Звичайна версія сайту

Національний банк оскаржить судове рішення про застосування заходу впливу до банку "Альянс"

Національний банк планує оскаржити в касаційному порядку рішення судів попередніх інстанцій про скасування рішення НБУ про накладення штрафу на банк "Альянс".

Вищезазначену інформацію Національний банк оприлюднює відповідно до частин шостої, сьомої статті 68 Закону України "Про Національний банк України". Також регулятор інформує громадськість про підстави, на яких було прийнято рішення щодо банку "Альянс".

У серпні 2019 року банківський регулятор оштрафував банк "Альянс" на суму 2,6 млн гривень.

Підставою для такого рішення стало встановлення НБУ факту здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Так, регулятор виявив факти здійснення банком у якості брокера (від імені, за рахунок і за замовленнями клієнтів-фізичних осіб) у період 03.08.2017- 26.06.2018 регулярних/циклічних операцій з купівлі-продажу одних і тих же облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП) на загальну суму понад 2,5 млрд грн.

Результатом операцій було постійне отримання фізичними особами (одна сторона правочину) штучного інвестиційного прибутку, а юридичними особами (друга сторона) – інвестиційного збитку. Зокрема, 16 фізичних осіб - клієнтів банку (далі – Клієнти), серед яких національний публічний діяч та близька до нього особа отримали штучний прибуток від відчуження цінних паперів на 57,7 млн грн, з яких 56,4 млн грн було отримано готівкою у касі банку.

Характер та наслідки зазначених фінансових операцій дають підстави вважати, що їхньою метою може бути легалізація кримінальних доходів, конвертація безготівкових коштів у готівку з огляду на таке:

1. Під час укладання правочинів з цінними паперами банк виступав брокером та діяв від імені, за рахунок і за замовленнями Клієнтів. Водночас штучний прибуток від продажу ОВДП Клієнтами отримувався фактично без оплати купівлі цих ОВДП  (кошти для проведення розрахунків з купівлі ОВДП Клієнтами банку "Альянс" (брокеру) не перераховувалися, а утримувалися від розрахунків з подальшого продажу цих ОВДП).

2. Купівля-продаж ОВДП здійснювались за заздалегідь чітко визначеними умовами (кількість, ціна, реквізити ідентифікації ОВДП тощо) на підставі зустрічних заявок брокерів, що діяли від імені фізичних та юридичних осіб (процедура "групового звіту"), а операції купівлі-продажу ОВДП носять регулярний/циклічний характер (див. ілюстрацію "Приклад отримання штучного прибутку фізичними особами шляхом операцій  з купівлі-продажу ОВДП").

До того ж ОВДП були придбані Клієнтами в юридичних осіб за ціною, нижчою від їхньої справедливої вартості. Водночас продаж ОВДП юридичним особам здійснювався за ціною, що наближена або вища від їхньої справедливої вартості. Отже, юридичні особи внаслідок таких дій отримували постійний збиток у той час, як Клієнти внаслідок подальшого продажу ОВДП отримували постійний штучний прибуток.

3. Серед Клієнтів, зокрема, є:

  • народний депутат України 7-го скликання;
  • близька особа національного публічного діяча (далі - ПЕП);
  • помічник-консультант народного депутата України 8-го скликання;
  • особа, яка має у власності нерухомість, частиною якої за інформацією з публічних джерел, безоплатно користується ПЕП;
  • окремі працівники банку "Альянс".

4. Майже 98 % (56,4 млн грн) із зазначених 57,7 млн грн прибутку в подальшому були отримані Клієнтами у готівковій формі у касі банку.

5. Частка правочинів, укладених Банком на фондових біржах за замовленнями Клієнтів з купівлі-продажу ОВДП становить більше 93 % від загальної суми правочинів, укладених на фондових біржах Банком, в якості брокера, від імені, за рахунок і за замовленнями фізичних осіб.

6. Банк "Альянс" (брокер) фігурує у кримінальному провадженні. Згідно з судовою ухвалою,  службові особи АТ "БАНК АЛЬЯНС", діючи за попередньою змовою зі службовими особами, зокрема, двох інших банків, двох фондових бірж, брокерів, окремими юридичними та фізичними особами, вчинили операції щодо купівлі-продажу ОВДП в режимі так званого "групового звіту" (укладення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань).

Такі дії спрямовані на маскування незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн грн, тобто в особливо великому розмірі, що одержані внаслідок вчинення злочину, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (злочин, передбачений частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України).

Подібні операції на ринку цінних паперів описані у Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у 2015 році.

Згідно з розділом 6 "Відмивання злочинних доходів на ринку цінних паперів" Типології "…все частіше у якості фінансового інструменту використовуються державні цінні папери – облігації внутрішньої державної позики. Так, придбані цінні папери за заниженою вартістю в подальшому реалізуються за ринковими цінами. Таким чином, одні учасники схеми отримують збитки, інші – інвестиційний прибуток…".

Додатково інформуємо, що Національним банком уже повідомлялося про фінансові операції з цінними паперами. Йдеться про операції з ОВДП, що проводились професійними учасниками фондового ринку (брокерами) від свого імені, за рахунок і на замовлення юридичних та фізичних осіб, характер яких може свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини

Поділитись