Звичайна версія сайту
Аудиторський комітет

Аудиторський комітет, який розпочав свою роботу у листопаді 2016 року, є консультативним робочим органом Ради Національного банку України, створеним відповідно до законодавства та принципів колегіальності прийняття управлінських рішень у центральному банку (згідно з Рішенням Ради НБУ від 24.11.2016 № 2.3 (у редакції рішення Ради НБУ від 26.06.2019 № 25-рд).

Основна мета діяльності Аудиторського комітету – оцінка надійності та результативності системи внутрішнього контролю в Національному банку, повноти та достовірності його річної фінансової звітності.

Крім того, Рада НБУ наділила Аудиторський комітет повноваженнями в частині нагляду за витратами та виконанням кошторису адміністративних витрат, за діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту, управління капіталом та інших фінансових питаннях, віднесених до повноважень Ради.

 

 

Склад

Відповідно до законодавства, кількість членів Аудиторського комітету не може бути більшою ніж п'ять осіб. Зараз до складу Аудиторського комітету входять три члени Ради НБУ:

  • Голова Аудиторського комітету – Олена Щербакова;
  • Члени Аудиторського комітету – Василь Горбаль, Микола Каленський.

До складу Аудиторського комітету також входять незалежні експерти (ст.131 Закону України "Про Національний банк України") – Анатолій Барсуков та Віра Ричаківська.

Члени Комітету готують та подають на розгляд Ради НБУ проєкти рішень, висновків, рекомендацій та пропозиції з питань, які належать до їхньої компетенції.

Засідання Аудиторського комітету проводяться не менше ніж десять разів у рік.

Повноваження членів Аудиторського комітету визначені відповідним Положенням.