Звичайна версія сайту
Департамент відкритих ринків
Директор департаменту: Лупін Олексій Борисович

Контактний телефон: +380 44 253 26 83

Основні функції:
  • здійснення оперативного аналізу та прогнозування, забезпечення процесу регулювання грошово-кредитного та валютного ринків, моніторингу стану внутрішнього і зовнішнього фінансових ринків, міжнародних резервів;
  • проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банківської системи та здійснення валютних інтервенцій;
  • управління міжнародними (золотовалютними) резервами України (далі – міжнародні резерви) та нерезервними активами НБУ в іноземній валюті та монетарному золоті;
  • нормативно-методологічного забезпечення інструментів (засобів та методів) упровадження монетарної політики, валютного регулювання, функціонування фондового ринку в межах повноважень НБУ, валютного нагляду;
  • координації роботи структурних підрозділів НБУ з питань регулювання грошово-кредитного ринку, функціонування фондового ринку в межах повноважень НБУ, методологічного забезпечення валютного нагляду.
  • проведення операцій з обслуговування державного боргу, пов’язаних з розміщенням державних цінних паперів, які емітуються у вигляді облігацій внутрішніх державних позик, депозитарне обслуговування обігу та розміщення яких здійснює НБУ;
  • проведення операцій з купівлі/продажу цінних паперів відповідно до нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку або за дорученням його клієнтів.