Звичайна версія сайту
Здійснено перехід до єдиної процедури наглядових перевірок та оцінки SREP

Здійснено перехід до єдиної процедури наглядових перевірок та оцінки SREP

Національний банк із 1 жовтня 2020 року почав застосовувати єдину процедуру й методологію процесу наглядових перевірок та оцінки – SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Оцінка діяльності банків за рейтинговою системою CAMELSO надалі не здійснюватиметься.

Рейтингова система CAMELSO, запроваджена в Україні ще в 1998 році, була інструментом оцінки капіталу, активів, менеджменту, надходжень та ліквідності банку в межах інспекційних перевірок. Вона розвивалась і розширювалася разом із розвитком регуляторних вимог.

У 2018 році відповідно до настанов Європейського банківського органу щодо єдиних процедур та методології процесу наглядових перевірок і оцінки Національний банк почав запроваджувати наглядові інструменти SREP, що базуються на ризик-орієнтованому та forward-looking підходах. У їх основу покладено оцінку ризиків та якості управління цими ризиками в банку, питань корпоративного управління, у тому числі оцінки колективної придатності колегіальних органів та системи внутрішнього контролю, а також здатність установи забезпечувати безперервність діяльності.

Зокрема, методологія SREP, у якій враховано й компоненти рейтингової оцінки за системою CAMELSO, базується на оцінці ризиків із урахуванням аналізу поточного стану банку, його стратегії, бізнес-моделі, а також розвитку та оцінки того, як поведе себе банк в майбутньому.

Процес оцінки за методикою SREP є безперервним та здійснюється одночасно за всіма банками. На відміну від оцінки за системою CAMELSO, оцінка за методикою SREP проводиться щорічно станом на 1 січня. Вона може бути актуалізована щокварталу з урахуванням змін кількісних показників та нової суттєвої інформації, виявленої, зокрема, під час проведення інспекційної перевірки.

Департамент виїзних перевірок надалі не використовуватиме систему CAMELSO, а буде надавати пропозиції щодо оцінки SREP за результатами проведення відповідних інспекційних перевірок. У майбутньому планується, що оцінки  SREP будуть публічними.

Зазначені зміни передбачені рішенням Правління Національного банку від 30 вересня 2020 року.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини