Звичайна версія сайту
Проєкт

Проєкт USAID “Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)” в Україні

Тема: Проєкти міжнародної технічної допомоги

Мета. Надання підтримки стійкому економічному розвитку через зміцнення потенціалу українських кредитних спілок у розширенні сільськогосподарського кредитування, що сприятиме зростанню зайнятості та можливості отримання доходів у сільських громадах України.

Цілі:

 1. Поліпшення законодавчих та регуляторних умов діяльності кредитних спілок в Україні.
 2. Поліпшення послуг, що надаються кредитним спілкам профільними асоціаціями.
 3. Підвищення рівня ліквідності кредитних спілок.
 4. Розширення сільськогосподарського фінансування через кредитні спілки.

Реалізація проєкту КЕП передбачає надання міжнародної технічної допомоги, включно з розробленням проєктів законів України та нормативно-правових актів, організацію та проведення тренінгів, експертних сесій.

Продукти для Національного банку та найбільш значущі події:

 • проведено консультації та надано пропозиції щодо: регулювання розкриття інформації в секторі кредитних спілок, які враховано під час розроблення Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами; моделей нагляду за кредитними спілками, які буде враховано під час розроблення нормативно-правових актів щодо регулювання та нагляду за кредитними спілками;
 • надано концептуальні коментарі та пропозиції до проєктів Законів України "Про кредитні спілки" (№ 5125 від 22.02.2021), "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";
 • проведено низку практичних семінарів та експертних сесій, присвячених вивченню найкращого міжнародного досвіду щодо структури капіталу кредитної спілки, пайового капіталу, управління в кредитній спілці, внутрішнього контролю та комплаєнсу, особливостей контролю та управління комплаєнс-ризиком у кредитних спілках порівняно з банками, системи моніторингу діяльності кредитних спілок, проблемних питань передавання обов’язкових пайових внесків неплатоспроможних кредитних спілок, включення кредитних спілок до системи гарантування вкладів, управління ліквідністю кредитних спілок;
 • отримано пропозиції щодо моделі системи гарантування вкладів членів кредитних спілок, яка може бути впроваджена в Україні;
 • представлено поточні результати діяльності щодо започаткування Фонду ліквідності кредитних спілок. Отримана інформація буде використана під час підготовки пропозицій щодо розширення можливостей використання суб’єктами господарювання операцій з кредитними спілками, а також урахована під час доопрацювання проєкту Закону України "Про кредитні спілки";
 • підтримано членство Національного банку в Міжнародній мережі регуляторів кредитних спілок (ICURN);
 • триває робота над моделлю звітності для кредитних спілок України.
Докладніше
Дата: 01.11.2019 – 31.03.2023
Міжнародний партнер з розвитку: Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку
Виконавець: Всесвітня рада кредитних спілок