Звичайна версія сайту
Проєкт

Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні (Проєкт EU-FAAR)

Тема: Проєкти міжнародної технічної допомоги

Мета. Надання суб’єктам господарювання більш надійних, достовірних та стандартизованих даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності та їхня критична перевірка компетентними аудиторами відповідно до міжнародних стандартів аудиту; розробка правил подання фінансової звітності та проведення аудиту для суб’єктів господарювання різних типів та розмірів; розкриття стандартизованої фінансової звітності в електронному форматі всіма суб’єктами господарювання.

Національний банк України є реципієнтом за Компонентом 3 “Фінансова звітність в єдиному електронному форматі” Проєкту EU-FAAR, яким передбачається забезпечення розкриття стандартизованої фінансової звітності в єдиному електронному форматі всіма суб’єктами господарювання, зокрема банками та іншими фінансовими установами, відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Продукти для Національного банку та найбільш значимі події:

  • Триває розробка української таксономії XBRL МСФЗ на 2020 рік.
Докладніше
Дата: 10.01.2021 – 09.01.2023
Міжнародний партнер з розвитку: Європейський Союз
Виконавець: Консорціум у складі Hulla and Co Human Dynamics GmbH and Co KG, DAI Global Company (AT), IZI Spa (IT), ACCA Romania (RO)