Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Проєкт

Адаптація положень нормативної бази України та принципів нагляду до стандартів пруденційного нагляду ЄС у банківському секторі

Тема: Проєкти/програми із залучення досвіду та спеціалізованих знань міжнародних партнерів із розвитку
Дата: 01.05.2021 – 31.12.2023
Міжнародний партнер з розвитку: Європейський банк реконструкції та розвитку
Виконавець: PricewaterhouseCoopers, міжнародна консалтингова компанія

Мета. Підтримання Національного банку в його зусиллях щодо приведення засад регулювання та нагляду, що застосовуються до кредитних установ, у відповідність до стандартів ЄС через усунення наявних розбіжностей / виявлених прогалин.

Реалізовані продукти для Національного банку України та ключові події:

  • підтримано проведення самооцінки та комплексної оцінки Національного банку з:
    • верифікації самооцінки, проведеної Національним банком відповідно до методики Європейського органу банківського нагляду (European Banking Authority) (стандартні опитувальники), та додаткової комплексної оцінки, що включає оновлення відповідних напрямів самооцінки (експертний огляд);
    • заповнення опитувальників Європейського органу банківського нагляду, проведення комплексної оцінки, що є частиною офіційного процесу оцінки еквівалентності;
  • надано юридичну підтримку, консультаційні послуги з питань банківського нагляду та регулювання, а саме:
    • усунення виявлених прогалин порівняно з пруденційною нормативною базою ЄС щодо банків, допомога в розробленні та створенні проєктів нових регуляторних положень (за потреби) та змін до чинної банківської наглядової і регуляторної нормативної бази;
    • надано підтримкуз адаптації системи нагляду за діяльністю банківських установ в Україні до кращої практики ЄС, уключаючи ключові елементи Процесу нагляду та оцінки (SREP).