Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Затверджено Консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2021 рік

Затверджено Консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2021 рік

18 липня 2022 року Рада Національного банку України затвердила Консолідований звіт про управління та Консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2021 рік, яка була підтверджена незалежною аудиторською фірмою ТОВ “Ернст енд Янг Аудиторські послуги”.

Станом на 31 грудня 2021 року валюта балансу Національного банку становила 1 376,9 млрд грн (у 2020 році – 1 331,6 млрд грн).

Основні зміни в активах Національного банку у 2021 році зумовлені:

  • нарощенням міжнародних резервів, які збільшилися на 6% – з 29,1 млрд дол. США на кінець 2020 року до 30,9 млрд дол. США на кінець 2021 року;
  • значним зростанням кредитного портфеля, який збільшився на 33 млрд грн та становить 99,9 млрд грн. Основна частина приросту пов’язана з  довгостроковим кредитуванням банків. Заборгованість за цими інструментами станом на кінець року становила 88,9 млрд грн.

Основні зміни в зобов’язаннях Національного банку відбулися за такими статтями:

  • банкноти та монети в обігу, обсяг яких збільшився на 12,4% до 627,8 млрд грн;
  • депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України, обсяг яких збільшився на 30,2% та становить 212,9 млрд грн;
  • зобов’язання перед МВФ, які зменшилися на 15,3%, що зумовлено переважно погашенням зобов’язань перед МВФ у 2021 році на суму 649 мільйонів СПЗ.

Зменшення розміру власного капіталу Національного банку у 2021 році з 184,9 млрд грн до 166,9 млрд грн (або на 9,8%) відбулося за рахунок зменшення резервів переоцінки, що зумовлене переважно зміцненням гривні.

Основний вплив на фінансовий результат Національного банку мали:

  • процентні доходи і витрати, чиста сума яких за підсумками 2021 року становила 28,8 млрд грн, що на 88,2% більше ніж у 2020 році, переважно за рахунок зростання доходів за цінними паперами України (ОВДП);
  • від’ємна переоцінка фінансових інструментів у зв’язку зі зміною офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості в розмірі 23,4 млрд грн.

Адміністративні витрати Національного банку, витрати на утримання персоналу та витрати, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції у 2021 році становили 5,8 млрд грн (у 2020 році – 4,6 млрд грн).

Отже, за підсумками 2021 року прибуток до розподілу Національного банку становив 31,6 млрд грн. Ця сума традиційно відповідно до Закону України "Про Національний банк України" частково спрямована до Державного бюджету України, а частково – до загальних резервів Національного банку.

На відміну від попередніх років у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України Національний банк перерахував до Державного бюджету частину прибутку до розподілу в сумі 18,8 млрд грн 24 лютого 2022 року до підтвердження зовнішнім аудитором та затвердження Радою Національного банку Консолідованої фінансової звітності за 2021 рік. Ця сума згодом була затверджена  у фінансовій звітності.

Решта прибутку до розподілу – 12,8 млрд грн – згідно з вимогами Закону України "Про Національний банк України" була спрямована на збільшення загальних резервів Національного банку, які мають становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку.

Довідково

Консолідована фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ та включає інформацію про активи, зобов’язання, капітал Національного банку, його дочірньої та асоційованої компаній, його сукупні доходи та рух грошових коштів, а також суттєву облікову політику та додаткову інформацію про діяльність Національного банку та управління фінансовими ризиками.

Звіт незалежного аудитора містить немодифіковану думку, тобто консолідована фінансова звітність Національного банку в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан на кінець дня 31 грудня 2021 року, результати діяльності та грошові потоки Національного банку.

Відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" установлено термін подання звітів, зокрема фінансових, бухгалтерських, аудиторських, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни.

Вплив військової агресії росії проти України на діяльність Національного банку розкрито в примітці "Події після звітної дати" Консолідованої фінансової звітності за 2021 рік.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини