Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
КРИВА БЕЗКУПОННОЇ ДОХІДНОСТІ

Крива безкупонної дохідності (zero-coupon yield curve) – це графічна інтерпретація дохідності однорідних безкупонних боргових цінних паперів із різними періодами до погашення. Базова крива безкупонної дохідності будується Національним банком України за державними облігаціями. Метою побудови кривої безкупонної дохідності є отримання простого інструменту для оцінки боргових цінних паперів.