Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Вимоги до заявників

Наявність ліцензії на надання фінансових послуг у національній валюті

Небанківська установа повинна мати чинну ліцензію на надання відповідних фінансових послуг у гривні

Строк діяльності

Небанківська установа перед отриманням ліцензії на здійснення валютних операцій повинна надавати відповідні фінансові послуги у валюті України протягом:

  • одного року - для небанківської фінансової установи
  • трьох років - для оператора поштового зв'язку

Прозора структура власності

Структура власності небанківської установи повинна відповідати вимогам Положення №30

Задовільний фінансовий стан

Для отримання ліцензії на здійснення валютних операцій небанківська установа повинна:

  • мати власний капітал у розмірі визначеному Положенням № 297 для відповідного виду валютних операцій (крім страховика);
  • мати грошові кошти в розмірі, достатньому для покриття витрат, передбачених бізнес-планом на перший рік здійснення валютних операцій, що ліцензуються;
  • страховик зобов'язаний забезпечити дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу.

Бездоганна ділова репутація

Небанківська установа, її керівники та власники істотної участі повинні мати бездоганну ділову репутацію.

Керівники небанківської установи також повинні відповідати вимогам до професійної придатності.

Додаткові вимоги для операторів поштового зв’язку

Оператори поштового зв’язку повинні мати:

  • не менше 50 структурних підрозділів, приміщення яких розташовані на території не менше ніж 50 % областей України (крім території, визнаної тимчасово окупованою відповідно до законодавства, та території, на якій тимчасово не здійснюють свої повноваження органи державної влади України);
  • не менше ніж 50 % доходів за попередній звітний рік / на останню звітну дату, що отримані від діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку