Звичайна версія сайту
Кредитній спілці тимчасово зупинено ліцензії через неподання звіту незалежного аудитора

Кредитній спілці тимчасово зупинено ліцензії через неподання звіту незалежного аудитора

Національний банк України застосував до кредитної спілки КС "ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН" (ЄДРПОУ 39045012) захід впливу у вигляді тимчасового зупинення всіх ліцензій. Кредитна спілка не подала до Національного банку звіт незалежного аудитора за результатами проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 17 вересня 2021 року.

Кредитна спілка зобов'язана усунути порушення, що стало причиною для тимчасового зупинення ліцензій, у строк до 20 жовтня 2021 року.

На дату тимчасового зупинення ліцензій КС "ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН" мала такі ліцензії: на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з 20 вересня 2021 року. З цієї дати та до прийняття Національним банком України рішення про поновлення дії ліцензій кредитна спілка втрачає право:

  • укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінансових послуг із клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких була видана ліцензія та дію яких тимчасово зупинено;
  • укладати договори (вносити зміни до діючих договорів) про надання фінансових послуг, що мають як наслідок збільшення зобов'язань учасника ринку небанківських фінансових послуг перед клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких була видана ліцензія.

Водночас тимчасове зупинення ліцензій не звільняє кредитну спілку від виконання своїх зобов’язань за договорами, укладеними до дати набрання чинності рішенням про тимчасове зупинення ліцензій. Натомість Законом України "Про кредитні спілки" визначено, що кредитна спілка в межах вартості власного майна несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов’язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетам.

Кредитна спілка зобов’язана виконувати укладені нею договори з надання фінансових послуг і під час укладання, виконання та припинення дії таких договорів. Також вона повинна дотримуватися вимог, визначених книгою п’ятою Цивільного кодексу України та законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. Зокрема, кредитна спілка зобов'язана виконувати взяті на себе зобов’язання за договорами про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України.

Неподання КС "ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН" звіту незалежного аудитора за результатами проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік до Національного банку України ускладнює здійснення регулятором належного нагляду за діяльністю кредитної спілки. Зокрема, в частині оцінки її фінансового стану, дотримання вимог щодо платоспроможності та нормативів достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами. Достовірність і повнота фінансової звітності КС "ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН" за 2020 рік не підтверджені незалежним аудитором (аудиторською фірмою), визначеним загальними зборами кредитної спілки.

Застосування заходу впливу спрямоване на обмеження діяльності кредитної спілки в умовах  непідтвердження повноти та достовірності показників діяльності та  збільшення її зобов’язань перед членами за внесками (вкладами) на депозитні рахунки. Захід впливу діятиме до усунення кредитною спілкою зафіксованих порушень. 

Довідково

КС "ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН" – кредитна спілка з обсягом активів 228,9 млн грн.

Активи спілки майже на 90% сформовано за рахунок внесків (вкладів) її членів на депозитні рахунки (199,2 млн грн). Основний напрям кредитування ‒ кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна.

Кредитна спілка не подала до Національного банку України також звіт незалежного аудитора за результатами проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік.

Приріст активів спілки, за її даними, у 2020 році становив 48%, а за 6 місяців 2021 року – 15%.

Національний банк України двічі складав акт про відмову кредитної спілки в проведенні позапланової інспекційної перевірки 22.07.2021 та 07.09.2021 у зв’язку з тим, що у день початку перевірки за місцезнаходженням кредитної спілки був відсутній голова правління або особа, яка виконує обов’язки її керівника.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини