Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Проєкт

Проєкти/програми із залучення досвіду та спеціалізованих знань міжнародних партнерів із розвитку

Тема: Підтримка регулювання факторингу в Україні
Дата: 01.03.2023 – 01.01.2025
Міжнародний партнер з розвитку: Європейський банк реконструкції та розвитку
Виконавець: AEQUO (Юридична фірма “ЕКВО”)

Мета: Підтримка Національного банку в підготовці нормативно-правового регулювання зі здійснення факторингових операцій в Україні, а також допомога під час його впровадження.

Напрями:

  1. Проведення огляду нормативно-правового регулювання зі здійснення факторингових операцій в Україні та підготовка концептуального документа з рекомендаціями щодо найдоречніших правових і регуляторних рішень у сфері регулювання факторингової діяльності та фінансування дебіторської заборгованості;
  2. Розроблення проєкту необхідних законодавчих пропозицій щодо регулювання факторингової діяльності в Україні, включаючи зміни до Цивільного кодексу України, а також за потреби розроблення проєкту нормативно-правового акта, включаючи зміни до чинних нормативно-правових актів України стосовно факторингу;
  3. Сприяти розбудові спроможності та/або діяльності задля поширення інформування про найкращий міжнародний практичний досвід у галузі факторингу, нового законодавства про факторинг та пояснення переваг факторингу учасникам ринку України.

Продукти для Національного банку та найзначущі події: