Звичайна версія сайту
Бізнес поступово відновлює позитивні настрої – результати опитування підприємств у травні

Бізнес поступово відновлює позитивні настрої – результати опитування підприємств у травні

Бізнес у травні поліпшив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності у відповідь на поступове зняття жорстких карантинних обмежень. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк на щомісячній основі. За травень 2021 року він становив 50.5 порівняно з 46.9 у квітні й вже вдруге з початку року перевищив рівноважне значення (50 пунктів).

У травні підприємства більшості секторів, залучених до щомісячного опитування, оптимістично оцінили результати своєї діяльності: секторальні індекси підприємств промисловості та сфери послуг перевищили нейтральний рівень, оцінки підприємств торгівлі впритул наблизились до нього. Водночас секторальний індекс будівельних компаній після суттєвого поліпшення минулого місяця у травні дещо знизився відносно нейтрального рівня через песимізм деяких підприємств. 

Підприємства промисловості поліпшили оцінки ділової активності на тлі сприятливої зовнішньої та внутрішньої кон’юнктури: у травні секторальний індекс зріс до 50.8 із 49.8 у квітні. Респонденти зберегли високі оцінки щодо обсягу виготовленої продукції та суттєво поліпшили настрої щодо збільшення обсягів нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних. 

Підприємства сфери послуг найсуттєвіше поліпшили оцінки своїх економічних результатів: секторальний індекс зріс у травні до 50.7 з 48.8 у квітні. Респонденти очікують зростання обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень та замовлень у процесі виконання й планують дещо збільшити тарифи на власні послуги на тлі високих закупівельних цін. 

Підприємства сфери торгівлі також поліпшили очікування щодо економічних результатів своєї діяльності: секторальний індекс зріс до 49.9 у травні з 48.9 у квітні й практично досяг нейтрального рівня. Респонденти очікують повільне зростання обсягу закупівлі товарів для продажу, певне зниження обсягів товарообороту та розміру торгівельної маржі. Водночас уперше після жовтня 2019 року підприємства торгівлі прогнозують незначне збільшення чисельності працівників.

Підприємства будівництва (будівництва житлових і нежитлових приміщень) дещо погіршили очікування щодо результатів своєї діяльності: секторальний індекс  знизився нижче рівноважного рівня – до 49.4 з 51.5 у квітні. Респонденти зберігають високі очікування щодо зростання цін постачальників, вартості послуг підрядників та цін на власну продукцію. Водночас підприємства сектору оптимістично налаштовані щодо обсягу нових замовлень, обсягу закупівлі сировини та матеріалів, доступності послуг підрядників. Обсяг будівництва очікується на рівні попереднього місяця.

Підприємства всіх секторів продовжують очікувати зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників.

Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими: підприємства всіх видів економічної діяльності, крім торгівлі, поки не очікують збільшення загальної чисельності працівників.  

Довідково

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 05 до 24 травня 2021 року. В  опитуванні взяли участь 309 підприємств. Серед опитаних підприємств 43% – компанії промисловості, 28.2% – сфери послуг, 23.6% – торгівлі, 5.2% – будівництва, 35.3% респондентів – великі підприємства, 30.7% – середні, 34.0% – малі. 

36.6% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 12.0% – здійснюють лише експортні операції, 16.5% – лише імпортні операції, 35.0% – не здійснюють зовнішні економічні операції.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів–керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – інструмент оперативної оцінки та відслідковування тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки. 

На основі відповідей респондентів розраховуються щомісячні індекси очікувань ділової активності – секторальні (для кожного сектору економіки) та композитний, що характеризує економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.

Детальніше з результатами щомісячного опитування підприємств за травень 2021 року можна ознайомитися в підрозділі "Щомісячні опитування бізнесу" розділу "Публікації".

Результати наступного опитування (за червень) будуть опубліковані першого робочого дня липня 2021 року.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини