Звичайна версія сайту
Департамент бухгалтерського обліку
Головний бухгалтер – директор: Лукасевич Богдан Володимирович

Контактний телефон: +380 44 230 18 12

Основні функції:
  • установлення правил ведення бухгалтерського обліку в банках та загальних вимог щодо облікової політики банків України, визначення облікової політики НБУ;
  • організація бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), описів операційних процесів у системі НБУ;
  • бухгалтерський облік внутрішньобанківських операцій НБУ.