Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Бізнес пом’якшив негативні очікування щодо власної ділової активності, поліпшив інфляційні та курсові оцінки – результати опитування керівників компаній у І кварталі 2023 року

Бізнес пом’якшив негативні очікування щодо власної ділової активності, поліпшив інфляційні та курсові оцінки – результати опитування керівників компаній у І кварталі 2023 року

Бізнес, попри активні бойові дії та обстріли цивільної інфраструктури, продовжив пом'якшувати негативні очікування як щодо власного розвитку, так і щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Одночасно поліпшилися оцінки щодо інфляції та курсові очікування. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у І кварталі 2023 року.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 91.2% порівняно з 83.5% у ІV кварталі 2022 року (далі – ІV квартал). Поліпшення оцінок відбулося у підприємств практично усіх видів економічної діяльності (далі – ВЕД), крім будівництва й торгівлі, а також за всіма складовими індексу. 

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Бізнес суттєво пом’якшив негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Баланс відповідей становив "мінус" 16.7% порівняно з "мінус" 32.3% у ІV кварталі.

Інфляційні очікування поліпшилися: у I кварталі 2023 року очікувана річна інфляція становила 20.7% порівняно з 23.3% в попередньому кварталі. 46.8% опитаних підприємств уважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 20.0%. Натомість частка тих, хто очікує інфляцію понад 30.0%, суттєво зменшилася – до 16.2%.

На думку 88.4% респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії. Натомість дещо послабився вплив "курсового фактору" та "витрат на виробництво".

Очікується незначне послаблення девальваційних процесів: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 42.18 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 42.59 грн/дол. США). 48.3% респондентів  очікують, що обмінний курс національної валюти в наступні 12 місяців не перевищить 42.00 грн/дол. США. 

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Попри пом’якшення третій квартал поспіль оцінок респондентів щодо поточного фінансово-економічного стану власних підприємств, загальна оцінка залишається негативною: баланс відповідей становив "мінус" 16.9% порівняно з "мінус" 19.3% у ІV кварталі.  

Водночас очікування респондентів щодо змін фінансово-економічного стану підприємств впритул наблизилися до рівноважного рівня: баланс відповідей – "мінус" 2.5% (у ІV кварталі – "мінус" 11.5%). Підприємства добувної промисловості в наступні 12 місяців очікують поліпшення; підприємства сільського господарства прогнозують свій фінансово-економічний стан на поточному рівні; решта респондентів (за винятком підприємств будівництва) пом’якшили свої негативні очікування.

Уперше за рік респонденти очікують збільшення обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей – 2.8% і 2.0% відповідно (у ІV кварталі 2022 року – "мінус" 7.3% та "мінус" 6.3% відповідно).

Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікують респонденти більшості ВЕД, найбільше – переробної та добувної промисловості (баланс відповідей 12.0% та 11.1% відповідно). Водночас респонденти підприємств будівництва, енерго- та водопостачання зберігають негативні оцінки.

Респонденти продовжили послаблювати негативні очікування щодо інвестиційних видатків як на будівельні роботи, так і на машини, обладнання та інвентар: баланси відповідей – "мінус" 17,8% та "мінус" 10.3% відповідно (у ІV кварталі "мінус" 26,9% та "мінус" 16,6% відповідно).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, другий квартал поспіль очікують збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 11.0% (у ІV кварталі – 8.5%). Найвищі очікування мають підприємства будівництва, транспорту та зв’язку. Водночас частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, дещо знизилася і становить 21.3% порівняно з 22.8% у попередньому опитуванні.

Респонденти підприємств усіх видів діяльності все ще очікують зменшення кількості працівників, водночас третій квартал поспіль прогнозують нижчі темпи скорочення персоналу: баланс відповідей – "мінус" 16.4% (у ІV кварталі– "мінус" 20.1%). Підприємства добувної промисловості та сільського господарства найсильніше пом’якшили свої оцінки, найпесимістичніші очікування мають підприємства будівництва.

Учасники опитування очікують зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника дещо нижчими темпами: баланс відповідей – 35.3% порівняно з 39.0 у ІV кварталі. 

На тлі незначного підвищення очікувань підприємств щодо потреби в позикових коштах найближчим часом частка респондентів, які планують брати банківські кредити, практично не змінилася і становить 35.4% (у ІV кварталі – 35.0%).

Дещо знизилася, але залишається переважаючою частка підприємств, що планують залучати кредити в національній валюті – 79.7% порівняно з 84.9% у ІV кварталі.

Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються високі ставки – 48.1% відповідей. Водночас спостерігається посилення впливу фактору складності процедури оформлення документів – на 3.0 п.п. до 23.4%

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, незначно зменшилася до 7.4% порівняно з 7.8% у попередньому кварталі. 

Довідково

Квартальне опитування проводилося з 30 січня до 28 лютого 2023 року. В опитуванні взяли участь 644 підприємства із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Серед опитаних підприємств 21.0% – компанії оптової й роздрібної торгівлі, 18.2% – переробної промисловості, 14.4% – сільського господарства, 13.2% – транспорту та зв’язку, 7.0% – добувної промисловості, 5.3% – енерго- та водопостачання, 3.3% – будівництва, 17.7% – інші. Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Індекс ділових очікувань – агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців. Розраховується за результатами опитувань підприємств, як середньоарифметичне значення балансів відповідей щодо фінансово-економічного стану підприємств, загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, кількості працівників. Значення індексу більше 100 означає перевагу в суспільстві позитивних економічних настроїв, нижче 100 – негативних економічних настроїв.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини