Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
АТ "МЕГАБАНК" віднесено до категорії неплатоспроможних

АТ "МЕГАБАНК" віднесено до категорії неплатоспроможних

Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ "МЕГАБАНК" до категорії неплатоспроможних у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, після віднесення його до категорії проблемних та невиконання банком вимоги Національного банку України щодо усунення порушень нормативно-правових актів України протягом визначеного регулятором строку.  

Проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану. Вони почалися задовго до початку війни.

03 лютого 2022 року Правління Національного банку України, керуючись статтею 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ухвалило рішення віднести АТ  "МЕГАБАНК" до категорії проблемних.

Серед причин віднесення до категорії проблемних:

  • суттєві порушення нормативно-правових актів НБУ в частині оцінки кредитного ризику,
  • систематичне  кредитування пов’язаних осіб,
  • значний обсяг непрофільних активів на балансі,
  • невиконання плану докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту 2021 року.

Національний банк України за результатами банківського нагляду за діяльністю АТ  “МЕГАБАНК” неодноразово звертав увагу керівництва банку та його акціонерів на наявність потенційних ризиків у діяльності банку.

Згідно зі статтею 58 Закону України "Про банки і банківську діяльність" власники істотної участі в банку повинні вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку. Проте акціонери АТ "МЕГАБАНК" не надали фінансової підтримки банку для своєчасного та в повному обсязі виконання зобов’язань перед клієнтами банку та проведення клієнтських платежів, про що свідчать численні скарги, що продовжували надходити до Національного банку України після віднесення банку до категорії проблемних.

Частка фінустанови становила 0,46% від чистих активів платоспроможних банків. Віднесення АТ "МЕГАБАНК" до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який сьогодні є стійким та платоспроможним.

З набранням чинності Законом України від 01 квітня 2022 року № 2180-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб” кожен вкладник АТ "МЕГАБАНК” отримає від ФГВФО відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 травня 2022 року становить  4 418,6  млн грн.

АТ "МЕГАБАНК” віднесений до категорії неплатоспроможних рішенням Правління Національного банку від  02 червня 2022 року № 261-рш/БТ.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини