Звичайна версія сайту
Департамент фінансового моніторингу
Директор: Бережний Олексій Миколайович 


Контактний телефон: +380 44 230 19 71
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Основні функції:
  • забезпечення регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – фінансовий моніторинг) та з питань застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі – санкційне законодавство України) за діяльністю банків, уключаючи їх відокремлені підрозділи, філій іноземних банків (далі – банки), небанківських фінансових установ, операторів поштового зв’язку, інших суб’єктів (уключаючи їх структурні підрозділи), щодо яких Національний банк відповідно до законодавства України здійснює державне регулювання та нагляд у сфері фінансового моніторингу та санкційного законодавства України (далі – небанківські установи); 
  • організація та здійснення валютного нагляду за банками та небанківськими установами;
  • методологічне та методичне забезпечення виконання банками та небанківськими установами завдань та обов’язків у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства України, а також інших питань, що стосуються сфери діяльності Департаменту фінансового моніторингу;
  • взаємодія та інформаційний обмін з центральним органом виконавчої влади, що реалізовує державну політику в сфері фінансового моніторингу  та з іншими центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, діяльність яких спрямована на виконання вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу, валютного законодавства України, санкційного законодавства України.