Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Двосторонні відносини

Національний банк України активно розвиває мережу міжнародних партнерів. Ми тісно співпрацюємо з  центральними банками та органами нагляду за фінансовими установами іноземних держав, а також міжнародними організаціями та інституціями. Двостороння співпраця сприяє зміцненню інституційної спроможності НБУ, формуванню сталих партнерських відносин зі світовою спільнотою центробанків та проактивному впровадженню у актуальних тенденцій та глобальних ініціатив.

Національний банк також сприяє просуванню інтересів України в міжнародних організаціях, зокрема в Світовій організації торгівлі, а також в рамках ініціатив Організації економічного співробітництва та розвитку.

Крім цього, Національний банк України взаємодіє з іноземними інвесторами, інформуючи про стан та тенденції розвитку економіки України. Усвідомлюючи важливість об’єктивних даних про макроекономічну ситуацію у країні для ухвалення стратегічних рішень, Національний банк України:

  • надає відповіді на запити іноземних інвесторів;
  • бере участь у заходах міжнародних інвестиційних компаній в Україні та за кордоном;
  • організовує зустрічі з представниками бізнес спільноти у межах робочих візитів керівництва Національного банку за кордон;
  • співпрацює з рейтинговими агентствами, надає їм достовірну та актуальну інформацію, яка дозволяє об’єктивно оцінювати стан та перспективи розвитку української економіки.

 

 

Співпраця з центральними банками та органами нагляду за фінансовими установами іноземних держав

Один із векторів міжнародної діяльності Національного банку України – співпраця з центральними банками та органами нагляду іноземних держав.

Національний банк працює над розвитком довгострокових відносин з іноземними регуляторами. Співпраця має допомогти забезпечити ефективне регулювання роботи іноземних фінансових установ в Україні та навпаки – українських компаній за кордоном.

Взаємодія передбачає двосторонні візити, укладання міжнародних договорів, зустрічі у межах міжнародних заходів, проведення засідань консультативних рад центробанків, онлайн-конференції.

 

Членство у міжнародних організаціях

 

Національний банк – член багатьох міжнародних організацій, які спеціалізуються на конкретних сферах діяльності центробанкінгу, і постійно розширює свою партнерську мережу.

На сьогодні Національний банк України – член таких міжнародних організацій:

Клуб Голів центральних банків країн Центральної Азії, Чорноморського регіону та Балкан

Міжнародне об’єднання, мета якого – обмін досвідом, зміцнення та розширення співробітництва і координація діяльності центральних банків - членів Клубу з різних питань центробанкінгу

Європейська регіональна консультативна група при Раді з фінансової стабільності (FSB)

Міжнародна організація регуляторів фінансового сектору країн, які є членами FSB та країн - не членів FSB, для обміну думками про ризики фінансової системи та потенційні ініціативи для забезпечення фінансової стабільності.

Базельська консультативна група Базельського комітету з питань банківського нагляду Банку міжнародних розрахунків (BCG)

Платформа взаємодії представників різних країн - членів Базельського комітету з питань банківського нагляду Банку міжнародних розрахунків для широкого діалогу та розгляду питань у межах нових ініціатив.

Комітет Ірвінга Фішера з питань статистики центральних банків Банку міжнародних розрахунків (IFC)

Форум для обміну думками з питань економічної, грошової та фінансової статистики та зміцнення відносин між фахівцями як центральних банків, так і інших інституцій.

Глобальна мережа фінансових інновацій (GFIN)

Міжнародна ініціатива, метою якої є сприяння співпраці та обміну досвідом з питань інновацій між регуляторами та покращення співробітництва у сфері FinTech-інновацій між регуляторами і бізнесом.

Група банківських наглядових органів Центральної та Східної Європи (BSCEE)

Платформа для співпраці та комунікацій між суб’єктами банківського нагляду країн регіону Центральної та Східної Європи, що забезпечує обмін наглядовими методами, досвідом, інформацією та ноу-хау для кращого виконання наглядових функцій.

Віденська ініціатива

Організація для координації зусиль регулювання проблем фінансового сектору країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи.

Консультативна група Європейського фонду для Південно-Східної Європи (EFSE)

Організація, мета якої стимулювання довгострокового фінансування насамперед мікро- та малих підприємств, а також приватних домогосподарств через позики місцевих партнерських кредитних установи.

Примітка: Національний банк входить до консультаційної ради організації.

Міжнародна мережа фінансової освіти Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD/INFE)

Форум для обміну досвідом та передовими практиками для розвитку фінансової освіти. Його учасники отримують доступ до глобальних досліджень, а також можливість долучитися до формування міжнародної методології для встановлення перехресно порівнюваних даних про фінансову грамотність.

Мережа бізнес-циклів зони євро (EABCN)

Платформа для найкращого розуміння процесів економічного циклу єврозони, обміну досвідом, розробки планів досліджень, обговорення питань економічної політики, взаємодії вчених з академічного середовища і дослідників центральних банків.

Міжнародна асоціація ринків капіталу (ІСМА)

Організація для сприяння стійкому функціонуванню міжнародних та глобально узгоджених транскордонних ринків цінних паперів, які є важливими для фінансування сталого економічного зростання та розвитку.

Міжнародна мережа регуляторів кредитних спілок (ICURN)

Об’єднання регуляторів кредитних спілок, фінансових кооперативів та спілок фінансової взаємодопомоги для обміну досвідом та найкращими практиками, а також розробки спільних рішень для вдосконалення регуляторних практик.

Мережа сталого банкінгу та фінансів (SBFN)

Об’єднання регуляторів країн, що розвиваються, метою якого є стимулювання членів до впровадження практичних заходів щодо створення стійкої та екологоорієнтованої фінансової системи.

Мережа для екологізації (озеленення) фінансової системи (NGFS)

Платформа для обміну досвідом та розширення досліджень за напрямком екологізації (озеленення) фінансової системи.

Інститут міжнародних фінансів

Глобальна спільнота провідних фінансових установ, що спеціалізується на здійсненні економічних досліджень, у тому числі у сфері цифрових фінансів, ринків капіталу, FinTech, сталого фінансування.

Міжнародна група користувачів систем обробки банкнот (BPS)

Міжнародна організація, створена з метою обміну найкращими практиками,  пошуку нових та вдосконалення існуючих технічних рішень друку, розповсюдження і обробки готівки, обговорення тенденцій готівкового циклу.

Робоча група команд реагування на інциденти безпеки (TF-CSIRT)

Міжнародна спільнота з протидії кіберзагрозам та реагуванню на кіберінциденти.

Телеконференція щодо ситуативної обізнаності з питань операційної безпеки 

Міжнародна спільнота, метою якої є обмін інформацією щодо існуючих вразливостей, технологічних тенденцій, загроз та кіберзлочинної діяльності у сфері фінансових послуг.