Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Аудиторський комітет

Аудиторський комітет, який розпочав свою роботу у листопаді 2016 року, є консультативним робочим органом Ради Національного банку України, створеним відповідно до законодавства та принципів колегіальності прийняття управлінських рішень у центральному банку (згідно з Рішенням Ради НБУ від 24.11.2016 № 2.3 (у редакції рішення Ради НБУ від 26.06.2019 № 25-рд).

Основна мета діяльності Аудиторського комітету - оцінка надійності та результативності системи внутрішнього контролю в Національному банку, повноти та достовірності його річної фінансової звітності.

Склад

Відповідно до законодавства, кількість членів Аудиторського комітету не може бути більшою ніж п'ять осіб. Зараз до складу Аудиторського комітету входять:

  • Голова Аудиторського комітету – Василь Горбаль;
  • Члени Аудиторського комітету – Анатолій Барсуков, Олена Щербакова. 

До складу Аудиторського комітету також входить незалежний експерт (ст.131 Закону України "Про Національний банк України") – Віра Ричаківська.

Члени Комітету готують та подають на розгляд Ради НБУ проєкти рішень, висновків, рекомендацій та пропозиції з питань, які належать до їхньої компетенції.

Засідання Аудиторського комітету проводяться не менше ніж чотири рази на рік.

Повноваження членів Аудиторського комітету визначені відповідним Положенням.