Звичайна версія сайту
Як приєднатися абоненту до Системи BankID НБУ

Система BankID НБУ є маршрутизатором.

Учасниками процесу взаємодії в Системі BankID НБУ є:

1) абонент – ідентифікатор - банк України, який володіє ідентифікаційними даними користувача та передає їх абоненту-надавачу послуг засобами Системи BankID НБУ;
2) абонент – надавач послуг - юридична особа-резидент або державна установа, яка надає дистанційну послугу користувачу та для цього отримує його ідентифікаційні дані від абонента-ідентифікатора засобами Системи BankID НБУ;
3) користувач - фізична особа, яка ініціювала електронний запит на електронну дистанційну ідентифікацію.

Приєднання установ до Системи BankID НБУ здійснюється відповідно до Порядку приєднання абонентів до Системи BankID НБУ та припинення їх участі в системі, затвердженому рішенням Ради Системи BankID Національного банку України (протокол № 57/16/2021 від 30.03.2021 року), та складається із шести етапів:

 

 

 

Установа, яка має намір приєднатися до Системи BankID НБУ, може звернутися до Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку із запитом для надання роз’яснень стосовно питань, які можуть виникнути під час оформлення Заяви про намір приєднання та пакету документів, які необхідно подати.

Для отримання роз’яснень необхідно надіслати запит на адресу bankid_nbu@bank.gov.ua.

 

Етап 1. Подання Заяви про намір приєднання та відповідних документів

Необхідно подати Заяву про намір приєднання до Системи BankID НБУ (Додаток №1) та Перелік ключів, які плануються передаватись у статусі абонента – надавача послуг Системи BankID НБУ у запиті на електронну дистанційну ідентифікацію користувача (заповнюється для кожної послуги окремо) (Додаток №2) з відповідними документами, які вказані у п. 2.1 Розділу ІІ Порядку приєднання.

Документи оформляються супровідним листом та надсилаються до Національного банку:

  • у паперовому вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9 або
  • в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису на електронну пошту nbu@bank.gov.ua, або за допомогою системи електронної пошти НБУ (портал 22SPRA@U1H0).

Абонент – надавач послуг має право підключити до Сиcтеми BankID НБУ додаткові абонентські вузли та/або Портали послуг. Для цього абонент – надавач послуг зобов’язаний подати Заяву про намір підключення додаткового абонентського вузла (Додаток№3) та/або Заяву про намір підключити додаткові Портали послуг до вже підключеного абонентського вузла (Додаток №4) відповідно, а також надати перелік ключів, які планує передавати з використанням Системи BankID (Додаток№2) окремо для кожного абонентського вузла/додаткового Порталу послуг та надати документи, передбачені пунктами 2.2. та 2.4. Порядку приєднання (у випадку, якщо раніше подані документи втратили свою актуальність). 

 

Порядок приєднання

ФОРМИ додатків:

ІНСТРУКЦІЇ до форм додатків:

 

Етап 2. Отримання рішення Ради Системи BankID НБУ

Рада Системи BankID НБУ приймає рішення про дозвіл або відмову про приєднання до Сиcтеми BankID НБУ.

На цьому етапі можуть бути затребуванні додаткові документи для прийняття рішення.

Після отримання дозволу на приєднання до Сиcтеми BankID НБУ, абонент підтверджує готовність приєднатись до умов договору приєднання та договору розрахунків, відпрацювати взаємодію з абонентом-ідентифікатором/абонентом – надавачем послуг з дотриманням вимог Положення про Систему BankID НБУ, специфікацій взаємодії абонентського вузла з центральним вузлом Системи BankID НБУ та інших нормативно-правових актів НБУ протягом трьох місяців з дати прийняття відповідного Рішення Радою Системи BankID НБУ.

 

Етап 3. Укладення Договору приєднання (ЄДВО)

Подати Заяву про приєднання до умов Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі – ЄДБО) (Додаток 1 до Публічної пропозиції Національного банку України на укладання Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком).

Укладається Договір для надання послуг Системою BankID НБУ для абонентів – ідентифікаторів (послуга 8) та надання послуг Системою BankID НБУ для абонентів – надавачів послуг (послуга 9).

 

Документи оформляються супровідним листом та надсилаються до Національного банку:

  • у паперовому вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9 або
  • в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису на електронну пошту nbu@bank.gov.ua.

ЄДБО

e-mail: cs@bank.gov.ua

 

Етап 4. Тестування та укладання договору розрахунків

Після укладення Договору приєднання починається етап тестування та укладання Договору розрахунків.

Під час цього етапу відпрацьовується взаємодія між абонентом та центральним вузлом Системи BankID НБУ відповідно до таких документів:

Договір розрахунків визначає процедуру оплати міжабонентського тарифу від абонента – надавача послуг на користь абонента – ідентифікатора (крім абонентів – надавачів послуг, які надають послуги згідно з Законом України "Про адміністративні послуги" та некомерційні послуги згідно з Законами України "Про громадські об’єднання"/"Про звернення громадян").

Усім комерційним абонентам необхідно укласти Договір розрахунків та виконати умови цього договору.

тел. +380 44 527 38 08, +380 44 527 37 78 (з 9:00 до 18:00 у робочі дні).

 

Етап 5. Подання повідомлення про готовність до підключення

 

Після завершення тестування абонент подає Повідомлення про готовність до підключення до Системи BankID НБУ (Форма додатка 3 до ЄДБО).

Повідомлення надсилаються до Національного банку:

  • у паперовому вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9 та
  •  в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису на електронну пошту nbu@bank.gov.ua, або за допомогою системи електронної пошти НБУ (портал 22SPRA@U1H0).

Національний банк, у разі відсутності зауважень до інформації, наданої абонентом у Повідомленні про готовність надсилає абоненту повідомлення про призначену дату початку роботи в промисловому середовищі Системи BankID (LiveDate).

 

Етап 6. Перехід до промислового середовища

 

Абонент перевіряє підключення власного абонентського вузла до промислового середовища Системи BankID НБУ та взаємодію власного абонентського вузла з абонентськими вузлами інших абонентів та подає Повідомлення про результати тестування у промисловому середовищі Cистеми BankID НБУ абонентського вузла (Додаток №5) адміністраторам Системи BankID НБУ.

тел. +380 44 527 39 24; +380 44 527 39 93 (з 9:00 до 18:00 у робочі дні), e-mail: bankid_adm@bank.gov.ua.

Контакти
  • З питань підключення до системи: +38 068 03 88 777, +38 050 534 47 55, +38 067 408 00 14 (з 9.00 до 18.00 у робочі дні).
  • З питань підключення до тестового комплексу: +380 44 527 38 08, +380 44 527 37 78.
  • З питань підключення до промислового комплексу: +380 44 527 39 24, +380 44 527 39 93.
  • З питань укладання ЄДБО (єдиного договору банківського обслуговування)  відділ обслуговування фінансових установ CUSTOMER SERVICE: cs@bank.gov.ua