Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Проєкт

Проєкти міжнародної технічної допомоги

Тема: Проєкт USAID “Кредитування сільськогосподарських виробниківˮ в Україні
Дата: 01.11.2019 – 30.09.2024
Міжнародний партнер з розвитку: Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку
Виконавець: Всесвітня рада кредитних спілок

Мета. Підтримання стійкого економічного розвитку через зміцнення потенціалу українських кредитних спілок у розширенні сільськогосподарського кредитування, що сприятиме зростанню зайнятості та можливості отримання доходів у сільських громадах України.

Цілі:

 1. Поліпшення законодавчих та регуляторних умов діяльності кредитних спілок в Україні.
 2. Поліпшення послуг, що надаються кредитним спілкам профільними асоціаціями.
 3. Підвищення рівня ліквідності кредитних спілок.
 4. Розширення сільськогосподарського фінансування через кредитні спілки.

Реалізація Проєкту КЕП передбачає надання міжнародної технічної допомоги, включно з розробленням проєктів законів України та нормативно-правових актів, організацією та проведенням тренінгів, експертних сесій.

Реалізовані продукти для Національного банку України та ключові події:

 • посилення регуляторної та наглядової функції Національного банку за небанківськими фінансовими установами:
 • проведено консультації та надано пропозиції щодо:

- регулювання розкриття інформації в секторі кредитних спілок, які враховано під час розроблення постанови Правління Національного банку від 05.11.2021 № 114 "Про затвердження Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами" (зі змінами);

- моделей нагляду за кредитними спілками, які буде враховано під час розроблення нормативно-правових актів Національного банку щодо регулювання та нагляду за кредитними спілками;

 • проведено низку практичних семінарів та експертних сесій, присвячених вивченню найкращого міжнародного досвіду щодо:

- структури капіталу кредитної спілки, пайового капіталу, управління в кредитній спілці, внутрішнього контролю та комплаєнсу, особливостей контролю та управління комплаєнс-ризиком у кредитних спілках порівняно з банками, системи моніторингу діяльності кредитних спілок, проблемних питань передавання обов’язкових пайових внесків неплатоспроможних кредитних спілок, включення кредитних спілок до системи гарантування вкладів, управління ліквідністю кредитних спілок, інвесторських паїв, упровадження контрциклічного буфера капіталу в кредитних спілках;

 • надано концептуальні коментарі та пропозиції до проєктів Законів України "Про кредитні спілки" (від 22.02.2021 № 5125), "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (від 23.02.2012 № 4452-IV);
 • проведено конференцію "Робота кредитних спілок в світлі нового Закону України "Про кредитні спілки" (16-17 листопада 2023 року);
 • забезпечено сприяння у вивченні досвіду регуляторів кредитних спілок Литви, США, Польщі щодо регулювання небанківських фінансових установ;
 • отримано пропозиції щодо моделі системи гарантування вкладів членів кредитних спілок, яка може бути впроваджена в Україні;
 • представлено поточні результати діяльності щодо започаткування Фонду ліквідності кредитних спілок. Отримана інформація буде використана під час підготовки пропозицій щодо збільшення можливостей використання суб’єктами господарювання операцій із кредитними спілками, а також урахована під час доопрацювання проєкту Закону України "Про кредитні спілки";
 • проведено експертні консультації щодо розроблення та запровадження моделей звітності для учасників ринку небанківських фінансових послуг для цілей нагляду за напрямом кредитні спілки та надання експертних консультацій щодо суміжних питань;
 • надано пропозиції щодо оновлення Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року (далі – Стратегія 2025);
 • для опрацювання концепції особливостей регулювання діяльності об’єднаних кредитних спілок надано роз’яснення щодо системи підтримання ліквідності та стабілізаційного фонду центральних кредитних спілок Литви;
 • проведено експертні зустрічі та опрацьовано проєкт структури модельного статуту кредитної спілки;
 • експертна підтримка, надана Проєктом КЕП на екстрені запити Національного банку, спричинені військовою агресією росії:
 • отримано рекомендації щодо підходів до регулювання кредитних спілок у кризових умовах в Україні;
 • надано консультації щодо:

- пошуку фінансових донорів, підтримання ліквідності ринку під час воєнних дій, планів відновлення фінансової стабільності;

- створення умов для відновлення діяльності ринку кредитних спілок та їх платоспроможності в післявоєнний період;

- опрацювання механізмів виведення з ринку кредитних спілок, діяльність яких в умовах фінансової кризи є економічно недоцільною або зумовлює значні ризики для їх вкладників, а також механізмів урегулювання простроченої дебіторської заборгованості, в тому числі простроченого кредитного портфеля;

 • надано матеріали (коментарі) щодо ризиків у діяльності кредитних спілок та процесах нагляду через поточну військову агресію російської федерації;
 • проведено робочу зустріч із розроблення рекомендацій для кредитних спілок щодо планів відновлення фінансової стабільності та узгоджено подальші дії в зазначеному напрямі;
 • посилення інституційного важеля Національного банку та присутності України на міжнародній арені:
 • підтримано членство Національного банку в Міжнародній мережі регуляторів кредитних спілок (ICURN);
 • підтримано участь та виступ представника Національного банку на конференції Міжнародної мережі регуляторів кредитних спілок (ICURN Conference) у 2022 та 2023 роках;
 • підтримано участь та онлайн-виступ представника Національного банку під час проведення Всесвітньої конференції кредитних спілок щодо поточної ситуації на ринку кредитних спілок України, а також необхідної допомоги та перспектив відбудови і розвитку України, що відбулася 17– 21 липня 2022 року в м. Глазго (Шотландія);
 • проведено віртуальний круглий стіл “Сприяння стійкості та відновленню України за допомогою кредитних спілокˮ за участю пані Оксани Маркарової, Надзвичайного і Повноважного Посла України в США, представників Національної адміністрації кредитних спілок (NCUA), кредитних спілок військовослужбовців США та української діаспори кредитних спілок у США;