Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк не погоджується з рішеннями суду за позовами колишніх голови і членів наглядової ради Ощадбанку та оскаржить їх у суді вищої інстанції

Національний банк не погоджується з рішеннями суду за позовами колишніх голови і членів наглядової ради Ощадбанку та оскаржить їх у суді вищої інстанції

Національний банк має намір подати апеляційні скарги на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 та 19 лютого, якими задоволено позовні заяви колишнього голови наглядової ради Ощадбанку Шевкі Аджунера, а також ексчленів наглядової ради Дмитра Власова та Олексія Резнікова. Суд визнав протиправними та скасував рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку (далі – Комітет) про відмову у погодженні їхніх кандидатур на посади голови та членів наглядової ради Ощадбанку.

Національний банк не погоджується з рішеннями суду з огляду на те, що погодження керівників банків, у тому числі голови та членів наглядової ради, є виключно компетенцією Національного банку відповідно до статті 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

"Ухвалюючи такі рішення, суд перебирає на себе функції Національного банку, який є спеціальним державним органом, наділеним відповідними повноваженнями банківським законодавством. Вважаємо, що реалізація судом своїх повноважень у такий спосіб суперечить Конституції України, а саме вимогам статті 6, частини другої статті 19, а також не відповідає статті 53 Закону України "Про Національний банк України", відповідно до якої не допускається втручання органів державної влади та інших державних органів чи їх посадових та службових осіб, будь-яких юридичних чи фізичних осіб у виконання функцій і повноважень Національного банку, Правління Національного банку чи службовців Національного банку інакше, як у межах, визначених Конституцією України та цим законом», – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Під час розгляду кандидатур Шевкі Аджунера, Дмитра Власова та Олексія Резнікова кваліфікаційна комісія Національного банку у серпні 2019 року провела тестування та співбесіди з ними. За результатами співбесіди більшість членів комісії дійшла висновку про неможливість надання позитивних висновків щодо кандидатів. Ураховуючи рекомендацію комісії, Комітет не погодив вказаних кандидатів.

Детальніше про причини відмови Шевкі Аджунеру:

  1. Конфлікт інтересів

Шевкі Аджунер одночасно, обіймаючи посаду голови наглядової ради Ощадбанку, головує також у наглядових радах двох великих державних компаній, які є клієнтами банку (ДП "НЕК "Укренерго" та АТ "Укрзалізниця"). Це свідчить про наявність потенційного конфлікту інтересів у питаннях взаємовідносин між банком та кожною із зазначених компаній.

Будучи головою наглядових рад зазначених установ та маючи відповідно мандат на організацію їх роботи, він володіє важелями впливу на процеси прийняття рішень у цих компаніях.

Водночас звертаємо увагу, що відповідно до статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" не допускається призначення особи на посаду члена наглядової ради державного банку, якщо таке призначення може призвести до конфлікту інтересів.

  1. Неналежне виконання обов’язків голови наглядової ради Ощадбанку

Під час аналізу обставин, за яких наглядовою радою банку було продовжено повноваження голови правління Ощадбанку, Національний банк дійшов висновку про неналежне виконання Шевкі Аджунером обов'язків голови наглядової ради банку. Йдеться про процедурні порушення, що могли бути причиною прийняття зазначеного кадрового рішення з порушенням вимог про проведення конкурсного відбору.

Процедурні порушення в роботі наглядової ради полягають у такому:

  • голова наглядової ради не забезпечив завчасне надсилання всім членам ради матеріалів із питань порядку денного засідання, на якому ухвалювалося рішення про продовження повноважень голови правління. Це позбавило інших членів можливості належним чином вивчити матеріали засідання;
  • питання про продовження строку повноважень голови банку було внесено на розгляд без отримання висновків та пропозицій щодо законності процедури від профільного Комітету з питань призначень та винагород посадовим особам наглядової ради банку;
  • після отримання зауважень від одного із членів наглядової ради щодо допущених під час підготовки до засідання процедурних порушень розгляд питання не було перенесено на інше засідання;
  • порушено визначений Законом "Про акціонерні товариства" строк підписання протоколу засідання наглядової ради банку. Це, в свою чергу, унеможливило надання повного тексту протоколу Національному банку на його запит.

Детальніше про причини відмови Дмитру Власову:

  1. Невідповідність рівня професійної придатності

Результати співбесіди продемонстрували неналежний рівень професійної підготовки кандидата, її невідповідність розміру Ощадбанку та його специфіці, а також тим завданням, які ставляться перед наглядовою радою банку.

  1. Неналежне виконання обовязків члена Комітету наглядової ради Ощадбанку з питань призначень та винагород і Комітету з ризиків

Йдеться про нехтування процедурними вимогами під час підготовки пропозицій наглядовій раді щодо продовження повноважень голови правління Ощадбанку. Зазначене питання Дмитром Власовим не було якісно опрацьовано. В результаті це призвело до ненадання іншим членам ради всього обсягу інформації для прийняття рішення. При цьому під час співбесіди Дмитро Власов продемонстрував, що не вважає питання дотримання процедури суттєвими.

Детальніше про причини відмови Олексію Резнікову:

  1. Неналежне виконання обовязків голови Комітету наглядової ради Ощадбанку з питань призначень та винагород

Під час прийняття наглядовою радою Ощадбанку рішення про продовження повноважень голови правління Комітетом наглядової ради з питань призначень та винагород було допущено низку процедурних порушень. Оскільки Олексій Резніков був головою зазначеного комітету, він повинен був забезпечити його належне функціонування та організацію роботи.

Національний банк звертає увагу, що ці рішення суду першої інстанції не набрали законної сили. Апеляційні скарги буде подано після отримання повного тексту рішень.

"Скасувавши рішення Національного банку, суд фактично ставить під сумнів можливість виконання центральним банком своїх владних повноважень. Адже погодження членів наглядових рад державних банків є беззаперечним правом Національного банку, визначеним статтею 7 Закону "Про банки і банківську діяльність". Реформа корпоративного управління в державних банках не повинна зводитися до формальної оцінки відповідності членів наглядової ради кваліфікаційним вимогам. Ми впевнені, що відмова у погодженні зазначеним особам відповідала духу та змісту реформи корпоративного управління, враховуючи їх безвідповідальне ставлення до своїх обов’язків", – зазначила перший заступник Голови Національного банку Катерина Рожкова.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини