Звичайна версія сайту
ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕЗЕРВИ

Інструмент монетарної політики для управління грошово-кредитним ринком, який накладає на банки зобов’язання зберігати частину залучених коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку України.

ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕЗЕРВИ (reserve requirements) – один з найбільш давніх та традиційних інструментів центральних банків. На початковому етапі використання даного інструменту він виконував також і пруденційну (наглядову) функцію, оскільки, з-поміж іншого, наявність обов'язкових резервів слугувало запорукою достатньої ліквідності банків для виконання ними зобов'язань.

З часом монетарні та наглядові функції розділилися. Наразі для забезпечення достатньої ліквідності банків існують відповідні економічні нормативи. В той же час обов’язкове резервування має виключно монетарне призначення.

Суть такого інструменту полягає у наступному: банк зобов'язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку кошти у обсязі, який визначається як певний відсоток від його зобов’язань (норматив резервування). Така сума має бути сформована у середньому за період резервування. Тобто якщо банк недорезервував певну суму коштів у один день, він має зберегти більше у інший. Механізм усереднення дозволяє банку гнучко розпоряджатися власною ліквідністю. Це дозволяє згладжувати можливі кон'юнктурні (непередбачувані) коливання ліквідності, в той же час забезпечуючи ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням – обмеження надлишкової ліквідності банківської системи.

Для усіх банків встановлюються єдині нормативи та порядок визначення, формування і зберігання обов’язкових резервів. Національний банк може встановлювати для різних видів зобов’язань диференційовані нормативи обов’язкового резервування.

З 10 березня 2020 року норми обов’язкових резервів банків залежать від валюти залучених коштів, а не від їхньої строковості, як раніше.

Для гривневих коштів встановлено нульову ставку резервування, а для валютних – 10%.

Це сприятиме двом стратегічним цілям Національного банку – активізації банківського кредитування та дедоларизації економіки.​