Звичайна версія сайту
Департамент інспектування

e-mail: nbu@bank.gov.ua

Основні функції:
  • планування, організація та здійснення ефективного нагляду у формі інспекційних перевірок [за винятком питань нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у сфері валютного контролю, дотримання об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, а також питань, пов’язаних із забезпеченням реалізації і моніторингу ефективності застосування міжнародних та українських спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)]:
  • у сфері нагляду за діяльністю банків, їх відокремлених підрозділів та інших осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю НБУ, уключаючи  учасників банківських груп, з метою визначення рівня безпеки, безперервної та стабільної діяльності банків, достовірності звітності і дотримання законодавства України про банки і банківську діяльність, а також нормативно-правових актів НБУ;
  • у сфері нагляду за діяльністю учасників ринків небанківських фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) - небанківських фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, уключаючи учасників небанківських фінансових груп, з метою безпеки та фінансової стабільності фінансової системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів та інших споживачів небанківських фінансових послуг та запобігання кризовим явищам.