Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Дії ліцензіата під час унесення змін до раніше поданих документів

Юридичні особи повинні повідомити Національний банк України в разі виникнення змін у поточній діяльності.

Зміни у структурі власності

Національний банк України потрібно повідомляти про зміни в структурі власності юридичної особи у таких випадках:

 • у разі змін у складі або в розмірі участі власників істотної участі в юридичній особі;
 • у разі змін у складі або розмірі участі десяти найбільших остаточних ключових учасників у юридичній особі за умови, що зміни розміру участі в юридичній особі перевищують один відсоток статутного капіталу юридичної особи.

У разі настання вищевказаних випадків до Національного банку України необхідно подати такі документи:

Також у разі зміни власників істотної участі подаються:

 • кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій (щодо нових власників істотної участі);
 • довідки про відсутність судимості (щодо нових власників істотної участі – фізичних осіб).

Процес розгляду документів

Поданий юридичною особою пакет документів вивчається та перевіряється фахівцями Національного банку України.

У разі невідповідності поданих документів вимогам законодавства або наявності зауважень до них Національний банк України повідомить про це юридичну особу, направивши їй відповідного листа.

Зміни керівника, головного бухгалтера або керівника підрозділу інкасації

У разі зміни керівника, головного бухгалтера або керівника підрозділу інкасації юридична особа протягом 10 робочих днів із дня прийняття рішення про таку зміну зобов’язана подати документи щодо нового керівника, головного бухгалтера або керівника підрозділу інкасації, а саме:

 • копію документа про призначення на посаду;
 • копію документа про здобуття вищої освіти;
 • копію документа, що підтверджує проходження підготовки (перепідготовки) з питань організації інкасації та перевезення цінностей;
 • копії сторінок паспорта;
 • копію трудової книжки;
 • документи, що підтверджують повноваження керівників.
Зміни до статуту

У разі внесення змін до статуту юридична особа подає до Національного банку України супровідний лист, у якому коротко описує, які саме зміни були внесені, та копію статуту (протягом 10 робочих днів із дати державної реєстрації змін до статуту).

У разі, якщо актуальна редакція статуту оприлюднена на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, юридична особа копію статуту не подає.

Зміни відомостей в анкеті юридичної особи

У разі зміни відомостей, зазначених у раніше поданій анкеті (зокрема, у разі зміни місцезнаходження, найменування юридичної особи, її керівника), юридична особа має повідомити про ці зміни Національний банк України та подати оновлену анкету (протягом 10 робочих днів із дня настання відповідних змін).

Зміна відомостей щодо діяльності підрозділу інкасації та/або структурного підрозділу

У разі створення, ліквідації, початку/припинення діяльності підрозділу інкасації та/або структурного підрозділу з надання банкам послуг з інкасації та/або здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки за місяць до створення, ліквідації, початку/припинення діяльності такого підрозділу юридична особа повинна надіслати до Національного банку України лист, у якому зазначити:

 • місце і дату створення, ліквідації, початку/припинення діяльності з надання банкам послуг з інкасації та/або здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;
 • підтвердження про виконання створеним підрозділом вимог Положення.
Загальні вимоги до оформлення документів

Документи, які подаються до Національного банку України, мають бути пронумеровані, прошиті та засвідчені підписом керівника юридичної особи.

Юридичні особи одночасно з документами на паперових носіях обов’язково подають до Національного банку України електронні копії цих документів.

Електронні копії документів створюються у вигляді файлів, які містять скановані з паперових носіїв зображення документів у форматі pdf.

Анкета юридичної особи надається в електронному вигляді у форматах xls або xlsx та pdf.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти.