Звичайна версія сайту
Проєкт

Розбудова інституційної спроможності Національного банку України

Тема: Інші ініціативи

Мета. Підтримка Національного банку у впровадженні комплексних програм реформування фінансового сектору та посилення спроможності формувати та реалізовувати монетарну політику, її належна та прозора комунікація. Сприяння у забезпеченні фінансової стабільності.

Цей проєкт – один із найбільш комплексних, що охоплює майже всю діяльність Національного банку України. Отримана технічна підтримка та допомога суттєво сприяли розробленню та впровадженню нових практичних методів у діяльності Національного банку для розвитку, підтримки української економіки та банківської системи України. Зокрема, зусилля цього проєкту спрямовані на: впровадження нового банківського нагляду та оверсайту; трансформацію Національного банку та розвиток стратегічного планування; впровадження інфляційного таргетування; дедоларизацію економіки України; реалізацію сучасної комунікаційної політики; формування та реалізацію монетарної політики, операцій на відкритому ринку; впровадження МСФЗ; підтримку фінансової стабільності; процеси стратегічного планування та розвиток інфраструктури фінансових ринків в Україні, а також підтримку в проведенні Щорічних дослідницьких конференцій.

Продукти для Національного банку та найбільш значущі події:

  • проведені консультації та надана допомога в трансформації Національного банку та розвитку стратегічного планування;
  • надана фінансова та експертна підтримка в проведенні щорічних наукових конференцій Національного банку України, міжнародних круглих столів щодо впровадження МСФЗ у центральних банках, міжнародної конференції "Цифрові валюти центральних банків: нові можливості для платежів";
  • надані експертні консультації з концепції ризик-орієнтованого нагляду (SREP), методологічних питань імплементації SREP у наглядовий процес, реорганізації банківського нагляду;
  • впроваджені функції оверсайту за критичними елементами інфраструктури фінансового ринку;                  
  • розроблені методологічні основи для проведення оцінювання на відповідність PFMI (Принципи інфраструктури фінансового ринку) та реалізована експертна підтримка в підготовці та проведенні оцінювання таких елементів критичної інфраструктури фінансового ринку, як Національний депозитарій України та Центральний контрагент.
Докладніше
Дата: 01.04.2009 – 01.04.2023
Міжнародний партнер з розвитку: Уряд Канади
Виконавець: Міжнародний валютний фонд