Звичайна версія сайту
Департамент відкритих ринків
Директор департаменту: Лупін Олексій Борисович

Контактний телефон: +380 44 253 26 83

Основні функції:
  • здійснення оперативного аналізу та прогнозування, забезпечення процесу регулювання грошово-кредитного та валютного ринків, моніторинг стану внутрішнього і зовнішнього фінансових ринків, міжнародних резервів;
  • проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банківської системи та здійснення валютних інтервенцій;
  • управління міжнародними (золотовалютними) резервами України (далі – міжнародні резерви) та нерезервними активами НБУ в іноземній валюті та монетарному золоті;
  • проведення операцій із розміщення державних цінних паперів;
  • нормативно-методологічного забезпечення інструментів (засобів та методів) упровадження монетарної політики (у тому числі у сфері валютного регулювання) та функціонування фондового ринку в межах повноважень НБУ;
  • координації роботи структурних підрозділів НБУ з питань регулювання грошово-кредитного ринку (у тому числі валютного регулювання) та в межах повноважень НБУ щодо функціонування фондового ринку.