Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Департамент інтегрованого нагляду за банками
Директор: Котюжинський Андрій Олексійович

Контактний телефон: (044) 2301822
e-mail: [email protected]

Основні функції:
  • здійснення ефективного безвиїзного банківського нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за дотриманням банками, філіями іноземних банків в Україні, банківськими групами (далі – банки), іншими особами, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон про банки), банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, установлених економічних нормативів з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів банку;
  • здійснення нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування), надавачів обмежених платіжних послуг з метою забезпечення виконання ними вимог  Закону України “Про платіжні послуги” (далі – Закон) (крім законодавства, передбаченого частиною другою статті 82 Закону);
  • здійснення контролю за дотриманням надавачами платіжних послуг пруденційних нормативів установлених Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України вимог до капіталу;
  • оперативне реагування на факти порушення банками, іншими надавачами платіжних послуг, або іншими особами, які можуть бути об’єктами перевірки Національного банку України відповідно до банківського законодавства, законодавства про платіжні послуги, вимог нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банків, та застосування адекватних заходів впливу відповідно до законодавства України з метою недопущення погіршення фінансового стану банків, та зменшення наявних ризиків, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків;
  • здійснення поточного моніторингу фінансового стану банків, їх показників з метою визначення подальших наглядових дій за банками, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких Національного банку України здійснює наглядову діяльність, банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, установлених економічних нормативів та сприяння захисту інтересів вкладників і кредиторів банків на підставі спостереження за змінами у фінансовому стані банків;
  • здійснення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України з питань проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту;
  • розгляд запитів та звернень про надання інформації з питань, що належать до компетенції Департаменту;
  • створення та підтримка наглядової звітності, управління наглядовими даними, аналітичне забезпечення пруденційних функцій НБУ.