Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк анулював ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг ПТ "ЛОМБАРД БИЧКОВ І ШЕШУКОВ"

Національний банк анулював ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг ПТ "ЛОМБАРД БИЧКОВ І ШЕШУКОВ"

Національний банк України застосував до ПТ "ЛОМБАРД БИЧКОВ І ШЕШУКОВ" захід впливу у вигляді анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Цей захід впливу застосовано за систематичне порушення ПТ "ЛОМБАРД БИЧКОВ І ШЕШУКОВ" вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), а саме повторне порушення вимог пункту 22 розділу ІІІ Положення  про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106, що полягає в неналежному виконанні ПТ "ЛОМБАРД БИЧКОВ І ШЕШУКОВ" обов’язку подати Національному банку протягом п’яти робочих днів із дня отримання письмового застереження відповідь із зазначенням строку, протягом якого фінансова установа зобов’язується вжити заходів щодо недопущення аналогічних порушень у подальшій діяльності, після застосування до ПТ "ЛОМБАРД БИЧКОВ І ШЕШУКОВ" більше ніж двох заходів впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії протягом двох років.

Таке рішення ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 07 жовтня 2022 року та набрало чинності з 10 жовтня 2022 року.

Крім того, Національний банк застосував до ПТ "ЛОМБАРД БИЧКОВ І ШЕШУКОВ" захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 51 000,00 гривень за порушення вимог абзацу сьомого пункту 45 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90. Порушення полягає у неподанні до Національного банку плану заходів, які установа зобов’язується вжити з метою виконання наданих Національним банком рекомендацій із визначенням відповідальних осіб установи та строків здійснення зазначених заходів.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини