Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Порядок отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

Порядок отримання ліцензії визначений Положенням про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 926.

Видача ліцензії на надання банкам послуг з інкасації здійснюється в електронній формі шляхом внесення облікового запису до Електронного реєстру.

Пакет документів для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації включає:

Базові документи

Заява.

Бізнес-план.

Анкета юридичної особи.

Копія платіжного документа про оплату послуги з розгляду пакета документів.

Документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала заяву про видачу ліцензії на інкасацію.

Реєстраційні та внутрішні документи

Копія статуту.

Копія документа, що визначає організаційну структуру юридичної особи.

Копія документа про створення підрозділу інкасації.

Копія положення про підрозділ інкасації.

Копія внутрішнього положення про порядок надання банкам послуг з інкасації.

Документи щодо фінансового стану

Фінансова звітність.

Аудиторські звіти про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, джерел формування власного капіталу юридичної особи та достатності її фінансового стану для надання банкам послуг з інкасації згідно з бізнес-планом.

Довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи.

Довідка органу державної фіскальної служби про відсутність заборгованості зі сплати податків.

Документи щодо ділової репутації

Кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій.

Довідки про відсутність судимості у власників істотної участі та керівників юридичної особи, керівника підрозділу інкасації.

Документи щодо керівників юридичної особи, керівника підрозділу інкасації

Копія документа про призначення на посаду.

Копія документа про здобуття вищої освіти.

Копія документа, що підтверджує проходження підготовки (перепідготовки) з питань організації інкасації та перевезення цінностей.

Копії сторінок паспорта.

Копія трудової книжки.

Документи, що підтверджують повноваження керівників.

Документи щодо матеріально-технічної бази заявника

Копії технічних паспортів на оперативний автотранспорт.

Копії договорів, що підтверджують право юридичної особи на володіння/користування оперативним автотранспортом.

Копії сертифікатів відповідності, що підтверджують відповідність панцерованого захисту оперативного автотранспорту державним стандартам України.

Копії сертифікатів відповідності депозитних систем, умонтованих в оперативний автотранспорт, та/або копії сертифікатів відповідності сейфів державним стандартам України.

Копії документів, що підтверджують обладнання оперативного автотранспорту системою відстеження рухомих об'єктів.

Копія договору про надання послуг системи відстеження рухомих об'єктів.

Копія висновку науково-технічної експертизи щодо можливості переобладнання транспортного засобу.

Копія документа, що засвідчує відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного оперативного автотранспорту вимогам безпеки дорожнього руху.

Довідка про наявність у юридичної особи комп'ютерного обладнання, необхідного програмного забезпечення та комунікаційних засобів.

Копії документів, що підтверджують забезпечення працівників підрозділу інкасації, форменим одягом, взуттям, спорядженням, індивідуальними засобами захисту та портативними засобами зв'язку.

Копії дозволів на право використання працівниками підрозділу інкасації вогнепальної зброї або копії договорів про залучення до охорони цінностей під час їх перевезення суб'єктів господарювання, що мають право надавати охоронні послуги з використанням вогнепальної зброї.

Зобов'язання юридичної особи про укладання до початку надання послуг з інкасації договору страхування зі страховою компанією про повне відшкодування банкам та їх клієнтам збитків, що виникли внаслідок утрати готівки під час надання послуг з інкасації.

Копії договорів купівлі-продажу (оренди), що підтверджують право юридичної особи на володіння/користування приміщенням строком не менше п'яти років.

Документи щодо персоналу

Копії посадових інструкцій працівників підрозділу інкасації.

Копії документів, що підтверджують наявність професійної підготовки (перепідготовки) працівників підрозділу інкасації, і складання ними заліків за місцем роботи.

Копія протоколу про прийняття комісією, створеною юридичною особою, заліків у працівників підрозділу інкасації.

Копії договорів про страхування життя працівників підрозділу інкасації, та копії документів, що підтверджують сплату страхових внесків за цими договорами.

Копії договорів про повну матеріальну відповідальність, укладених з працівниками підрозділу інкасації.

Вимоги до заявників

Прозора структура власності

Структура власності юридичної особи є прозорою, якщо:

 • відомості про структуру власності юридичної особи дають змогу визначити:
 1. усіх власників істотної участі;
 2. усіх ключових учасників юридичної особи та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюзі володіння корпоративними правами юридичної особи;
 3. характер взаємозв’язків між цими особами.
 • документи про структуру власності відповідають вимогам Національного банку України.

Структура власності юридичної особи є непрозорою, якщо:

 • неможливо визначити всіх власників істотної участі через наявність у структурі власності трастових конструкцій;
 • структура власності юридичної особи є циклічною.

Задовільний фінансовий стан

Для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації юридична особа повинна:

 • мати чисті активи, вартістю не меншою, ніж статутний капітал юридичної особи;
 • мати грошові кошти в розмірі, достатньому для виконання бізнес-плану в перший рік здійснення своєї діяльності, але не менше ніж 200000 гривень;
 • не мати заборгованості зі сплати податків і зборів;
 • не мати фінансових інвестицій у капітал ключових учасників у її структурі власності, сумарний розмір яких перевищує 25% власного капіталу юридичної особи;
 • не мати суттєвих порушень фінансових зобов’язань протягом останнього року її діяльності щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи.

Бездоганна ділова репутація

Для отримання ліцензії на інкасацію юридична особа, її керівники, власники істотної участі, головний бухгалтер та керівник підрозділу інкасації не повинні:

 • бути об'єктами застосування санкцій з боку іноземних держав, міждержавних об'єднань, міжнародних організацій або України;
 • бути включеними до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
 • допускати фактів надання недостовірної інформації Національному банку або іншим державним органам;
 • мати судимість за вчинення умисних злочинів, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку.
 • володіти істотною участю або займати посади в органах управління банку, який з певних підстав був віднесений до категорії неплатоспроможних, або банку, у якого було відкликано банківську ліцензію.

Відповідність матеріально-технічної бази

Юридична особа зобов'язана забезпечити відповідність матеріально-технічної бази та оснащення працівників її підрозділу інкасації таким вимогам:

 • створено підрозділ для надання банкам послуг з інкасації, працівники якого повинні відповідати вимогам щодо підготовки працівників підрозділів інкасації, їх кваліфікації, проходження навчання та складання заліків за фахом
 • забезпечено схоронність готівки під час надання банкам послуг з інкасації з використанням вогнепальної зброї та/або спеціальних пристроїв для зберігання цінностей або залучення до охорони суб'єктів господарювання, які мають право надавати послуги, пов'язані з охороною майна та фізичних осіб, із використанням вогнепальної зброї
 • є власний (або отриманий у фінансовий лізинг, або орендований на строк не менше одного року) у кількості не менше двох одиниць оперативний автотранспорт
 • є власне або орендоване на строк не менше п'яти років адміністративне приміщення;
 • забезпечено працівників форменим одягом, взуттям, індивідуальними засобами захисту, портативними засобами радіозв'язку (мобільного зв'язку) та спорядженням
 • є комп'ютерне обладнання із відповідним програмним забезпеченням та комунікаційними засобами.
Вимоги до оформлення документів 

Документи викладаються українською мовою, без закреслень, неточностей, виправлень, а також без пошкоджень.

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку України подаються електронні копії цих документів.

Електронні копії документів створюються у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів у форматі pdf.

Анкета юридичної особи подається в електронному вигляді у форматах xls або xlsx та pdf.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти.

Процес розгляду документів

Цей процес передбачає перевірку та оцінку поданих документів рядом фахівців Департаменту ліцензування,  та інших структурних підрозділів Національного банку України.

Протягом періоду розгляду також може відбуватися подання зауважень, згідно з якими юридичній особі необхідно усунути встановлені недоліки або надати додаткові пояснення чи документи.

Розгляд пакета документів здійснюється протягом 30 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів.