Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Активи Національного банку збільшилися на 17% за перше півріччя 2023 року

Активи Національного банку збільшилися на 17% за перше півріччя 2023 року

22 серпня 2023 року підписано проміжну скорочену консолідовану фінансову звітність Національного банку за перше півріччя 2023 року.

За підсумками півріччя обсяг активів Національного банку збільшився на 17%, якщо порівнювати з консолідованими даними станом на 31 грудня 2022 року, та становить 2 293 млрд грн.

Зміна обсягу активів – це результат насамперед зростання на 37% обсягу міжнародних резервів – до 39,0 млрд дол. США на кінець першого півріччя 2023 року (з 28,5 млрд дол. США – на кінець 2022 року). Зокрема:

  • збільшення на 23% обсягу цінних паперів нерезидентів в портфелі Національного банку упродовж першого півріччя 2023 року – до 858,5 млрд грн;
  • збільшення майже вдвічі обсягу коштів та депозитів в іноземній валюті та банківських металах – до 464,4 млрд грн на кінець першого півріччя 2023 року.

Водночас обсяг кредитного портфеля зменшився у 4,7 раза завдяки погашенню банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

Зобов’язання Національного банку станом на кінець першого півріччя 2023 року становлять 1 921 млрд грн (83,8% від активів).

Основні зміни у зобов’язаннях Національного банку відбулися за такими позиціями:

  • кошти банків, обсяг яких збільшився в 2,3 раза до 203,8 млрд грн;
  • кошти державних та інших установ, обсяг яких збільшився майже в шість разів до 311 млрд грн;
  • зобов’язання за кредитами, отриманими від МВФ, – зменшення на 21,5%. Це насамперед зумовлено плановим погашенням частини заборгованості перед фондом у першому півріччі 2023 року.

Збільшення розміру власного капіталу Національного банку в першому півріччі 2023 року на 13% – з 328 млрд грн до 371 млрд грн – відбулося за рахунок накопичення прибутку поточного року.

Сума консолідованого фінансового результату Національного банку за перше півріччя цього року становила 43,3 млрд грн. Найбільший вплив на суму прибутку мали чистий процентний дохід у розмірі 21,8 млрд грн та позитивні результати переоцінки фінансових інструментів у розмірі 23,2 млрд грн, що є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості.

Витрати Національного банку, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, адміністративні витрати, витрати на утримання персоналу в першому півріччі 2023 року залишилися на такому самому рівні, що й у відповідному періоді 2022 року, та становили 3 млрд грн. 

Водночас звертаємо увагу, що консолідований прибуток, відображений у фінансовій звітності Національного банку, – це не частина прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету. Зобов’язання Національного банку в частині прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету, буде сформовано за підсумками всього 2023 року та оприлюднено навесні 2024 року.

Остаточний обсяг частини прибутку до розподілу Національного банку, що підлягатиме перерахуванню Національним банком до Державного бюджету у 2024 році, залежатиме від фактичних макроекономічних показників у 2023 році та визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності Національного банку за 2023 рік.

Довідково

Консолідована фінансова звітність Національного банку України (далі – ПСКФЗ) надає  інформацію для пояснення подій та операцій, які є суттєвими для розуміння змін у фінансовому стані та результатах діяльності Національного банку з дати затвердження останньої річної Консолідованої фінансової звітності Національного банку.

ПСКФЗ за період, що закінчився 30 червня 2023 року, розглядається разом із річною консолідованою фінансовою звітністю Національного банку станом на 31 грудня 2022 року, складеною відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, підтвердженою зовнішнім аудитом (компанією ТОВ «Ернст енд Янг «Аудиторські послуги») та затвердженою Радою Національного банку.

Проміжна консолідована фінансова звітність Національного банку за період, що закінчився 30 червня  2023 року, складена із застосуванням облікової політики, оцінок, суджень і припущень, що й остання річна консолідована фінансова звітність

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини