Звичайна версія сайту
Проєкт

Фінансова інклюзія задля економічного зростання в Україні

Тема: Програми міжнародної технічної допомоги

Мета. Підтримка сталого зміцнення фінансового сектору України через подолання прогалин, пов'язаних із фінансовою інклюзією, захистом споживачів, кредитною інфраструктурою та цифровими фінансами.

Програма складається з трьох компонентів: система кредитної інформації; національна фінансова інклюзія та захист прав споживачів; цифрові фінансові послуги.

За результатами реалізації програми очікується зростання обсягу фінансування, наданого фізичним особам та ММСП за сприяння ефективнішої системи кредитної інформації, зростання кількості громадян, що мають рахунки в офіційних фінансових установах, зростання обсягу безготівкових операцій за рахунок використання цифрових платіжних засобів.

Продукти для Національного банку та найбільш значимі події:

  • Проведена оцінка та надані звіти: "Оцінка системи обміну кредитною інформацією в Україні" та "Оцінка прогалин Публічного кредитного Реєстру НБУ". Планується написання Білої Книги з розвитку та регулювання Системи кредитної інформації. Зазначене робиться з метою сформувати рекомендації щодо системи кредитної інформації, ефективності та функціональних можливостей кредитного реєстру, сучасної технічної інфраструктури, що дозволить НБУ досягти очікуваних результатів щодо відповідності механізму збору, управління даними, їх цілісності та достатності, якості обслуговування системи, структури та кваліфікації людських ресурсів, рівня безпеки та інше.
  • Проведено дослідження рівня фінансової інклюзії в Україні.
  • Проведено 11 ознайомчих вебінарів в рамках компоненту Програми "Цифрові фінансові послуги" з питань відкритого та цифрового банкінгу, сучасних методів перевірки клієнтів, миттєвих платежів, регуляторної пісочниці, нових інтерфейсів платежів, AGILE в сучасному банку, онлайн-кредитування, ІТ складової для фінансових послуг тощо.
  • Розпочато експертну підтримку щодо сучасних методів віддаленої верифікації при підписанні договорів та ідентифікації клієнта, роботу над нормативними документами по регуляторній пісочниці, аналіз чинної правової та регуляторної бази у сфері цифрових фінансових послуг на предмет усунення недоліків та відповідності сучасним ринковим трендам.
  • Підготовлено звіт "Оцінка законодавчої бази про захист прав споживачів у фінансовій сфері в Україні" та розпочато роботу щодо розроблення проєкту Національної стратегії з фінансової інклюзії.
Докладніше
Дата: 01.01.2020 – 31.12.2023
Міжнародний партнер з розвитку: Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) та Фонд ефективного врядування Великої Британії (GGF)
Виконавець: Міжнародна Фінансова Корпорація (IFC), входить до Групи Світового Банку