Звичайна версія сайту
Як приєднатися абоненту до Системи BankID НБУ

Система BankID НБУ є маршрутизатором.

Учасниками процесу взаємодії в Системі BankID НБУ є:

1) абонент – ідентифікатор - банк України, який володіє ідентифікаційними даними користувача та передає їх абоненту-надавачу послуг засобами Системи BankID НБУ;
2) абонент – надавач послуг - юридична особа-резидент або державна установа, яка надає дистанційну послугу користувачу та для цього отримує його ідентифікаційні дані від абонента-ідентифікатора засобами Системи BankID НБУ;
3) користувач - фізична особа, яка ініціювала електронний запит на електронну дистанційну ідентифікацію.

Приєднання установ до Системи BankID НБУ здійснюється відповідно до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення договору приєднання до Системи BankID НБУ (далі – Договір приєднання), та складається із таких етапів:

 

 

 

Установа, яка має намір приєднатися до Системи BankID НБУ, може звернутися до Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку із запитом для надання роз’яснень стосовно питань, які можуть виникнути під час оформлення Заяви про приєднання та пакету документів, які необхідно подати.

Для отримання роз’яснень необхідно надіслати запит на адресу bankid_nbu@bank.gov.ua.

 

Етап 1. Подання Заяви про приєднання та відповідних документів

Необхідно подати перелік документів, визначений пунктом 1 статті 3 Розділу III Договору приєднання, а саме:

 • супровідний лист, підписаний уповноваженою особою, із зазначенням наміру приєднатись до Системи BankID і Договору приєднання та письмове підтвердження того, що перелік документів, що додаються до супровідного листа є чинними на дату їх подання до Національного банку;
 • Заяву про приєднання, заповнену за формою, наведеною у Додатку 1 до Договору приєднання (Заява подається без підпису відповідальної особи);
 • перелік ключів згідно Додатку 2 до Договору приєднання (надається у разі наміру приєднатись у статусі абонента-надавача послуг); 
 • належним чином засвідчені копії установчих документів та документи, що підтверджують повноваження осіб, що підписуватимуть Заяву про приєднання, які є чинними на дату подання пакету документів.

Документи оформляються супровідним листом та надсилаються до Національного банку:

 • у паперовому вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9 або
 • в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису на електронну пошту nbu@bank.gov.ua, або за допомогою системи електронної пошти НБУ (портал 22SPRA@U1H0).

Абонент – надавач послуг має право підключити до Сиcтеми BankID НБУ додаткові абонентські вузли та/або Портали послуг. Для цього абонент – надавач послуг зобов’язаний подати Заяву про намір підключення додаткового абонентського вузла (Додаток № 3 до Договору приєднання) та/або Заяву про намір підключити додаткові Портали послуг до вже підключеного абонентського вузла (Додаток № 4 до Договору приєднання) відповідно, а також надати перелік ключів, які планує передавати з використанням Системи BankID (Додаток № 2 до Договору приєднання) окремо для кожного абонентського вузла/додаткового Порталу послуг та надати установчі документи та документи, що підтверджують повноваження осіб (у випадку, якщо раніше подані документи до НБУ втратили свою актуальність). 

 

Договір приєднання

ФОРМИ додатків:

Інструкція по заповненню форми Заяви про приєднання до Системи BankID Національного банку України (Додаток № 1)
Завантажити

 

Етап 2. Отримання рішення Ради Системи BankID НБУ

Рада Системи BankID НБУ приймає рішення про дозвіл або відмову про приєднання до Сиcтеми BankID НБУ.

На цьому етапі можуть бути затребуванні додаткові документи для прийняття рішення.

Після отримання дозволу на приєднання до Сиcтеми BankID НБУ, НБУ надсилає проєкт Заяви про приєднання, доповнений у розділі “Відмітки Національного банку” інформацією щодо наданого Радою Системи BankID дозволу на приєднання до Системи BankID та реквізитами відповідного протоколу рішення Ради Системи BankID.

 

Етап 3. Укладення Договору приєднання

Для укладення Договору приєднання необхідно:

 • Підписати Заяву про приєднання. 
 • Оформити супровідний лист із зазначенням, що документи, надані на Етапі 1. Подання Заяви про приєднання до Системи BankID НБУ та відповідних документів є чинними на дату підпису Заяви про приєднання. Якщо відбулись зміни у цих документах зазначити відповідне у супровідному листі та надати засвідчені належним чином актуальні документи;
 • Надіслати підписану Заяву про приєднання разом із супровідним листом (та актуальними документами у разі потреби) у строк, що не перевищує 30 (тридцять) календарних днів від дати дозволу Ради Системи BankID НБУ на приєднання до Системи BankID НБУ, у паперовій або електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Документи оформляються супровідним листом та надсилаються до Національного банку: 

 • у паперовому вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9 
 • або в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису на електронну пошту nbu@bank.gov.ua, або за допомогою системи електронної пошти НБУ (портал 22SPRA@U1H0).
 

Етап 4. Тестування та укладання договору розрахунків

Після укладення Договору приєднання починається етап тестування та укладання Договору розрахунків.

Під час цього етапу відпрацьовується взаємодія між абонентом та центральним вузлом Системи BankID НБУ відповідно до вимог Договору приєднання та відповідно до таких документів:

За результатами успішного завершення тестування Національний банк надсилає Абоненту повідомлення про успішне завершення тестування у тестовому середовищі Системи BankID.

Договір розрахунків визначає процедуру оплати міжабонентського тарифу від абонента – надавача послуг на користь абонента – ідентифікатора (крім абонентів – надавачів послуг, які надають послуги згідно з Законом України "Про адміністративні послуги" та некомерційні послуги згідно з Законами України "Про громадські об’єднання"/"Про звернення громадян").

Усім комерційним абонентам для переходу на Етап 5. Перехід до промислового середовища необхідно укласти Договір розрахунків та виконати умови цього договору.

 

Етап 5. Перехід до промислового середовища

 

Після завершення тестування абонент надсилає Національному банку повідомлення про параметри абонентського вузла у промисловому середовищі Системи BankID Національного банку України за формою, наведеною у Додатку 7 до Договору приєднання.

Повідомлення надсилаються до Національного банку:

 • у паперовому вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9 та
 •  в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису на електронну пошту nbu@bank.gov.ua, або за допомогою системи електронної пошти НБУ (портал 22SPRA@U1H0).

Національний банк, у разі відсутності зауважень до інформації, наданої абонентом у Повідомленні про параметри абонентського вузла у промисловому середовищі Системи BankID Національного банку України надсилає абоненту повідомлення про призначену дату початку роботи в промисловому середовищі Системи BankID (LiveDate).

У дату, визначену як Live date, Національний банк підключає абонентський вузол до промислового середовища Системи BankID.

Абонент перевіряє підключення власного абонентського вузла до промислового середовища Системи BankID НБУ та взаємодію власного абонентського вузла з абонентськими вузлами інших абонентів та подає Повідомлення про результати тестування у промисловому середовищі Cистеми BankID НБУ абонентського вузла (Додаток № 5 до Договору приєднання) адміністраторам Системи BankID НБУ.

тел. +380 44 527 39 24; +380 44 527 39 93 (з 9:00 до 18:00 у робочі дні), email: bankid_adm@bank.gov.ua.

Контакти
 • З питань підключення до системи: +38 068 03 88 777, +38 050 534 47 55, +38 067 408 00 14 (з 9.00 до 18.00 у робочі дні).
 • З питань підключення до тестового комплексу: +380 44 527 38 08, +380 44 527 37 78.
 • З питань підключення до промислового комплексу: +380 44 527 39 24, +380 44 527 39 93.