Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

АТ "ІМЕКСБАНК" віднесено до категорії неплатоспроможних

Із серпня 2014 року у зв’язку з появою ознак погіршення стану ліквідності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІМЕКСБАНК" (далі – АТ "ІМЕКСБАНК"), надходженням скарг клієнтів банку на несвоєчасне виконання ним своїх зобов’язань в АТ "ІМЕКСБАНК" було запроваджено особливий режим контролю за діяльністю цього банку шляхом призначення куратора – службовця Національного банку України.

Ураховуючи подальше погіршення фінансового стану АТ "ІМЕКСБАНК", здійснення банком ризикової діяльності, порушення ним вимог нормативно-правових актів Національного банку України, АТ "ІМЕКСБАНК" з 15 січня 2015 року віднесено до категорії проблемних та встановлено строк для вжиття заходів щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог банківського законодавства України.

У зв’язку з незадовільним фінансовим станом АТ "ІМЕКСБАНК" акціонери та керівництво цього банку мали вжити негайних дієвих заходів, спрямованих на поліпшення його фінансового стану та усунення причин, що призвели до його погіршення.

Проте усупереч вимогам статті 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність" АТ "ІМЕКСБАНК" не подало до Національного банку України плану фінансового оздоровлення банку, який передбачав би достатні та своєчасні заходи з поліпшення його фінансового стану та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Крім того, Національним банком України були виявлені операції, проведені АТ "ІМЕКСБАНК" всупереч вимогам Національного банку України, а також з порушенням нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема щодо дострокового повернення інвесторам коштів, залучених на умовах субординованого боргу, що призвели до зменшення капіталу та суттєвого погіршення стану його ліквідності.

Зважаючи на невідповідність діяльності АТ "ІМЕКСБАНК" вимогам банківського законодавства і нормативно-правових актів Національного банку України, невжиття АТ "ІМЕКСБАНК" достатніх і своєчасних заходів щодо усунення порушень, що стали підставою для віднесення його до категорії проблемних, відсутність розробленого АТ "ІМЕКСБАНК" плану фінансового оздоровлення, а також з огляду на фінансовий стан АТ "ІМЕКСБАНК", Правлінням Національного банку України 26 січня 2015 року прийнято рішення про віднесення АТ "ІМЕКСБАНК" до категорії неплатоспроможних.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини