Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

Опис даних та графік поширення

млн грн

  04.03 01.03 29.02 28.02 27.02
Коррахунки банків (на початок дня) 204 461 222 535 212 007 212 328 209 997
зміна до попереднього дня -18 074 10 528 -321 2 331 4 634
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України -10 589 10 436 -391 5 169 -349
1.1 Інструменти постійного доступу  -10 691 10 392 1 432 8 393 3 601
1.1.1 Кредити O/N 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N -10 691 10 392 1 432 8 393 3 601
залучення -376 259 -365 568 -375 960 -377 392 -385 785
погашення 365 568 375 960 377 392 385 785 389 386
1.2 Тендери (чергові, позачергові) 2 323 0 0 0 0
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності 0 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення 0 0 0 0 0
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 2 323 0 0 0 0
залучення 0 0 0 0 0
погашення 2 323 0 0 0 0
1.3 Інші монетарні операції  -2 221 44 -1 823 -3 224 -3 950
2. Автономні чинники -7 485 92 70 -2 839 4 983
2.1 Зміна обсягу готівки -1 842 -1 072 106 64 1 286
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  -5 789 889 -412 -3 022 3 233
2.3. Інші операції 146 275 376 120 463

Архів

Довідково

млн грн

на початок дня 01.03
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 32 215
у тому числі:  
кредити O/N 0
тендерні кредити 1 564
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 1 564
інші кредити 30 651
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 0
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 558 544
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 365 568
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 192 976

Архів

 

млн грн

на початок дня

01.03

Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки)

2 211

Архів 

 

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.02.2024 по 10.03.2024 353 901

Архів