Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Департамент інспектування

Директор: Казак Андрій Михайлович

Контактний телефон: +380 44 230 18 58
e-mail: [email protected]

Основні функції:
  • планування, організація та здійснення ефективного нагляду у формі інспекційних перевірок [за винятком питань нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у сфері валютного контролю, дотримання об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, контролю за дотриманням вимог законодавства з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та електронних довірчих послуг, а також питань, пов’язаних із забезпеченням реалізації і моніторингу ефективності застосування міжнародних та українських спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)]:
    • у сфері нагляду за діяльністю банків, їх відокремлених підрозділів та інших осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю НБУ, уключаючи учасників банківських груп, щодо визначення рівня безпеки, безперервної та стабільної діяльності банків, достовірності звітності і дотримання законодавства України про банки і банківську діяльність, а також нормативно-правових актів НБУ;
    • у сфері нагляду за діяльністю учасників ринків небанківських фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) - небанківських фінансових установ та осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, уключаючи учасників небанківських фінансових груп, щодо забезпечення безпеки та фінансової стабільності фінансової системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів та інших споживачів небанківських фінансових послуг та запобігання кризовим явищам.