Звичайна версія сайту
Департамент фінансового моніторингу
В.о. директора Депратаменту - Черняк Віталій Васильович 

Контактний телефон: +380 44 230 18 84

Основні функції:
  • забезпечення регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – фінансовий моніторинг) за діяльністю банків, філій іноземних банків, небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем (далі – небанківські установи), у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку (крім операторів поштового зв’язку в частині здійснення ними переказу коштів);
  • організація і здійснення валютного контролю за банками, філіями іноземних банків, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;
  • методологічне та методичне забезпечення виконання банками, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами завдань та обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу; 
  • ліцензування валютних операцій фізичних та юридичних осіб, які підпадають під режим ліцензування згідно з валютним законодавством України;
  • здійснення реєстрації операцій з валютними цінностями в порядку, установленому НБУ згідно з валютним законодавством України.