлінню ризиками та захисту прав споживачів.

Про це йдеться в травневому "Огляді небанківського фінансового сектору".

Страхові компанії

У I кварталі активи страховиків зменшилися на 1% порівняно з попереднім кварталом. Валові страхові премії незначно знизилися переважно через сезонне зменшення надходжень від страхування в корпоративному секторі та від страхування життя. Водночас у річному вимірі обсяг премій у сегментах ризикового страхування й страхування життя зріс на 6%.

Прибутковість сегменту страхування життя в I кварталі зберіглася, водночас показники рентабельності знизилися порівняно з І кварталом 2020 року через зростання адміністративних витрат. Ризикові страховики показали близькі до нуля прибутки та рентабельність. На операційну ефективність ризикових страховиків негативно впливає надмірна частка операційних витрат – близько 70% чистих страхових премій. Приведені до річного виміру коефіцієнти збитковості за квартал майже не змінилися та становлять 47% для обов’язкових та 41% для добровільних видів страхування. 

Кількість страхових компаній – порушників вимог регулятора до платоспроможності залишається суттєвою. Станом на 1 квітня 2021 року 44 страховики-ліцензіати не виконували норматив платоспроможності та достатності капіталу або ризиковості активів. Страховики, що допускають порушення нормативів, подають до НБУ плани відновлення показників діяльності або ж усувають порушення в стислий термін.

Кредитні спілки

Активи кредитних спілок та їхнє кредитування зростають дуже повільно. Частка непрацюючих кредитів у І кварталі перевищила докарантинний рівень 2020 року на 2–4 в. п. 

Незважаючи на низьку операційну ефективність кредитні спілки отримали прибуток у І кварталі внаслідок скорочення відрахувань до резервів кредитних збитків, а також завдяки зниженню співвідношення операційних витрат до операційних доходів. Зростання операційних доходів було обумовлено збільшенням процентного спреду.

За рахунок прибутку власний капітал незначно збільшився. Обсяг депозитів залишався майже незмінним. Водночас у структурі фондування далі знижувалася частка додаткових пайових внесків.

Незадовільні фінансові показники діяльності кредитних спілок призводять до значної кількості порушників нормативів. Так, у І кварталі 9 кредитних спілок  порушували вимоги до достатності капіталу.

Фінансові компанії та ломбарди

Активи фінансових компаній у І кварталі суттєво знизилися переважно внаслідок виходу з ринку найбільшої за обсягом активів компанії, що працювала з юридичними особами. Натомість кредити фінкомпаній домогосподарствам зростають три квартали поспіль після скорочення на початку коронакризи. 

Факторингові операції скоротилися найбільше, переважно через сезонне зниження активності фінкомпаній в сегменті купівлі простроченої заборгованості. Також через сезонне зниження ділової активності скоротився обсяг операцій фінансового лізингу. Водночас прибутки фінансових компаній у І кварталі були рекордними за останні три роки. 

Обсяг нового кредитування ломбардами у І кварталі зменшився майже на 8% порівняно з попереднім кварталом, проте незначно зріс у річному вимірі. Діяльність ломбардів залишається прибутковою.

Довідково

"Огляд небанківського фінансового сектору" – це щоквартальний інформаційний продукт, публікацію якого Національний банк України започаткував у жовтні 2020 року.

У фокусі уваги – діяльність небанківських фінансових установ під регуляцією НБУ: страховиків, кредитних спілок, фінкомпаній та ломбардів. Огляд висвітлює ключові тенденції небанківського фінансового ринку і формує комплексне розуміння стану сектору.

Зведені показники діяльності небанківських фінансових установ у розрізі сегментів:

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини