Звичайна версія сайту
Бізнес дещо покращив оцінки майбутнього розвитку своїх підприємств, але прогнозує посилення інфляції та послаблення курсу гривні – результати опитування керівників компаній у ІІІ кварталі 2022 року

Бізнес дещо покращив оцінки майбутнього розвитку своїх підприємств, але прогнозує посилення інфляції та послаблення курсу гривні – результати опитування керівників компаній у ІІІ кварталі 2022 року

Бізнес, попри війну, пом’якшив очікування щодо скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні та поліпшив оцінки щодо рівня ділової активності своїх підприємств.  Водночас у наступні 12 місяців респонденти прогнозують зростання інфляції та девальвацію курсу національної валюти. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IІІ кварталі 2022 року.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 79.5% порівняно з 72.6% у ІІ кварталі 2022 року (далі – ІІ квартал). Оцінки за всіма складовими індексу залишаються негативними, водночас відбулося їх пом’якшення, найсуттєвіше – щодо  загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва. Послаблення негативних очікувань спостерігається в підприємств переважної більшості областей і видів діяльності.

Респонденти підприємств усіх видів діяльності очікують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Підприємства очікують уповільнення темпів скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Баланс відповідей становив "мінус" 37.9% порівняно з "мінус" 48.7% у ІІ кварталі.

Погіршилися очікування бізнесу щодо курсу гривні. Дві третини респондентів (67%) уважають, що обмінний курс сягне або перевищить 44.00 грн/дол. США. Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 41.93 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 36.06 грн/дол. США).

Інфляційні очікування зросли: у IІІ кварталі очікувана річна інфляція становила 25.2% порівняно з 21.7% у попередньому кварталі. 69.0% опитаних підприємств уважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 30.0%.

Воєнні дії є найвагомішим проінфляційним чинником, на думку 92.2% респондентів.

Порівняно з попереднім кварталом посилився влив фактору обмінного курсу .

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Оцінки керівників підприємств щодо поточного фінансово-економічного стану власних підприємств менш песимістичні, ніж у попередньому опитуванні: баланс відповідей становив "мінус" 21.8% порівняно з "мінус" 28.8% у ІІ кварталі.

Водночас респонденти дещо поліпшили свої очікування щодо зміни фінансово-економічного стану їхніх підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей – "мінус" 15.1% (у ІІ кварталі – "мінус" 17.1%). Попри незначне поліпшення загальної оцінки, погіршення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності. Найпесимістичніші очікування в підприємств добувної промисловості (“мінус” 33.3%) та будівництва (“мінус” 26.3%).

Бізнес оптимістичніше налаштований щодо обсягів реалізації продукції, у тому числі на зовнішньому ринку. Очікуване зниження загальних обсягів реалізації продукції зменшилося у 2.7 раза порівняно з попереднім опитуванням. Підприємства сільського господарства та переробної промисловості очікують зростання загальних обсягів виробництва.

Другий квартал поспіль респонденти мають негативні очікування щодо інвестиційних видатків як на будівельні роботи, так і на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей –  "мінус" 29.3% та "мінус" 25.3% відповідно (у ІІ кварталі 2022 року "мінус" 37.2% та "мінус" 34.7% відповідно).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, песимістично налаштовані щодо збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей – “мінус” 1.4% (у ІІ кварталі 2022 року – 0.7%). Водночас підприємства транспорту та зв’язку, а також енерго- та водопостачання очікують збільшення обсягів іноземних інвестицій. Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, становить 22.2% порівняно з 24.1% у попередньому опитуванні.

Бізнес прогнозує скорочення кількості працівників на своїх підприємствах дещо нижчими темпами: баланс відповідей становив "мінус" 25.5% (у  попередньому кварталі – "мінус" 29.0%). Найпесимістичніші оцінки в підприємств добувної промисловості ("мінус" 53.8%) та транспорту і зв’язку ("мінус" 32.9%).

Посилились очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника в наступні 12 місяців: баланс відповідей – 33.5% порівняно з 17.5% у ІІ кварталі.

На тлі зростання очікувань підприємств щодо потреби найближчим часом у позикових коштах зросла частка підприємств, які планують брати банківські кредити, – до 40.2% (у ІІ кварталі – 36.9%).

Частка респондентів, які планують залучати кредити в національній валюті, зросла до 86.3% (у попередньому кварталі – 84.6%). Керівники підприємств відзначили  жорсткіші умови доступу до банківських кредитів: баланс відповідей збільшився до 38.6% (у ІІ кварталі  – 20.6%).

Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються високі кредитні ставки (47.2%). Порівняно з попереднім опитуванням вплив цього чинника посилився на 10.0 п. п.

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, зменшилася до 9.5% порівняно з 10.7% у попередньому  кварталі.

Довідково

Квартальне опитування проводилося з 01 до 31 серпня 2022 року. В опитуванні взяло участь 642 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Серед опитаних підприємств 21.2% – компанії оптової й роздрібної торгівлі,18.2% – переробної промисловості, 14.6% – сільського господарства, 13.2% – транспорту та зв’язку, 6.4% – добувної промисловості, 5.1% – енерго- та водопостачання, 3.0% – будівництва, 18.2% – інші. Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Індекс ділових очікувань – агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців. Розраховується за результатами опитувань підприємств як середньоарифметичне значення балансів відповідей щодо фінансово-економічного стану підприємств, загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, кількості працівників. Значення індексу більше 100 означає перевагу в суспільстві позитивних економічних настроїв, нижче 100 – негативних економічних настроїв.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини