Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Як приєднатися абоненту до Системи BankID НБУ

Учасниками процесу взаємодії в Системі BankID НБУ є:

1) абонент-ідентифікатор – банк України, який володіє ідентифікаційними даними користувача та передає їх абоненту-надавачу послуг засобами Системи BankID НБУ;
2) абонент - надавач послуг – юридична особа-резидент або державна установа, яка надає дистанційну послугу користувачу та для цього отримує його ідентифікаційні дані від абонента-ідентифікатора засобами Системи BankID НБУ;
3) користувач – фізична особа, яка ініціювала електронний запит на електронну дистанційну ідентифікацію.

Приєднання установ до Системи BankID НБУ здійснюється відповідно до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення договору приєднання до Системи BankID НБУ (далі – Договір приєднання), та складається із таких послідовних етапів:

 

 

Як приєднатися абоненту до Системи BankID НБУ

 

Установа, яка має намір приєднатися до Системи BankID НБУ, може звернутися до Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку із запитом для надання роз’яснень стосовно питань, які можуть виникнути під час оформлення Заяви про приєднання та пакету документів, які необхідно подати.

Для отримання роз’яснень необхідно надіслати запит на адресу [email protected].

 

Етап 1. Подання Заяви про приєднання та відповідних документів

Необхідно подати перелік документів, визначений пунктом 1 статті 3 Розділу III Договору приєднання, а саме:

 • супровідний лист, підписаний уповноваженою особою, із зазначенням наміру приєднатись до Системи BankID НБУ і Договору приєднання та письмове підтвердження того, що перелік документів, що додаються до супровідного листа є чинними на дату їх подання до Національного банку;
 • Заяву про приєднання, заповнену за формою, наведеною у Додатку 1 до Договору приєднання (Заява про приєднання подається без підпису відповідальної особи);
 • належним чином засвідчені копії установчих документів та документи, що підтверджують повноваження осіб, що підписуватимуть Заяву про приєднання, які є чинними на дату подання пакета документів.

Документи оформляються супровідним листом та надсилаються до Національного банку:

 • у паперовому вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9 або
 • в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису на електронну пошту [email protected], або за допомогою системи електронної пошти НБУ (портал 22SPRA@U1H0).

Абонент – надавач послуг має право підключити до Сиcтеми BankID НБУ додаткові абонентські вузли та/або Портали послуг. Для цього абонент – надавач послуг зобов’язаний подати Заяву про намір підключення додаткового абонентського вузла (Додаток № 2 до Договору приєднання) та/або Заяву про намір підключення додаткового порталу послуг до свого абонентського вузла (Додаток № 3 до Договору приєднання) відповідно, а також надати документи, що підтверджують повноваження осіб (у випадку, якщо раніше подані документи до НБУ втратили свою актуальність). 

Договір приєднання

ФОРМИ додатків:

 

Етап 2. Отримання рішення Ради Системи BankID НБУ

Рада Системи BankID НБУ ухвалює рішення про: 

 • надання дозволу на приєднання до Системи BankID у статусі абонента, зазначеному в Заяві про приєднання, та підключення до системи;
 • надання дозволу на використання  визначених номерів стандартизованих наборів даних (залежить від типу послуг зазначеного в Заяві на приєднання, пункт 17) (для абонентів-надавачів послуг); 
 • відмову про приєднання до Сиcтеми BankID НБУ із вказанням відповідних підстав. 

На цьому етапі можуть бути затребувані додаткові документи для ухвалення рішення.
Абонент-надавач послуг матиме можливість ініціювати електронні запити на ідентифікацію виключно в межах дозволених стандартизованих наборів даних.

Після отримання дозволу на приєднання до Системи BankID НБУ, Національний банк надсилає проєкт Заяви про приєднання, доповнений у розділі “Відмітки Національного банку” інформацією щодо наданого Радою Системи BankID НБУ дозволу на приєднання до Системи BankID НБУ та реквізитами відповідного протоколу рішення Ради Системи BankID НБУ.
 

 

Етап 3. Укладення Договору приєднання

Для укладення Договору приєднання необхідно:

 1. Підписати Заяву про приєднання. 
 2. Оформити супровідний лист із зазначенням, що документи, надані на Етапі 1. Подання Заяви про приєднання до Системи BankID НБУ та відповідних документів є чинними на дату підпису Заяви про приєднання. Якщо відбулись зміни у цих документах зазначити відповідне у супровідному листі та надати засвідчені належним чином актуальні документи.
 3. Надіслати підписану Заяву про приєднання разом із супровідним листом (та актуальними документами у разі потреби) у строк, що не перевищує 30 (тридцять) календарних днів від дати дозволу Ради Системи BankID НБУ на приєднання до Системи BankID НБУ, у паперовій або електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Документи оформляються супровідним листом та надсилаються до Національного банку: 

 • у паперовому вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9 
 • або в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису на електронну пошту [email protected], або за допомогою системи електронної пошти НБУ (портал 22SPRA@U1H0).

Упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання від абонента підписаної Заяви про приєднання та переліку документів, Національний банк надсилає абоненту лист, у якому зазначає дату приєднання абонента до Системи BankID НБУ.

 1. Сплатити за послугу підключення абонента до Системи BankID НБУ (для комерційних абонентів). Упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання від абонента підписаної Заяви про приєднання та переліку документів, Національний банк надсилає комерційному абоненту рахунок-фактуру для оплати за послугу підключення абонента до Системи BankID НБУ. Абонент має здійснити оплату на підставі отриманого рахунку-фактури упродовж 15 (п’ятнадцяти) календарних днів шляхом переказу коштів на рахунок Національного банку: UA403000010000000004629730033.

Усім комерційним абонентам для переходу на етап 4 необхідно здійснити оплату за послугу підключення до Системи BankID НБУ.

 

Етап 4. Тестування та укладання договору розрахунків

Під час цього етапу:

1) відпрацьовується взаємодія між абонентом та центральним вузлом Системи BankID НБУ відповідно до вимог:

За результатами успішного завершення тестування Національний банк надсилає Абоненту повідомлення про успішне завершення тестування у тестовому середовищі Системи BankID НБУ;

2) укладається Договір розрахунків (для комерційних абонентів), який визначає процедуру оплати міжабонентського тарифу від абонента – надавача послуг на користь абонента – ідентифікатора.

Усім комерційним абонентам для переходу на Етап 5. Перехід до промислового середовища необхідно укласти Договір розрахунків та виконати умови Договору приєднання.

 

Етап 5. Перехід до промислового середовища

 

Національний банк, після виконання абонентом всіх вимог етапів 1–4 офіційним листом повідомляє абонента про дату початку роботи його абонентського вузла (Live date) у Системі BankID НБУ. У дату, визначену як Live date, Національний банк підключає абонентський вузол до промислового середовища Системи BankID НБУ.

Абонент упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати підключення абонентського вузла до промислового середовища Системи BankID НБУ, перевіряє підключення власного абонентського вузла до промислового середовища Системи BankID НБУ та взаємодію власного абонентського вузла з абонентськими вузлами інших абонентів, та подає Повідомлення про результати перевірки взаємодії  абонентського вузла  у промисловому середовищі абонентського вузла Абонента (Додаток № 4 до Договору приєднання).

Повідомлення разом з супровідним листом надсилаються до Національного банку:

 • у паперовому вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9 та
 • в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису на електронну пошту [email protected], або за допомогою системи електронної пошти НБУ (портал 22SPRA@U1H0).

Після отримання інформації про успішні результати перевірки, Національний банк повідомляє всіх абонентів про зміну переліку абонентських вузлів у Системі BankID НБУ засобами електронної пошти з адреси [email protected].

Контакти