Звичайна версія сайту
Порядок отримання ліцензії на здійснення валютних операцій

Порядок отримання ліцензії визначений Положенням про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 № 297.

Видача ліцензії на здійснення валютних операцій здійснюється в електронній формі шляхом внесення облікового запису до Електронного реєстру.

Пакет документів для отримання ліцензії на здійснення валютних операцій включає:

Базові документи

Заява.

Анкета небанківської установи.

Копія платіжного документа про оплату послуги з розгляду пакета документів.

Реєстраційні документи

Копія статуту.

Копія документа, що підтверджує внесення небанківської установи до Реєстру фінансових установ або до Реєстру операторів.

Копія документа, що підтверджує право небанківської установи надавати фінансові послуги.

Документи щодо фінансового стану

Бізнес-план.

Фінансова звітність.

Аудиторські звіти про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності.

Інформація суб'єкта аудиторської діяльності про підтвердження джерел походження коштів для формування власного капіталу небанківської установи та достатності її фінансового стану для здійснення валютних операцій згідно з бізнес-планом.

Інформація щодо включення суб'єкта аудиторської діяльності до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.

Довідки банків, що обслуговують рахунки небанківської установи.

Довідка органу державної фіскальної служби про відсутність заборгованості зі сплати податків.

Документи щодо ділової репутації

Кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій.

Довідки про відсутність судимості у власників істотної участі та керівників небанківської установи.

Документи щодо структури власності

Відомості про структуру власності небанківської установи:

Документи, які підтверджують джерела походження коштів для формування власного капіталу.

Копія документа про погодження набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі.

Документи щодо керівників

Копія документа про призначення на посаду.

Анкета керівника небанківської установи.

Копія документа про здобуття вищої освіти.

Копія трудової книжки.

Копії сторінок паспорта.

Кредитні звіти від кваліфікованих бюро кредитних історій.

Довідка органу державної фіскальної служби про відсутність заборгованості зі сплати податків.

Примітка: документи щодо керівників подаються небанківськими установами, які мають намір здійснювати виключно торгівлю валютними цінностями в готівковій формі

Додаткові документи для окремих категорій заявників

Для страхових компаній:

 • Інформація суб'єкта аудиторської діяльності щодо суми прийнятних активів страхової компанії, та підтвердження дотримання нею нормативу платоспроможності та достатності капіталу.
 • Інформація страхової компанії щодо структури прийнятних активів.
 • Запевнення страхової компанії, що прийнятні активи відповідають вимогам законодавства.

Для операторів поштового зв'язку:

 • Інформація суб'єкта аудиторської діяльності щодо підтвердження наявності не менше ніж 50 % доходів від діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку.
 • Інформація про приміщення.
Вимоги до заявників

Прозора структура власності

Структура власності небанківської установи є прозорою, якщо:

 • відомості про структуру власності небанківської установи дають змогу визначити:
 1. усіх власників істотної участі;
 2. усіх ключових учасників небанківської установи та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюзі володіння корпоративними правами небанківської установи;
 3. характер взаємозв’язків між цими особами.
 • документи про структуру власності відповідають вимогам Національного банку України
 • набуття/збільшення істотної участі в небанківській фінансові установі погоджено в порядку, установленому законодавством

Структура власності небанківської установи є непрозорою, якщо:

 • неможливо визначити всіх власників істотної участі через наявність у структурі власності трастових конструкцій
 • структура власності небанківської установи є циклічною

Задовільний фінансовий стан

Для отримання ліцензії на здійснення валютних операцій небанківська установа повинна:

 • мати власний капітал у розмірі не меншому, ніж:

5 мільйонів гривень - для здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі або здійснення інших валютних операцій, що передбачають використання готівки, якщо небанківська установа має не більше 50 структурних підрозділів. Кожне наступне збільшення кількості структурних підрозділів на 50 одиниць потребує збільшення власного капіталу ще на 5 мільйонів гривень;

10 мільйонів гривень - для здійснення валютних операцій з переказу коштів;

100 мільйонів гривень - для здійснення валютних операцій, пов'язаних з наданням кредитів (позик) та/або залученням фінансових активів;

15 мільйонів гривень – для здійснення інших валютних операцій;

 • мати грошові кошти в розмірі, достатньому для виконання бізнес-плану в перший рік здійснення своєї діяльності, але не менше ніж 1 мільйон гривень;
 • не мати фінансових інвестицій в капітал ключових учасників у її структурі власності, сумарний розмір яких перевищує 25% власного капіталу небанківської установи;
 • не мати заборгованості зі сплати податків і зборів.

Бездоганна ділова репутація

Для отримання ліцензії на здійснення валютних операцій небанківська установа, та/або її керівники та власники істотної участі не повинні:

 • бути об'єктами застосування санкцій з боку іноземних держав, міждержавних об'єднань, міжнародних організацій або України;
 • бути включеними до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
 • допускати фактів надання недостовірної інформації Національному банку або іншим державним органам;
 • допускати суттєвих порушень фінансових зобов'язань протягом останнього року;
 • мати судимості за вчинення злочинів, передбачених розділами VI, VII Кримінального кодексу України;
 • володіти істотною участю або займати посади в органах управління в:
 1. банку, який з певних підстав був віднесений до категорії неплатоспроможних, або банку у якого було відкликано банківську ліцензію;
 2. небанківській установі, щодо якої було прийнято рішення про призначення тимчасової адміністрації та/або анулювання (відкликання) ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг, та/або виключення з Реєстру фінансових установ/Реєстру операторів.
Вимоги до оформлення документів

Документи, які подаються до Національного банку України, повинні бути підписані (засвідчені) у встановленому законодавством України порядку (нотаріально або органом, що їх видав). Окремі документи також засвідчуються суб'єктом аудиторської діяльності.

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку України подаються електронні копії цих документів.

Електронні копії документів створюються у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів у форматі pdf.

Анкета небанківської установи та анкета керівника небанківської установи надаються в електронному вигляді у форматах xls або xlsx та pdf.

Електронні копії документів подаються на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти.

Процес розгляду документів

Цей процес передбачає перевірку та оцінку поданих документів рядом фахівців Департаменту ліцензування та інших структурних підрозділів Національного банку України.

Протягом періоду розгляду також може відбуватися подання зауважень, згідно з якими небанківській установі необхідно усунути встановлені недоліки або надати додаткові пояснення чи документи.

Розгляд пакета документів здійснюється протягом 2 місяців із дня надходження до Національного банку повного пакета документів.