Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Погодження на оброблення та зберігання готівки

Порядок отримання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки визначений Положенням про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 926.

Погодження Національним банком розширення діяльності на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки здійснюється в електронній формі шляхом унесення облікового запису до Електронного реєстру.

Пакет документів для отримання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки включає:

Базові документи

Клопотання.

Оновлений бізнес-план, складений з урахуванням здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.

Копія платіжного документа про оплату послуги з розгляду пакета документів.

Документи щодо фінансового стану

Фінансова звітність.

Аудиторські звіти про підтвердження достовірності і повноти фінансової звітності, джерел формування власного капіталу юридичної особи та достатності її фінансового стану для надання банкам послуг з інкасації згідно з бізнес-планом.

Довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи.

Вимоги до оформлення документів

Документи, які подаються до Національного банку України, мають бути пронумеровані, прошиті та засвідчені підписом керівника юридичної особи.

Юридичні особи одночасно з документами на паперових носіях обов’язково подають до Національного банку України електронні копії цих документів.

Електронні копії документів створюються у вигляді файлів, які містять скановані з паперових носіїв зображення документів у форматі pdf.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти.

Процес розгляду документів

Цим процесом передбачається перевірка та оцінка поданих документів рядом фахівців Департаменту ліцензування  та інших структурних підрозділів Національного банку України.

Протягом періоду розгляду здійснюється перевірка з виїздом на місце щодо дотримання додаткових вимог, також може відбуватися подання зауважень, згідно з якими юридичній особі необхідно усунути встановлені недоліки або надати додаткові пояснення чи документи.

Розгляд пакета документів здійснюється протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку України повного пакета документів.

Реєстраційні та внутрішні документи

Копія документа, що визначає організаційну структуру юридичної особи.

Положення, що регулює здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки.

Документи про керівників підрозділів оброблення та зберігання готівки

Інформація про керівників підрозділів оброблення та зберігання готівки.

Додаткові вимоги до заявників

Задовільний фінансовий стан

Для отримання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки юридична особа повинна:

  • забезпечити наявність мінімального власного капіталу в розмірі 3 млн грн;
  • мати грошові кошти в розмірі, достатньому для покриття витрат, передбачених бізнес-планом на перший рік діяльності, але не менше ніж 1,5 млн грн.

Відповідність матеріально-технічної бази

Для отримання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки юридична особа повинна мати:

  • окремий підрозділ або кілька підрозділів, що забезпечуватимуть оброблення готівки на обладнанні для автоматизованого оброблення готівки (сортування за категоріями придатні/зношені, виявлення сумнівних банкнот), ручне перерахування;
  • працівників, які пройшли підготовку (перепідготовку) для роботи на обладнанні для автоматизованого оброблення готівки, з якими укладено договори про повну матеріальну відповідальність;
  • власні або орендовані на строк не менше двох років окремі приміщення для встановлення обладнання для автоматизованого оброблення готівки;
  • власне або орендоване на строк не менше двох років обладнання для автоматизованого оброблення готівки, яке програмно адаптовано до банкнот національної валюти (гривні) та здатне забезпечити автоматизоване оброблення готівки;
  • програмний комплекс для відображення процесів оброблення/переміщення готівки в системі електронного обліку;
  • сховища (сейфи) для зберігання готівки з класом опору;
  • місця під’їздів оперативних автомобілів, місця для завантаження/розвантаження готівки, обладнані системами відеоспостереження з обов’язковою реєстрацією та архівацією сигналу строком не менше 30 діб.